Kararlılığımız:
Deterjanlarımız ve temizlik ürünlerimiz için hayvanlar üzerinde deneyler uygulanmamaktadır.

Tüketicilerimiz deterjan ve temizlik ürünlerimizin hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini sıkça merak ediyorlar.

Bizler de, bu konudaki yaklaşımımızı ve genel hukuki çerçeveyi açıklamak istiyoruz:

Bu konuda net bir kararlılığa sahibiz: Deterjan ve temizlik ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmiyor, üçüncü şahıslar tarafından bizim adımıza bu testlerin uygulanması talebinde bulunmuyoruz. Bu, dünya genelindeki tüm portföyümüz için geçerli bir durumdur. Buna karşın, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin, deterjan ve temizlik ürünlerinin satışa sunulacakları pazarda tescil edilebilmeleri için zorunlu tutulduğu münferit pazarlar ne yazık ki halen mevcut. Söz konusu yetkili mercileri hayvan deneylerini sonlandırmaları konusunda ikna etmek amacıyla ilgili kurumlarla çalışmalar yürütmekteyiz. 

Deterjanlarımızın ve temizlik ürünlerimizin yanı sıra, içerdikleri bileşenlerin güvenliliğini kanıtlamak üzere hayvan deneylerine alternatif olacak test metotlarının geliştirilmesi ve tanınması konusundaki çalışmalarımızı 40 yıldır sürdürmekteyiz.

Deterjan ve temizlik ürünlerinin bileşenlerinin, kimyasallara ilişkin mevzuat uyarınca kullanım güvenliliğini sağlaması gereken tarafın, ilgili üretici olduğu bilinmelidir. Ne yazık ki, bazı durumlarda kanunlar bu standardın sağlanması için hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri zorunlu tutmaya devam etmektedir. Bileşenlerin, Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen REACH Yönetmeliği uyarınca güvenliliği konusunda daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz: 

Sık sorulan sorular:

  • Bu kararlılığınız dünya genelindeki deterjan ve temizlik ürünleriniz için geçerli mi?
  • Bu kararlılığınızı ne zamandan beri uyguluyorsunuz?
  • Deterjanlarınızın ve temizlik ürünlerinizin bileşenleri hayvanlar üzerinde test ediliyor mu?

Bu konuda net bir kararlılığa sahibiz: Deterjan ve temizlik ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmiyor, üçüncü şahıslar tarafından bizim adımıza bu testlerin uygulanması talebinde bulunmuyoruz. Bu, dünya genelindeki tüm portföyümüz için geçerli bir durumdur. Buna karşın, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin, deterjan ve temizlik ürünlerinin satışa sunulacakları pazarda tescil edilebilmeleri için zorunlu tutulduğu münferit pazarlar ne yazık ki halen mevcut. Söz konusu yetkili mercileri hayvan deneylerini sonlandırmaları konusunda ikna etmek amacıyla ilgili kurumlarla çalışmalar yürütmekteyiz. 

Bilindiği üzere, 2013 yılında Avrupa Birliği, kozmetik bileşenler için hayvanlar üzerinde deneyler uygulanmasını yasakladı. Eş zamanlı olarak biz de, deterjanlarımız ve temizlik ürünlerimiz için uygulanan hayvan deneylerine hızla son verdik.

2013 yılının öncesinde dahi, deterjanlarımızın, temizlik ürünlerimizin ve bunların bileşenlerinin güvenliliğini hayvan deneylerine başvurmadan sağlamak amacını taşımakta idik. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere, sadece ve sadece bu deneylerin kanunlar tarafından zorunlu tutulduğu ve ilgili ürüne ait gerekli güvenlilik verilerini sağlamaya yönelik bilinen alternatif bir metodun bulunmadığı durumlarda başvurduk. 

Deterjanlarımızın ve temizlik ürünlerimizin içerdikleri bileşenlerin güvenliliğinden, bize bu maddeleri temin eden ilgili tedarikçiler sorumludur. Oldukça az sayıdaki farklı bileşeni kendimiz üretmekteyiz. Bu sınırlı sayıdaki bileşenin güvenliliğini, kanunların izin verdiği her durumda, mevcut veriler ya da kabul gören alternatif test metotları aracılığı ile, hayvan deneylerine başvurmadan ortaya koymaktayız. Bir maddenin güvenliliğini doğrulamak için hayvan deneylerine ancak kanunlar tarafından özellikle zorunlu tutulduğu zaman başvurmaktayız. Bileşenlerin, Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen REACH Yönetmeliği uyarınca güvenliliği konusunda daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz: https://echa.europa.eu/animal-testing-under-reach