Favorilerim

Strateji

Amacımıza, vizyon, misyon ve değerlerimize dayalı uzun vadeli net bir stratejiye sahibiz. Şirketimizin geleceğini başarılı bir şekilde şekillendirmemize yardım eden bu temeldir.

2020 yılına kadar ve sonrasında, Henkel’in iç süreçlerimiz ve müşterilere yönelik faaliyetlerinde daha müşteri odaklı, daha yenilikçi, daha çevik ve tamamen dijital hale getirilmesi için sürekli karlı büyüme gerçekleştirmesini istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, önümüzdeki yıllarda dört stratejik önceliğe ve finansal hedeflere odaklanacağız. Ayrıca, tüm ticari faaliyetlerimizde, lider konumumuzu güçlendirerek, sürdürülebilirliği teşvik edeceğiz.

Stratejik Öncelikler

  • Büyümeyi Yönetmek
  • Dijitalleşmeyi Hızlandırmak
  • Çevikliği Artırmak
  • Büyümeye Yatırım

Olgun ve gelişmekte olan piyasalarda büyümeyi yönetmek, Henkel için önemli bir stratejik öncelik olacak. Şirket, üstün müşteri ve tüketici uyumu yaratan, önde gelen marka ve teknolojilerini daha çok güçlendiren, heyecan verici yenilik ve hizmetler geliştiren, yeni büyüme kaynakları elde eden girişimlerde bulunmayı amaçlıyor.

Henkel, yüksek müşteri ve tüketici bağlılığı ile müşterileriyle artan iş birlikleri yoluyla, büyümeyi hızlandırmayı ve üç iş biriminde pazar büyümesini aşmayı amaçlıyor.
Kuruluş, bunu sağlamak için müşteri odaklı yaklaşımını geliştirerek tüketici ihtiyaçlarını merkez alacak. Ayrıca tüm kurum seviyelerinde detaylı müşteri ve tüketici bağlılık planları gerçekleştirecek. Buna ek olarak Henkel özelleştirilmiş ürün, hizmet ve yenilikler ile belirli hedef gruplarının ihtiyaçlarını karşılayarak büyüme fırsatlarını daha iyi bir şekilde yakalamayı da planlıyor.

Aynı zamanda Henkel önde gelen markalarını ve teknolojilerini güçlendirmeyi, lider global markalarının ve önde gelen yerel markalarının satışlarını artırmayı amaçlıyor: İlk 10 markanın satışlarının 2020'ye kadar toplam grup satışlarının %75'ine ulaşması öngörülüyor. Hedeflenen yatırımlar aracılığıyla Henkel'in lider markaları güçlenecek, yeni teknolojiler kazanarak rekabet ortamı yaratılacak ve çeşitli endüstriyel dallarda özelleştirilmiş ürünler ve çözümler geliştirilecek.

Heyecan verici yenilikler ve hizmetler geliştirmesi bakımından Henkel'in becerisi sürekli olarak artırılacak ve büyüme bu şekilde sağlanacak. Böylece Henkel rekabetin çok olduğu piyasalarda farklılık kazanacak ve hem tüketici hem de endüstriyel iş alanlarında sunulan farklı ürünler ve hizmetler aracılığıyla "ürün odaklılıktan" "çözüm odaklılığa" geçiş yapacak. Henkel, 2020 yılına kadar daha fazla yenilik geliştirmeyi ve önde gelen yeniliklerinin satış payını artırmayı planlıyor. Kuruluş, yenilik kabiliyetlerini artıracak fırsatlar yaratabilmek adına, Düsseldorf ve Shanghai'daki Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi için yeni inovasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirecek. Henkel, aynı zamanda tüm iş birimlerinde hizmet tekliflerini ve modellerini genişletecek. Bunlara endüstriyel ve profesyonel müşterileri için danışmanlık ve teknik tavsiyelerin yanı sıra, kuaför randevuları, abonelik modelleri ve otomatik yeniden siparişler için çevrimiçi rezervasyon platformları gibi tüketici işleri de dahil olacak.

Henkel, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki boşlukları doldurmak için yeni pazarlara girecek. Böylece potansiyel yeni büyüme kaynaklarını kullanarak, mevcut ana faaliyet alanlarındaki büyümeyi teşvik edecek. Hedeflenen satın almalar, Henkel'in portföyünü tamamlamasına yardım edecek, cazip piyasa ve kategorilerde konumunu güçlendirecek ve yan kategorilere genişlemesini sağlayacak. Buna ek olarak, şirket özel dijital veya teknolojik uzmanlığa sahip yeni teşebbüslere yatırım yapmak için 150 milyon Euro’ya varan özel bir Girişim Sermayesi Fonu kuracak.

Henkel, büyüme isteğini desteklemek için yatırımlarını artıracak ve 2013 ile 2016 yılları arasında 2 milyar Euro olan sermaye harcamalarını (Capex), 2017 ile 2020 yılları arasında 3 milyar Euro tutarına çıkaracak.

Henkel organik büyümeyi teşvik etmeyi hedeflese de satın alımlar, şirketin portföyünü ileriye taşıma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olacak. Henkel stratejik uygunluk, mevcutluk ve mali cazibeden oluşan net kriterleri temel alan oldukça disiplinli yaklaşımıyla potansiyel seçeneklerin peşinden gitmeye devam edecek. Henkel aynı zamanda "Tek A" derecelendirmesine bağlı.

Dijitalleştirmeyi hızlandırma stratejisi; başarıyla büyüme, müşterileri ve tüketicilerle ilişkileri güçlendirme, süreçleri optimize etme ve tüm şirketi dönüştürme bakımından Henkel'e yardımcı olacak. 2020 yılına kadar, Henkel dijital işleri teşvik etmek, endüstri 4.0’dan yararlanmak ve kurumu dönüştürmek için bir dizi inisiyatif uygulayacak.

Dijitali teşvik etmek için, Henkel hem tüketici hem de endüstriyel iş alanlarında tüm değer zincirindeki müşteriler, tüketiciler, iş ortakları ve tedarikçilerle etkileşimini dijital hâle getirecek. “Dijital merkezli” satışların, 2020 yılına kadar ikiye katlanarak 4 milyar Euro’yu aşması bekleniyor. Örneğin tüketici alanında Henkel, e-ticaret platformlarını geleneksel perakendecilikle birleştiren, yeni dijital platformlar geliştiren, piyasaya süren ve dijital medyanın kullanımını önemli oranda genişleten "çoklu kanal" teklifleriyle bağını artırmayı amaçlıyor.  

Henkel aynı zamanda ürünlerini ve çözümlerini daha iyi planlamak, kaynak yaratmak, üretmek ve teslim etmek için endüstri 4.0'ten yararlanacak. Entegre global tedarik zincirinin dijitalleşmesi, müşteriler için hizmet düzeyini artırmaya yardım edecek, üretim tesislerinin daha iyi kullanılmasını sağlayacak, üretim ve lojistik süreçlerini geliştirecek ve Henkel'in sürdürülebilir ayak izine fayda sağlayacak.

Henkel'in başarılı dijitalleşmesi, çalışanlarının kabiliyetlerine ve hızlı bir "dene ve öğren" zihniyeti benimsemeyle kuruluşun dönüştürülmesi yönündeki yeteneklerine bağlı olacak. Bu değişikliği teşvik etmek amacıyla Henkel, özel eğitim ve gelişim programlarını genişletecek. Buna ek olarak, çapraz iş sorumluluğuyla Dijital Yönetim pozisyonu oluşturulacak.

Oldukça değişken ve dinamik bir iş ortamında, kuruluşun çevikliğinin artırılması Henkel için gelecekte önemli bir başarı unsuru olacak. Buna enerjik ve yetkilendirilmiş ekipler, pazara en hızlı şekilde sürüm, akıllı ve sadeleştirilmiş süreçler dahil olacak.

Enerjik ve yetkilendirilmiş takımlarla daha çevik bir kuruluş yaratmak için, Henkel çalışanlarının girişimci ruhunu besleyecek, değişikliğe açık olmayı teşvik edecek, uyum yeteneğini destekleyecek ve çalışanlarının karar verme gücünü artıracak. Net geri bildirimin yanı sıra, Henkel’in iyi sonuçlara ödül vermeyi ve bunların farkına varmayı içeren güçlü performans kültürü de buna yardımcı olacak.

“Pazara en hızlı şekilde sürüm” girişiminin bir parçası olarak, Henkel, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarını daha iyi tahmin ederek teslimat sürelerini azaltmayı amaçlıyor. Örneğin Henkel, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care için teslim süresinde %30'luk bir azalma hedefliyor. Ayrıca, pazar girişlerini hızlandırmayı ve yeni piyasalara açılmayı da amaçlıyor.  

Henkel ayrıca "akıllı sadelik" yaklaşımından da iş akışlarının ve süreçlerinin optimizasyonu yoluyla, dinamik piyasalara uyarlanan esnek iş modelleri ile daha çevik olmak için yararlanacak.

Henkel büyümeye yatırım yapmak, kaynak tahsisini optimize etmek, net gelir yönetimine odaklanmak, yapılarında verimliliği artırmak ve Global Tedarik Zinciri organizasyonunu genişletmeye devam etmek üzere yeni yaklaşımlar uygulayacak. Bu girişimler, kârlılığı artırmaya daha fazla katkı sağlayacak, Henkel'in 2020 ve sonrası için büyüme hedeflerini finanse etmesine katkıda bulunacak.

Değer yaratan kaynak tahsisi belirlenen maliyet kategorilerinde artan küresel bütçe şeffaflığı ve geliştirilmiş bütçe tertibi sayesinde maliyet yönetimini daha da optimize etmeye yardımcı olacak.  

Net gelir yönetimi Henkel'in promosyon aktivitelerinin etkilerini artırmasını sağlayacak. Bu, kategori büyümesi ya da yeni kategorilerin perakende ortaklarla geliştirilmesini olduğu kadar, özel tüketici ve alışveriş anlayışlarını etkilemeyi de kapsıyor.

Henkel ayrıca, tüm iş birimlerinde çok çeşitli süreçleri son derece standart ve dijital bir biçimde ele alan, paylaşılan hizmet merkezlerinin süregelen dönüşümü sayesinde, en verimli yapıların uygulanması konusunda da aralıksız çalışacak. Bununla beraber şirket, küresel üretim ve depo alanını optimize etmeye ve sağlamlaştırmaya da devam edecek.

Avrupa'daki başarılı başlangıcı takiben, hem Avrupa'da hem de Asya'daki merkezlerin kurulmasıyla Henkel’in entegre Küresel Tedarik Zinciri organizasyonu tüm bölgelerde daha da yaygınlaştırılacak.