23.Şub.2017  Düsseldorf / Almanya

Henkel 2016 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Henkel sürdürülebilirlikte güçlü performansla lider konumunu sürdürüyor

  • Sürdürülebilirlik performansı bir kez daha arttı
  • Uluslararası derecelendirmelerde ve endekslerde lider konum
  • Gelecek için net öncelikler
  • Sürdürülebilirlik hakkında kapsamlı dijital rapor

Henkel İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı Kathrin Menges “2016 yılında sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı bir kez daha artırdık ve önemli sonuçlar elde ettik. Sürdürülebilirliğimizi artırmak için sarf ettiğimiz çaba, önemli uluslararası derecelendirmelerde ve endekslerde elde ettiğimiz olağanüstü sonuçlarda da görülebilir,” dedi. Kathrin Menges sözlerini “Uluslararası alanda global sürdürülebilirlik ve çevre koruması hedeflerine ulaşılması adına katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için, sürdürülebilirlik gücümüzü tüm değer zincirimize yansıtacağız. Kendimize güçlü idealler edindik: Uzun vadede çevreye duyarlı bir şirket haline gelmek ve sosyal gelişime daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz.” şeklinde sürdürdü.

Sürdürülebilir bir değer yaratmak

“Daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak”, Henkel'in uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisinin idealidir. Henkel, müşteriler ve tüketiciler için olduğu kadar tüm toplum için de sürdürülebilir değer yaratmayı istiyor. Aynı zamanda, şirket kaynak kullanımını önemli ölçüde artırmayı planlıyor: Henkel bu konudaki verimliliğini 2030 yılına kadar üçe katlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz mali yıl, şirket yine 2020 yılı stratejilerine ulaşma yolunda somut ara idealler belirledi (2010 yılı baz alınarak):

  • Enerji tüketimi ve CO2 emisyonu (ürün tonu başına) %22 düştü. (2020 ideali: %30'luk azalma)
  • Üretilen atık hacmi (ürün tonu başına) %26 düştü. (2020 ideali: %30'luk azalma)
  • Su tüketimi (ürün tonu başına) %23 düştü. (2020 ideali: %30'luk azalma)
  • İş güvenliği (çalışılan milyon saat başına) %17 artırıldı. (2020 ideali: %40'lık artış)
  • Net satış (ürün tonu başına) %8 arttı. (2020 ideali: %22'lik artış)

Genel olarak, Henkel yarattığı değer ve bunun oluşturduğu çevresel ayak izi arasındaki ilişkiyi, baz alınan 2010 yılına kıyasla %42 oranında artırdı. Şirket 2020 yılına kadar kaynak verimliliğini %75 oranında artırmayı planlıyor.

Uluslararası derecelendirme ve endekslerdeki lider konum doğrulandı.

Henkel'in sürdürülebilir iş faaliyetleri ve çabaları, sürdürülebilirlik uzmanları, derecelendirme kuruluşları ve sermaye piyasaları tarafından da etkileyici olarak değerlendirildi: Henkel Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI World), FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo World 120, Global Challenges Endeksi, MSCI World ESG Endeksi ve çok daha fazlasında boy gösterdi. Medya ve yatırım danışmanlık şirketi Corporate Knights'a göre, Henkel "En Sürdürülebilir 100 Global Kuruluş" listesinde 15. sırada yer aldı. Henkel, Oekom Research and Sustainalytics derecelendirmesinde sektöründeki lider şirket olarak gösterildi.

“Çalışanlarımız ilerlememizde belirleyici bir rol oynuyor”

Henkel, sürdürülebilirlik alanındaki lider konumunu gelecekte de korumak adına birkaç öncelik belirledi: Şirket, daha etkin sürdürülebilir iş faaliyetleriyle kurumu güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarının da katılımını artırmayı hedefliyor. Kathrin Menges "Çalışanlarımız sürdürülebilirlik alanında gösterdiğimiz ekstra ilerlemede belirleyici bir rol oynuyor." şeklide konuştu. Menges "Bugüne kadar, 10,000'in üzerinde çalışanımız sürdürülebilirlik elçisi olmak ve iş arkadaşlarını, tedarikçileri, müşterileri, hatta okullardaki çocukları sürdürülebilir faaliyetinin önemiyle ilgili ikna edebilmek adına gerekli bilgiyi edinmek için eğitime katıldılar. Kendilerini bu konuya adamalarından gurur duyuyoruz, bunu desteklemeye ve geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Henkel çalışanlarıyla ilgili hedefimiz, hepsinin daha fazla sürdürülebilirliği sağlamak için elçi olarak hareket etmeleri ve bu fikrin aktif savunucuları olmalarıdır.” dedi.

Uzun vadede çevreye duyarlılık

Kathrin Menges açıklamasında “Henkel'in önceliklerinden bir diğeri de sürdürülebilir faaliyetlerdeki etkilerini maksimum seviyeye getirmek; buna iddialı bir ideal olan, çevreye duyarlı bir şirket olma hedefi de dahil. Şirketimiz 2030 yılına kadar üretimde karbon ayak izini %75 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu iddialı ideale, yalnızca tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm değer zincirimizde ilerleme kaydedebilirsek ve değişiklikler yapabilirsek ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Örneğin Henkel kendisine, 2020 yılına kadar müşterilerine ve tüketicilerine 50 milyon metrik tonluk CO2'i kurtarmaları için yardım etme ideali belirledi. Grubun sosyal gelişim konusundaki hedeflenen desteği, şirketin tedarik zincirlerindeki işçilerin sosyal standartlarının geliştirilmesinin yanı sıra özellikle kadınların ve kız çocuklarının gelir fırsatları ve gelişim olanaklarına da odaklanacak.

Kapsamlı dijital rapor

Henkel'in yıllık Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin sürdürülebilirlik idealleri ve performansıyla ilgili temel bilgi kaynağını oluşturuyor. Geçen yıl Henkel 25. Sürdürülebilirlik Raporu’nu basılı halde ve dijital formda yayınlandı. Gelecekte bu konuyla ilgili tüm raporları, yalnızca dijital olarak (pek çok bağlantıya, detaylı bilgiye ulaşım ve kullanım kolaylığı sayesinde kullanıcı dostu olma özelliğiyle interaktif PDF olarak ve daha geniş bir hedef grup için sabit bir formatta) sunacağını açıkladı. Aynı sürede yayınlanan Yıllık Rapor ise iş, çevre ve sosyal konularda kapsamlı bilgiler sağlıyor.

Henkel'deki sürdürülebilirlikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için: www.henkel.com/sustainability

Basın Bülteni (1,17 MB)