gettyimages-1185878319-170667a

DİJİTALLEŞME

Yeni iş ve iş birliği modelleri ile benzersiz müşteri deneyimleri sağlarken veri ve teknolojinin akıllı kullanımı ile dijitalleşerek yarının pazarlarını şekillendiriyoruz.

Ekibimizle iletişime geçin!

BUGÜNÜN PAZARLARINA LİDERLİK EDİYOR
YARININ PAZARLARINI ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Dijitalleşme, ‘Amaca Yönelik Büyüme’ için stratejik çerçevemizin belirleyici bir unsurudur ve bu nedenle Henkel'in geleceği için önceliklidir. Dijitalleşme ile müşteriler ve tüketiciler için artı değer yaratıyoruz. Sektöre yönelik yeni iş modelleri geliştiriyor ve şirketimizin uçtan uca veri entegrasyonunu genişletiyoruz. Bunu, güçlü bir dijital iş odağının yanı sıra dijital birimimiz Henkel dx -dijital dönüşümümüzün, yenilikçi ve teknoloji odaklı iş modellerimizin arkasındaki teşvik edici güç- aracılığıyla başarıyoruz.

TEKNOLOJİ ODAKLI İŞ MODELLERİ


Digital Business

Yapay zekadan artırılmış gerçekliğe ve 3D baskıya kadar dijital teknolojileri kullanıyor ve uzmanlığımızı Endüstri 4.0'a dönüşümü ilerletmek için uyguluyoruz. İşimizi optimize ediyoruz ve çeşitli sektörlerden tüketiciler, müşteriler ve iş ortakları için kalıcı artı değer yaratıyoruz.

İŞ BİRLİĞİ YOLUYLA İNOVASYON


Open Innovation & Ventures

Henkel'de açık inovasyona ve girişimciliğe güveniyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki start-up'lar ile iletişime geçiyor, onlara yatırım yapıyor ve dijital dönüşüm projelerini uygulamak için birlikte çalışıyoruz. Start-up’lar iş birimlerimiz için değerli birer yenilikçi teknoloji ve çözüm kaynaklarıdır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM


Digital Transformation

Henkel dx birimimizin yönlendirmesiyle dijital dönüşümümüzü hızlandırıyoruz. Dijital teknolojileri ve verileri geliştirerek müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için artı değer yaratıyoruz ve süreçlerimizin verimliliğini artırıyoruz.