Elinde kitabıyla ağaca yaslanmış bir adam

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurumsal değerlerimizde yer aldığı gibi sürdürülebilirlikte liderlik konusunda kararlıyız. Sürdürülebilirlik liderleri olarak faaliyetlerimizi sorumlulukla şekillendirmeye ve ekonomik başarımızı artırmaya devam ederken, sürdürülebilir gelişmeye yönelik yeni çözümlere öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Stratejimiz

Sürdürülebilirlik stratejimiz nihai amacımızdan ilham almaktadır: ‘Pioneers at heart for the good of generations’ (Gelecek Nesiller İçin İyiliğe Öncülük Ediyoruz). Öncü ruhumuz, bilgi birikimimiz, ürünlerimiz ve teknolojilerimizle her gün milyarlarca insanın hayatını zenginleştirmek ve iyileştirmek, gelecek nesiller için uygulanabilir bir gelecek şekillendirmek istiyoruz.

Sürdürülebilirlik gelecek vizyonumuzda merkezi bir unsurdur. Sürdürülebilir bir ekonomiye ve topluma dönüşümü aktif olarak yönlendirmek, doğanın korunmasına ve yenilenmesine yardımcı olmak, toplulukların ilerlemesine katkıda bulunmak ve paydaşlarımızın güvenini güçlendirmek istiyoruz.

‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevemiz’ ile daha fazla ilerleme sağlamak için ‘Yenileyici Gezegen’, ‘Gelişen Topluluklar’ ve ‘Güvenilir Ortak’tan oluşan üç boyutta yeni uzun vadeli hedefler geliştirdik.

TRANSFORMATIONAL IMPACT FOR THE GOOD OF GENERATIONS
Sylvie Nicol

   

İleriye baktığımızda iyi hazırlandığımızı görüyoruz. Sürdürülebilirlik iş stratejimizin temelinde yer alıyor ve amacımızı canlı tutan unsur. Bu temelle sürdürülebilir dönüşümümüz devam etmekte!

maxresdefault

2023 Yılı Başarılarımız

Sürdürülebilirlik stratejimiz; pratik ilerlemeyi sağlamak için, hedeflerimizi somut önlemler ve projelerle uygulamak üzerinedir.
Aşağıda 2023'in seçilmiş başarılarını bulabilirsiniz:

İş birliği ve ortaklıklar