Favorilerim

Uygulama

Stratejimizi nasıl uyguluyoruz?

Faaliyetlerimizi değer zinciri boyunca, sürdürülebilir gelişmenin zorluklarını yansıtan altı noktaya odaklandırdık. Stratejimizi başarılı bir şekilde uygulamak ve hedeflerimize ulaşmak için ürünlerimize, iş ortaklarımızla olan iş birliğimize ve çalışanlarımızın bağlılığına güveniyoruz.

Ürünler

Ürünlerimiz daha az ekolojik ayak iziyle daha fazla değer sunuyor.

Tüm dünyada milyonlarca insan her gün marka ve teknolojilerimizi kullanmaktadır. Ürünlerimiz işimizin ana noktasıdır ve işte Henkel tam da bu noktada büyük bir fark yaratabilir. İşte bu yüzden yenilikçi çözümler ve eğitimler yoluyla müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için daha fazla değer yaratmaya odaklandık. Ürünlerimiz sınırlı kaynaklardan tasarruf etmemizi ve çevresel etkileri azaltmamızı sağlarken, daha iyi performans sunmalıdır. Bu yaklaşım, ham maddelerin satın alınmasından ambalajların imha edilmesine, tüm süreçleri kapsamaktadır.

İş ortakları

İş ortaklarımız değer zincirimiz boyunca sürdürülebilirlik konusunda çok önemlidir.

Tedarikçilerimiz, tüketicilerimiz, markalarımızı ve geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanan endüstriyel kullanıcılar, yani iş ortaklarımız değer zincirlerimiz boyunca ve iş ve yaşantımızın her alanında sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için son derece önemlidir. Biz de onları ürünlerimiz ve deneyimimiz ile desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımıza satın aldığımız ham maddelerin çevreye etkilerini azaltmak için tedarikçilerimizin teşvik edilmesi ile müşterileri ve tüketicilerimizin çevresel ayak izlerinin azaltılması dahildir. Benzeri şekilde, ekonomik gelişme ve hayat kalitesini giderek daha fazla oranda kaynak kullanmaktan ayrıştırmak amacıyla uluslararası girişimler ve topluluklarla birlikte çalışmaktayız.

Çalışanlar

Bağlılıkları, yetenekleri, bilgi ve birikimleriyle farkı yaratan çalışanlarımızdır.

Çalışanlarımız; bağlılıkları, yaratıcılıkları, yetenekleri ve bilgi birikimleriyle fark yaratır. İyi fikirler büyük ticari başarılara çalışanlarımız sayesinde dönüşür. Şirketimize benzersiz kimliğini çalışanlarımız kazandırırlar ve müşterilerimiz için adeta bir arayüz oluşturarak, değişimi ve yenilikçiliği gerçekleştirirler. Çalışanlarımızın yeteneklerine ve bilgi birikimlerine yatırım yaparız. Onları gerek günlük çalışmalarında gerekse toplum içinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaları için teşvik ederiz.