SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖN VERİYORUZ


Sustainability Adhesive Technologies

Dünya önemli zorluklarla karşı karşıya. Sürdürülebilirliği merkeze alan yaklaşımımızla bu zorlukların çözümüne katkıda bulunma sorumluluğunu üstleniyoruz. Bunu yaparken de yapıştırma, sızdırmazlık ve kaplama alanlarındaki bilgi birikimimiz ve malzeme bilimindeki yetkinliğimizden yararlanıyoruz. Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin eğilimlerini ve içinde bulunduğumuz endüstrilerin dinamiklerini derinlemesine analiz ederek, çözümlerimizle en büyük etkiyi yaratabileceğimiz üç odak noktası belirledik: İklim, Döngüsellik ve Güvenlik.

Ürünlerimiz ve iş birliklerimiz ile, sistemsel değişikliklere yön vererek, değer zincirimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

ÜRÜNLERİMİZ

Fotoğrafta ahşap katlar ile birlikte ortasında merdiven bulunan bir giriş alanı görünmekte.

Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır. Performansımızı iyileştirirken ekolojik ayak izimizi azaltmak adına inovasyonlarımızı sürdürüyor, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için daha fazla değer yaratıyoruz. Sürdürülebilirliğe yönelik katkılarımızı arttırmak adına portföyümüzü bütünsel olarak dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, ürün portföyümüzün sürdürülebilirlik performansı hakkında şeffaf iletişim sağlamak için bir iç değerlendirme metodolojisi geliştirdik.

İŞ BİRLİĞİ

Henkel, flanşlar ve boru hatlarındaki hidrokarbon sızıntılarının erken tespiti için sofistike sensör teknolojileri geliştiren teknoloji start-up'ı Direct-C'ye yatırım yaptı.

Partnerlerimizle yaptığımız işbirlikleri, değer zincirimiz boyunca sürdürülebilirliğe yön vermemizde belirleyici bir rol oynar. Müşterilerimize ve tüketicilerimize, ekolojik ayak izinin azaltılması ve kaynakların sorumlu kullanımı konusunda yardımcı oluyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte sürdürülebilir uygulamaları teşvik ediyor, insan haklarına saygı anlayışını geliştirmek üzere birlikte çalışıyoruz. Bilgi paylaşımı ve sistematik çözümleri ileriye taşımak amacıyla partnerlerimizle iş birliği yapıyoruz.

Taahhütlerimiz & Yaklaşımımız

Henkel, farklı görüşlere saygı duyan ve yapıcı fikir alışverişine inanan herkesle diyalog kurma noktasında kararlıdır. Güncel konuları mercek altına alıyor, önemli sosyo-politik tartışmalarda aktif rol alıyoruz.