STRATEJI

Two people sitting on a red sofa and working together on a laptop

Sürdürülebilirlik stratejimiz, şirketimizin "Amaca Yönelik Büyüme" gündeminin doğrudan bir yansımasıdır. Paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya, işimizi sorumlu ve başarılı bir şekilde geliştirmeye ve sürdürülebilirlik konusundaki öncü rolümüzü geliştirmeye kararlıyız.

Gelecek Nesiller İçin İyiliğe Dönüşümsel Etki

Henkel olarak sürdürülebilirliği, bilimsel bilgiye dayalı olarak gerek mevcut konularda ilerleme kaydetmek gerekse de yeni konular hakkında bilgi edinmeye devam etmek için sürekli bir çaba olarak görüyoruz. Küresel iklim değişikliği, insanlığın bugün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir ve acil ve etkili bir eylem gerektirir. Ormanlar, su ve biyoçeşitlilik gibi yaşam destek sistemlerinin korunması ve yenilenmesi de şimdiki ve gelecek nesiller için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda küresel yoksulluğun ve sosyal eşitsizliğin arttığını görüyoruz. Bu süreçte, Henkel gibi şirketlerin bu zorlukların üstesinden gelen ve dönüşümsel değişimi getiren rolleri olduğuna inanıyoruz.

İnsanlar, gezegen ve toplum için sorumluluk

Kurumsal amacımız, Henkel'de hepimizi birleştiren ortak zemini tanımlar; Pioneers at heart for the good of generations (Gelecek Nesiller İçin İyiliğe Öncülük Ediyoruz). Öncü ruhumuz, bilgi birikimimiz, ürünlerimiz ve teknolojilerimizle her geçen gün milyarlarca insanın hayatını zenginleştirmek ve geliştirmek, gelecek nesiller için amaca yönelik bir geleceği şekillendirmek istiyoruz. Sürdürülebilir iş uygulamaları on yıllardır şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur ve aynı zamanda gelecek vizyonumuzun merkezi bir unsurudur. Sürdürülebilirlik stratejimiz amacımızdan ilham almıştır. Sürdürülebilir bir ekonomiye ve topluma dönüşümü aktif olarak yönlendirecek, doğal çevrenin korunmasına ve yenilenmesine yardımcı olacak, güçlü topluluklara katkıda bulunacak ve paydaşlarımızla aramızdaki güveni güçlendireceğiz.

Önceki stratejimizi geliştirerek, 2021'de üç boyutu kapsayan ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ni şu şekilde geliştirdik:

2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevemiz

Yeni sürdürülebilirlik stratejimiz, pratik ilerlemeyi sağlamak için, hedeflerimizi somut önlemler ve projelerle uygulamak üzerinedir. 2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevemizle daha fazla ilerleme sağlamak üzere, ‘Yenileyici Gezegen’, ‘Gelişen Topluluklar’ ve ‘Güvenilir Ortak’ olmak üzere üç boyutta yeni uzun vadeli hedefler geliştirdik.

Temel hedefler 2030+

2030+ Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz, uzun dönem hedeflerimizi 3 konu başlığında sunmaktadır: Yenileyici Gezegen, Gelişen Topluluklar ve Güvenilir Ortak.

Değişim için temel basamaklarımız

Sistematik değişim elde etmek için üç temel basamak tanımlayarak değer zincirimizde nasıl ilerleme sağlamayı hedeflediğimizi de tanımladık:

  • Ürünler ve teknolojiler daima merkezimizdir. Daha az ekolojik ayak izi ile daha iyi performans sunmak için sürekli yenilikler sunarak müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için daha fazla değer yaratıyoruz.
  • İnsanlar; işimizin ve sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Sürdürülebilir kalkınmaya çalışanlarımız da -günlük işlerindeki uzmanlıklarından kendi özel hayatlarına kadar- katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca tedarik zincirimizdeki insanlar, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz, komşularımız, hissedarlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar da dahildir.
  • Ortaklıklar, değer zincirimizde sürdürülebilirliği yönlendirmede belirleyici bir rol oynar. Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin ekolojik ayak izlerini azaltmalarına ve yeniden kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Sürdürülebilir uygulamayı ve insan haklarına saygıyı teşvik etmek için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz ve bilgiyi paylaşmak ve sistemik çözümleri birlikte ilerletmek için ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz.