Kurumsal Kültür

“Sürdürülebilir değer yaratmak” Henkel’de çalışan bizleri bir araya getiren, kendimizi adadığımız amacımızdır.

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz takımlarımız, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve aynı zamanda bünyesinde iş yaptığımız toplum ve topluluklar için değer yaratmak istiyoruz. Henkel’in çalışanları tutkulu, gururlu ve hevesli çalışmalarıyla bunu gerçekleştirecektir.

Kurumsal kültürümüz ve amacımız, vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz çeşitliliklerden oluşan iş gücümüzü birleştirir ve net bir kültürel çerçeve oluşturup, yol göstermektedir. Global olarak bağlayıcılığı olan davranış kuralları bir dizi tüzük ile belirtilmiştir. Bunlar bünyesinde iş yaptığımız tüm iş alanlarında ve kültürlerde çalışanlarımızı, davranış ve eylemlerinde yönlendirir.

Hedefimiz

Sürdürülebilir değer yaratmak.

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz takımlarımız, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve aynı zamanda bünyesinde iş yaptığımız toplum ve topluluklar için değer yaratmak istiyoruz.

Vizyonumuz

Yeniliklerimiz, markalarımız ve teknolojilerimizle lider olmak.

Yapıştırıcı teknolojilerinde global olarak lideriz. Eşsiz yelpazede teknolojiler sunarak, tüm piyasa ve endüstrilerde hizmet vermekteyiz.

Tüketici iş birimlerimizde de dünya çapında pek çok piyasada ve kategoride lider konumlardayız.

Bizim için “lider olmak” pazar payı veya büyüklük açısından birinci olmanın çok ötesindedir. Her ne kadar cazip piyasalarda güçlü bir konuma sahip olmak önemli olsa da, “inovasyon, marka ve teknoloji lideri” olmak çok daha fazlasını gerektirir.

Öncelikle, değer yaratmak için liderlik şarttır. İstikrarsız piyasalar ve değişen müşteri ve tüketici talepleri bakımından çeviklik ve duyarlılıkla ve aynı zamanda inovasyon, kalite, hizmet ve sürdürülebilirlikle “lider” olmak gerekir.

Misyon

Dünya genelindeki müşteri ve tüketicilerimize ortak değerler etrafında birleşen tutkulu ekibimizle ilgili tüm pazar ve kategorilerde en güvenilir iş ortağı olarak hizmet sunmak.

Değerler

Değerlerimiz tüm çalışmalarımızda, karar ve davranışlarımızda bize rehberlik etmektedir. Her gün değişken bir ortamda kararlar almak zorundayız. Aynı zamanda, oldukça çeşitlilik içeren bir işgücüne sahibiz: Farklı kültürel geçmişlere farklı deneyimlere sahibiz, çok çeşitli piyasa ve endüstrilerle çalışıyoruz. Bu sebeple Henkel’de herkes tarafından paylaşılan, anlaşılan ve deneyimlenen net değerler, gelecekteki başarımız için oldukça önem taşımaktadır.

  • Müşteriler ve Tüketiciler
  • Çalışanlar
  • Mali Performans
  • Sürdürülebilirlik
  • Aile şirketi

Müşterilerimizi ve tüketicilerimizi yaptığımız her işin odak noktasına koyarız.

En iyi değer ve en yüksek kalitenin yanı sıra sürdürülebilir değer yaratan rakipsiz yenilikler, markalar ve teknolojiler sunarak müşteri ve tüketicilerimizin beklentilerini öngörür, karşılar ve aşarız.

Müşterilerimizi ve tüketicilerimizi her şeyin üstünde tutarız ve yaptığımız her işin merkezine koyarız. Bu yaklaşım, şirketimizin uzun vadeli başarısı için büyük önem taşır. En iyi ürünlerin ve rakipsiz yeniliklerin yanı sıra en yüksek kalite ve üstün hizmet sunmak için müşterilerimizi ve tüketicilerimizi rakiplerimizden daha iyi anlamamız gerekir. Bu konuda başarılı olursak, ilgili tüm pazar ve kategorilerde dünya genelinde lider konumlar ile , kârlı büyüme sağlayabiliriz.

 

Çalışanlarımıza değer verir, onlara zorlayıcı hedefler sunar ve onları ödüllendiririz.

Güçlü değerler etrafında birleşen global bir ekibiz. Birbirimize saygı gösterir, yeteneklerimizi geliştirir ve ilgili tüm alanlarda çeşitliliği teşvik ederiz. Kişisel sorumluluk alırız, daima bütünlük içinde davranırız ve davranışlarımızla örnek gösteriliriz.

Henkel'de her çalışan fark yaratabilir. Çalışanlarımız arasında ilgili tüm alanlarda çeşitliliği teşvik ederiz. Sahip olduğumuz rekabet avantajının temelinde çalışanlarımızın deneyim, bilgi birikimi ve yaratıcılıkları yatar. Üstün performans ve sürdürülebilir değer yaratmak için tüm çalışanlarımıza değer verir, onlara zorlayıcı hedefler sunar ve onları ödüllendiririz. Her çalışanımız davranışlarıyla örnek olur, bireysel gelişimi için kişisel sorumluluk almaktan kaçınmaz, bütünlük içinde davranır ve yüksek standartlarda performans gösterir.
  

Mükemmel ve sürdürülebilir mali performans için çalışırız.

Şirketimiz sürdürülebilir değer yaratmaya, mükemmel mali sonuçlar elde etmeye ve hissedarlarımız için rekabetçi getiri sağlamaya odaklanan, performansa dayalı bir şirkettir.

Mali hedeflerimize ulaşmak ve şirketimizin uzun vadeli olarak başarılı olmasını sağlamak için stratejik hedeflerimizi uyguluyoruz. Mükemmel mali performans göstermek ve sürdürülebilir değer yaratmak, gelecekte daha esnek davranmamıza ve sağlıklı ve kârlı büyüme elde etmemize olanak tanır. Bu durum, yalnızca hissedarlarımızın değil çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların da yararına olacaktır.

Kendimizi sürdürülebilirlikte liderliğe adadık.

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımızla birlikte yaptığımız her işle sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlarız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm toplumlarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin güvenliği ve sağlığının yanı sıra doğanın ve yaşam kalitesinin korunması konusunda gereken sorumluluğu üstleniriz.

Henkel olarak insanlar, gezegenimiz ve kârlılık arasında bir denge oluşturmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem daima başarılı performans elde etmemizi sağlayan başlıca itici güçlerden biri olmuştur. Sürdürülebilirliğin tüm bileşenlerine yönelik sahip olduğumuz uzun vadeli, girişimci yaklaşımla mevcut standartları yerine getirmenin yanı sıra yeni standartlara şekil vermeyi amaçlıyoruz.
   

Geleceğimizi, sahip olduğumuz aile şirketi geleneğine dayanan, güçlü girişimci ruhla inşa ederiz.

Sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan güçlü bir aile şirketi geleneğine sahibiz. Değerlerimizin rehberliğinde şirketimiz için belirlediğimiz uzun vadeli vizyona doğru yol alıyoruz. Güçlü mali tabanımızla birlikte bu gelenek, başarı dolu geleceğimizi üzerinde inşa ettiğimiz temeli oluşturur.

Henkel ailesi, Henkel 1876 yılında kurulduğundan bu yana şirkete büyük bir bağlılık sergilemiş ve uzun vadeli bir perspektif çerçevesinde faaliyet göstermemize olanak tanımıştır. Ortak değerlerimiz ve sahip olduğumuz karşılıklı güven duygusu sayesinde hep birlikte tek bir ortak hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz: gelecek nesiller için sürdürülebilir değer yaratmak.