23.Şub.2017  Düsseldorf / Almanya

Henkel’den 2016 mali yılında güçlü performans

Henkel, rekor seviyede satış ve kazanç bildirdi

  • Satışlar %3,5 artışla 18 milyar 714 milyon Euro’ya ulaştı  (organik büyüme: %3,1)
  • Gelişmekte olan piyasalardaki satış artışı: %6,8 organik artış
  • Faaliyet karında güçlü artış*: %8,5 yükselişle 3 milyar 172 milyon Euro'ya ulaştı.
  • Vergi öncesi kar (EBIT) marjında* güçlü gelişme: 70 baz puan artışı ile %16,9'a ulaştı.
  • İmtiyazlı hisse senedi başına mükemmel karlılık (EPS)*: %9,8 artarak 5,36 Euro'ya yükseldi.
  • Çift haneli temettü** artışı: İmtiyazlı hisse senedi başına %10,2 artarak 1,62 Euro'ya ulaştı.

Henkel CEO'su Hans Van Bylen “2016, Henkel için çok başarılı bir yıl oldu. Bu zorlu piyasa ortamında yine satış ve kazançlarda yeni rekor seviyelere ulaştık ve mali yıl için belirlenen finansal hedeflerimize ulaştık. İlk kez 3 milyar Euro'dan fazla faaliyet karına ulaştık.” dedi.

Hans Van Bylen “Eylül ayında şirket tarihimizdeki en büyük ikinci işlemi gerçekleştirerek, Sun Products’ın satın almasını tamamladık. Bu, Henkel için büyük bir adım oldu ve özellikle Kuzey Amerika'daki Çamaşır ve Ev Bakımı iş birimimizi güçlendirdi. Kasım ayında 2020 yılı ve sonrası için yeni ideallerimizi ve stratejik önceliklerimizi açıkladık. Güçlü alt yapımıza, 2016 yılında elde ettiğimiz mükemmel sonuçlara ve önümüzdeki yıllara yönelik net önceliklerimize bağlı olarak, başarılı gelişimimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

2017 yılına genel bakış

Hans Van Bylen 2017 mali yılı ile ilgili olarak “Bu oldukça değişken ve belirsiz piyasa ortamının devam etmesini bekliyoruz. Yine de net stratejik gidişatımızı, güçlü global ekibimizi ve lider piyasa konumlarımızı, yenilikçi markalarımızı ve teknolojilerimizi hesaba katarak şunu diyebiliriz ki daha karlı büyüme için iyi bir konumda bulunuyoruz. 2017 mali yılı için, organik satış büyümesinde %2 ile %4 arasında bir artış bekliyoruz. Vergi öncesi kar marjımızın yaklaşık %17’nin üzerinde, imtiyazlı hisse senedi başına karın ise %7 ile %9 arasında artmasını bekliyoruz." dedi.

2016'daki satış ve kar performansı

2016 mali yılındaki satışlar 18 milyar 714 milyon Euro ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve önceki yıla göre %3,5 arttı. Döviz etkisi hariç tutulduğunda, satışlar %7,1 oranında yükselme gösterdi. Başta The Sun Products Corporation'ın satın alımı olmak üzere, satın alma ve elden çıkarmaların olumlu etkisi %4’e ulaştı. Satışlardaki organik büyüme, %3,1 olarak gerçekleşti.

Tüm iş birimleri güçlü organik büyüme bildirdi. Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi %2,8'lik organik büyüme elde etti. Beauty Care iş birimi %2,1 oranında organik büyüme gerçekleşti ve Çamaşır ve Ev Bakımı iş birimi ise %4,7’lik bir organik büyüme kaydetti.

Tek seferlik gelir, gider ve yeniden yapılandırma masrafları hariç tutulduğunda, düzeltilmiş faaliyet karı %8,5 gibi önemli bir artış ile 3 milyar 172 milyon Euro'ya yükseldi (Önceki yıl 2 milyar 923 milyon Euro). Üç iş biriminin tamamı, bu olumlu gelişmeye katkıda bulundu. Raporlanan faaliyet karı, önceki yıla ait 2 milyar 645 milyon Euro’ya kıyasla 2 milyar 775 milyon Euro’ya yükseldi.

Düzeltilmiş satış kazancı %0,7 puan artışla yeni bir rekor seviyeye ulaşarak %16,2'den %16,9'a yükseldi. Raporlanan satış kazancı ise %0,2 puan artarak, %14,8’e ulaştı (Önceki yıl: %14,6).

İlgili yıla ait net gelir %10 artarak, 2 milyar 323 milyon Euro’ ya yükseldi (2015: 2 milyar 112 milyon Euro). Azınlık paylarına ilişkin 40 milyon Euro’nun düşülmesinden sonra net gelir %6,9 artarak, 1 milyar 921 milyon Euro'dan 2 milyar 53 milyon Euro'ya yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) %9,8 oranında artarak, 4,88 Euro'dan 5,36 Euro'ya yükseldi ve yeni bir rekor elde edildi. İmtiyazlı hisse senedi başına raporlanan karlılık 4,44 Euro'dan 4,74 Euro'ya geldi.

Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Hissedarlar Kurulu, 6 Nisan 2017'de yapılacak Yıllık Genel Kurul’da, imtiyazlı hisse senedi başına temettülerin %10,2 oranında artışla, 1,62 Euro'ya (önceki yıl:1,47 Euro), adi hisse senedi başına temettülerin ise %10,3 oranında artışla 1,60 Euro'ya (önceki yıl: 1,45 Euro) yükseltilmesini teklif edecek. Bu, şirket tarihindeki en yüksek temettü olmakla birlikte %30,3 oranına denk geliyor.

İş birimi performansları

Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi, 2016 mali yılında %2,8'lik güçlü organik büyüme göstererek, pazar büyümesini de aştı.

Latin Amerika bölgesindeki çift haneli artış ve Doğu Avrupa bölgesindeki güçlü büyüme ile birlikte gelişmekte olan piyasalar, güçlü organik satış büyümesiyle başarılı performanslarını sürdürdüler. Asya'daki satışlar (Japonya hariç) güçlü bir gelişim gösterdi. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki satış performansı, bölgenin bazı kısımlarında sürekli olarak hakim olan politik durumdaki belirsizliğe ve ekonomik şartlardaki düşüşe rağmen olumluydu. Gelişmiş piyasalardaki satışlar önceki yılın seviyesindeydi. Kuzey Amerika'daki satış performansı olumluydu, Batı Avrupa'daki satışlar ise bir önceki yıl ile aynı seviyedeydi. Asya Pasifik bölgesindeki gelişmiş piyasalar satışları geçen yılki çeyrek seviyesinin altındaydı.

Yapıştırıcı Teknolojileri iş biriminin faaliyet karı, önceki yıla kıyasla %6,2'lik artış göstererek 1milyar 629 milyon Euro'ya çıktı. Düzeltilmiş satış kazancı, %1,1 puanlık mükemmel bir artış göstererek, yeni bir yüksek değer olan %18,2'ye ulaştı. Raporlanan faaliyet karı %6,8 artarak 1 milyar 561 milyon Euro'ya yükseldi.

2016 yılında, Beauty Care iş birimi, geçmiş yıllardaki kârlı büyüme çizgisine devam etti. %2,1 ile organik büyüme, bir kez daha ilgili piyasaların üzerinde bir oran sergiledi. Nominal olarak, satışlar 3 milyar 838 milyon Euro'ya yükseldi (2015: 3 milyar 833 milyon Euro).

Bölgesel bir bakış açısıyla bakılacak olursa, iş performansı gelişmekte olan piyasalarda oldukça güçlüydü. Latin Amerika ve Doğu Avrupa, satışlarda çift haneli organik büyüme gerçekleştirmeyi başardı. Asya'daki (Japonya hariç) ve Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki satışlar olumlu bir gelişim gösterdi. Yoğun fiyat ve promosyon baskısı, gelişmiş piyasaları etkilemeye devam etti. Gelişmiş piyasalarlardaki satışlar, bu zor ortamda önceki yıldaki seviyesinin biraz altında kaldı. Batı Avrupa'da ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmiş piyasalarda, satışlar önceki yıla kıyasla daha düşük seyretti. Beauty Care iş birimi, önceki yıla kıyasla Kuzey Amerika'da sabit bir büyüme kaydetti.

Beauty Care iş biriminin faaliyet karı %6,1 oranla 647 milyon Euro'ya yükseldi. Satış kazancı, %1 puanlık mükemmel bir artış göstererek, %16,9'a ulaştı.

Çamaşır ve Ev Bakımı iş birimi önceki yıllardaki karlı büyüme çizgisini 2016 mali yılında da sürdürdü. Satışlarda yıllar içinde görülen %4,7 organik büyümeyle, ilgili pazar seviyelerinin çok üzerine çıkıldı. Nominal olarak, satışlar 2016 yılında gerçekleşen satın almaların da etkisi ile %12,8 artarak, 5 milyar 795 milyon Euro’ya ulaştı.

Gelişmekte olan piyasalar, güçlü bir artış göstererek bir kez daha satışlardaki organik büyümenin temel etkeni oldu. Çamaşır ve Ev Bakımı, Asya'da (Japonya Hariç) çift haneli büyüme oranı kaydetti. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki satışlar oldukça güçlü bir gelişim gösterdi. Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerindeki satışlar güçlü bir artış göstererek, başarılı gelişime katkıda bulundu. Gelişmiş piyasalardaki performans sabitti. Kuzey Amerika güçlü satış artışı kaydetti, Batı Avrupa'daki satış büyümesi ise olumluydu.

Çamaşır ve Ev Bakımı iş biriminin faaliyet karı çift haneli rakamlara ulaşarak %13,7 ile 1 milyar Euro'ya çıktı. Düzeltilmiş satış kazancı, %0,2 puanlık bir artış göstererek yeni bir yüksek değer olan %17,3'e ulaştı. Raporlanan faaliyet karı %2,2 artarak, 786 milyon Euro'dan 803 milyon Euro'ya yükseldi.

Bölgesel performans

Yüksek oranda rekabetçi olmaya devam eden piyasa şartlarında, Batı Avrupa'daki satışlar, organik olarak önceki yılın seviyesindeydi. Güney Avrupa'daki olumlu performans, Fransa'daki düşüşü tam anlamıyla telafi edemedi. Bölgede 5 milyar 999 milyon Euro'da seyreden nominal satışlar, olumsuz kur etkilerinden dolayı geçtiğimiz yıla kıyasla biraz daha düşüktü. Doğu Avrupa'da satışlar organik olarak %7,0 büyüdü. Bu performansta, Rusya ve Türkiye'deki iş alanının büyük bir katkısı oldu. Nominal olarak bölgedeki satışlar %0,7 oranında artarak 2 milyar 713 milyon Euro'ya yükseldi (2015: 2 milyar 695 milyon Euro). Bazı ülkelerdeki politik ve sosyal huzursuzluğa rağmen, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde %5,6'lık organik satış büyümesine ulaşıldı. Nominal satışlar %3,7 oranında artarak, 1 milyar 378 milyon Euro' ya yükseldi (2015: 1 milyar 329 milyon Euro).

Kuzey Amerika bölgesindeki satışlar, organik olarak %1,7 oranında artış gösterdi. Nominal satışlar %15.2 oranında artarak, 4 milyar 202 milyon Euro oldu.(2015: 3 milyar 648 milyon Euro). The Sun Products Corporation'ın satın alınması nominal satışlardaki artışa önemli oranda katkı sağladı. Latin Amerika'da organik olarak satışlar %13,8'lik bir artış gösterdi; Meksika'daki ticari performans çift haneli artış getirerek bu anlamda önemli bir katkı sağladı. Nominal olarak satışlar önceki yılda yakalanan 1 milyar 110 milyon Euro'dan sonra, 1 milyar 55 milyon Euro değerini gösterdi. Asya-Pasifik bölgesindeki satışlar, organik olarak %3,2 oranında artış gösterdi. Nominal satışlar, %3,6 oranında artarak 3 milyar 246 milyon Euro'ya yükseldi.

Organik satışlarda %6,8 değerindeki artışla, gelişmekte olan piyasalar tüm iş birimleriyle birlikte Henkel Grup'un organik büyümesine tekrar ortalama üstü bir katkı sağladı. Nominal satışlar, 7 milyar 814 milyon Euro ile önceki yıla kıyasla biraz daha yüksekti. Gelişmekte olan piyasaların satış payı %42 oranındaydı, bu da döviz ve satın alma etkilerinden kaynaklı olarak önceki yıla göre biraz daha düşüktü. Gelişmiş piyasalarda satışlar organik olarak %0,4 artış ile 10 milyar 779 milyon Euro'ya ulaştı.

2017 Yılına Genel Bakış

2017 mali yılında, Henkel organik satışlarda %2 ile %4 arasında büyümeyi bekliyor. Şirket, tüm iş birimlerinin bu oranlarda organik satış büyümesi göstermesini bekliyor. Henkel, satış kazancında önceki yıla oranla %17’nin üstünde bir artış öngörüyor. Ayrıca imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta %7 ile %9 arasında bir artış bekliyor.

* Tek seferlik gelir/gider ve yeniden yapılandırma masrafları hariç
** 6 Nisan 2017'deki Yıllık Genel Kurul için hissedarlara teklif.

Basın Bülteni (176,68 KB)