Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik liderleri olarak, faaliyetlerimizi sorumlulukla şekillendirmeye ve ekonomik başarımızı artırmaya devam ederken, sürdürülebilir gelişmeye yönelik yeni çözümlerde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu istek, tüm değer zinciri boyunca şirket faaliyetlerinin tamamını kapsıyor.

Strateji

Sürdürülebilirlik stratejimiz

2030 yılı için hedefimiz; çevresel ayak izimizle ilgili faaliyetlerimizde oluşturduğumuz değeri üç katına çıkarmaktır.

Kurumsal Vatandaşlık

Henkel’in 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi

Henkel'in sürdürülebilirlik stratejisinin hedefi; “Daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak”tır.

Henkel'in sürdürülebilirlik konusunda liderlik taahhüdü, değerlerimizin derinlerinde saklıdır. Ekonomik başarı, çevre koruma ve sosyal sorumluluk arasındaki dengenin korunması onlarca yıldır kurumsal kültürümüzün temelinde yer almaktadır.  Bu yaklaşım, tüm iş birimi ve fonksiyonlar için geçerlidir. Dünya genelindeki yaklaşık 53.000 çalışanımız günlük faaliyetlerinde sürdürülebilir gelişme ilkelerini göz önünde bulundurarak, çalışır.

Türkiye'de Sürdürülebilirlik

Globalde olduğu gibi Henkel Türkiye de sürdürülebilirlik konusunda liderliğe kendini adadı. Her gün, çalıştığımız iş bölümü fark etmeksizin, ekonomik başarı, çevre koruma ve sosyal sorumluluk arasındaki dengenin korunması için sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. 

Yerel olarak da üretimden müşteri iş birliklerine, yerel bir hayır kurumunun desteklenmesinden çalışanlarımıza kadar değer zinciri boyunca tüm şirket aktivitelerimizde global sürdürülebilirlik stratejimizi uyguluyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz: daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak

Bu liderliği gelecekte de sürdürmek üzere, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirdik ve 2030 yılı için net ancak zorlu bir hedef belirledik:  Bu yıla kadar, tüm Henkel ürün ve süreçleri bugün olduğundan üç kat daha fazla verimli olmalıdır.

Bu amaç, büyümenin kaynak tüketiminden ayrılması şeklinde gelecekte karşılaşacağımız temel zorluklardan birini ele alır. Bunun yerine, çevresel ayak izimizi azaltırken müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek istiyoruz. Daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak – Bu fikir, tüm ticari iş ve faaliyetlerimizi yönlendiren sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer almaktadır.