Favorilerim

Sürdürülebilirlik Stratejisi

İzleme:

25.02.2016

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

Çevresel ayak izimizi azaltırken aynı zamanda müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek. Bu fikir, sürdürülebilirlik stratejimizin ve sürdürülebilirlikle ilgili iddialı hedeflerimizin merkezinde yer almaktadır.

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu.  Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor.  2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

Bu gelişmeler geleceğe ilişkin zorlukları oluştururken büyük bir potansiyel de sunuyor: İnovasyon gerçekleştirme ve daha az tüketerek daha fazlasını başarmak, sürdürülebilirliğin önemli kilit noktası olacak. İnsanların iyi bir hayat yaşarken, giderek daha az malzeme kullanmalarını gerektirecek çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu fikir, daha fazla kaynak tüketmeden büyümenin ve yaşam kalitesini artırmanın yeni yöntemlerini bulmaya çabaladığımız için Henkel'in sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alıyor.  Daha az ekolojik ayak iziyle daha fazla değer yaratmak için ürünlerimizi  ve çözümlerimizi inovasyonlar ve akıllıca yollarla iyileştirmek istiyoruz. 

BİZİM İÇİN ANLAMI

2030 yılına kadar üç kat daha verimli olunması

Altı odak noktasında katkılarımız

Faaliyetlerimizi değer zinciri boyunca, sürdürülebilir gelişmenin zorluklarını yansıtan altı noktaya odaklandırdık. Yenilik yapmak ve daha az tüketerek, daha fazlasını başarabilmek, insanların yaşam kalitesini düşürmeden sürdürülebilir gelişme için önemli rol oynamaktadır. Tüm değer zinciri boyunca ürünlerimiz ve teknolojilerimizde ilerlemeyi sürdürebilmek amacıyla faaliyetlerimizle ilgili zorlukları özetleyen altı alana odaklanıyoruz. Bu odak alanlarını iki boyuta ayırdık: "Daha fazla değer" ve "Daha az ayak izi". Stratejimizin başarısı ve hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu iki boyutun da her daim çalışanlarımızın aklında ve günlük çalışmalarında olması ve iş sürecimize yansıtılması gerekir.

Sosyal Gelişim

Yerel işveren ve iş ortağı olarak, toplumun bir bütün olarak sosyal gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz: Adil koşullarda istihdam sağlayarak iş imkanı sağlıyoruz, çalışanlarımıza ve müşterilerimize sürekli devam eden eğitimler veriyoruz ve iş gücümüzün çeşitliliğine değer veriyoruz. Ürün ve hizmet satın alıyoruz, tedarikçilerimizle ortaklık duygusuyla işbirliği içinde çalışıyoruz ve bilgi birikimimizi ve geliştirdiğimiz teknolojileri aktarıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın sosyal olarak katkıda bulunmalarını da destekliyoruz. Bu şekilde bölgesel ekonomik gelişmeyi canlandırıyor ve dünya çapında sosyal eşitlik sağmak için çaba sarf ediyoruz.

Performans

Yüksek kalite ve mükemmel performans, marka ve teknolojilerimizin sunduğu ana değer ve ekonomik başarımızın temelidir. Bu yüzden kalite, fonksiyonellik, güvenilirlik, uygunluk, dayanıklılık ve etkin maliyetli olma açısından daha da iyi performans gösteren ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Ayrıca müşterilerimize ve tüketicilerimize sunduğumuz değeri kendi sürdürülebilirlik performanslarını geliştirmelerine imkan tanıyarak geliştiriyoruz.

Sağlık ve Güvenlik

Henkel'de çalışanların, komşuların, müşterilerin ve tüketicilerin sağlıkları ve güvenlikleri her zaman birincil önceliğimiz olmuştur. Tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyen ve çevreye zarar vermeyen güvenli ürünler pazarlıyoruz. Ürünlerimizin ve teknolojilerimizin güvenlikleri ve çevreyle olan uyumları kabul görmüş bilimsel kriterlere uygun olup, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında güvence programları temel alınmıştır.

Su ve Atık Su

Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin de dünya çapındaki su kaynaklarını korumaya katkıda bulunabilmesi için su kullanımı açısından etkin ürünler ve teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz. Kullanım sonrasında kanalizasyon sistemlerine geçen deterjan, ev temizlik maddeleri ya da şampuan gibi tüketici ürünlerimiz yer üstü sularının kalitesini etkilemeyecek şekilde biyoçözünürlük açısından optimum seviyeye getirilmiştir. Endüstriyel uygulamalardan kaynaklanan atık sular zararlı maddelerden arındırılmak ve profesyonel şekilde bertaraf edilmelerinin sağlanması için son teknoloji ürünü yöntemler kullanılarak önceden işleme tabi tutulurlar.

Malzemeler ve Atıklar

Kaynakları korumaya yönelik üretim teknikleri kullanıyoruz ve malzeme kullanımını ve atık seviyesini azaltmak için ürünlerimizin paketlenmesini optimum seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan uyumlu olduğu durumlarda yenilenebilir ham maddeleri temel alan içerikler kullanıyoruz. Ürünlerimizin çoğu dayanıklı tüketim mallarının kullanım ömürlerini uzatmaya katkıda bulunuyor ve böylelikle değerlerimizi ve kaynaklarımızı korumuş oluyoruz. Dolayısıyla kaynakların dünya çapında korunmasına katkıda bulunmuş oluyoruz.

Enerji ve İklim

Henkel'de ana odak noktalarımızın başında, dünya çapında yürüttüğümüz faaliyetlerimizde enerji kullanımını azaltmak ve sera etkisi yaratan gaz emisyonlarını azaltmak için, enerjinin etkin bir şekilde sunulması ve kullanılması gelir. Ayrıca tüketicilerimizin ve müşterilerimizin enerji tasarrufu yapmasını sağlamak ve iklim korumasına katkıda bulunmak için enerji açısından verimli ürünler ve teknolojiler üretmek için çalışıyoruz.

Daha az tüketerek daha fazlasını başarmak

Odak alanlarımızı “daha fazla değer” ve “daha az ayak izi" olmak üzere iki boyuta böldük. Böylece “Sosyal Gelişim”, “Güvenlik ve Sağlık” ve “Performans" alanlarında oluşturduğumuz değeri artırmayı amaçlıyoruz. “Enerji ve İklim”, “Malzemeler ve Atıklar” ve “Su ve Atık su” alanlarında ise kullandığımız kaynakları ve dolayısıyla faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin ekolojik ayak izlerini daha da azaltmayı hedefliyoruz.