YENILEYICI GEZEGEN

Bir lavanta tarlası

İş modelimizin çevresel dönüşümüne yönelik bir yolculukta ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için; süreçlerimizi, ürünlerimizi ve ham madde kullanımımızı kaynak-verimli, karbon-nötr bir gelecek yönünde dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İklim değişikliğini azaltma önlemleri, işlevsel bir döngüsel ekonomi ve doğa ile biyoçeşitliliğin korunması üzerine odaklanıyoruz.

İklim

Karbon-nötr bir iş modeline giden yolda operasyonlarımızı ve ham maddelerimizi karbonsuz hale getirmek.

İklim değişikliği, zamanımızın en büyük global zorluklarından biridir. Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine bağlıyız. İklim değişikliği ve etkilerini, sürdürülebilirlik ve risk yönetimimizin bir parçası olarak tüm değer zincirimizde dikkate alıyoruz. 

Emisyonları azaltma ve ekonomiyi karbondan arındırma ihtiyacının ışığında, üretim tesislerimizi 2030 yılına kadar iklim-pozitif karbondioksit dengesine dönüştürmeyi hedefliyoruz.. Buna ek olarak, değer zinciri boyunca emisyonlarımız için iklimin korunmasına aktif bir katkı sağlayacak bir Net-Sıfır yol haritası belirleyeceğiz.

Döngüsellik

Döngüsel uygulamaları operasyonlarımıza, ürünlerimize ve ambalajlarımıza dahil ederek, endüstriyel çözümlerimiz aracılığıyla döngüselliği mümkün kılmak.

Ekonomik büyümeyi sınırlı doğal kaynakların tüketiminden ayırmak ve döngüsel bir ekonomi geliştirmek, sürdürülebilir değer yaratmaya dair temel yaklaşımlarımızdandır. 
 
Henkel’de, ambalajlama ile ilgili sorumluluğumuzun farkındayız. Sürdürülebilirliği teşvik etmeye ve bu taahhüdü iddialı hedeflerle hayata geçirmeye kararlıyız. Döngüsel ekonomi kavramı etrafında inşa ettiğimiz stratejimiz; insanlara ve gezegene fayda sağlamak için döngüyü tamamlamak adına sürdürülebilir kaynaklardan gelen malzemeleri sürece dahil ederek akıllı bir tasarım kullanmaya odaklanmaktadır. 

Henkel ayrıca kendi üretim süreçlerinde kapalı döngü geri dönüşümü uygulamak için çeşitli yaklaşımlar izlemektedir. Bu alanda, tesislerimizde etkili atık yönetiminin üzerinde duruyoruz.

Doğa

Daha yenileyici bileşenler ve kaynak yönetimi ile ormanlara, toprağa ve suya odaklanarak biyoçeşitliliği korumak ve onarmak.

Artan global nüfus ve hızlanan ekonomik faaliyetler nedeniyle büyüyen tüketim ve kaynak kıtlığı, ekosistemler üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturmaktadır. Bunun olumsuz etkileri şimdiden hissedilmektedir. IPBES tarafından yayınlanan bir rapora göre, insan faaliyetleri yaklaşık 1 milyon canlı türünü, neslin tükenmesi riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Tür çeşitliliğini ve biyolojik çeşitliliği korumak Henkel için önemlidir, çünkü bozulmamış ekosistemler ve toprak biyoçeşitliliği, sürdürülebilir tarım ve üretimde ham madde kullanımı için gerekli temellerdir.

Sürdürülebilirlik stratejimiz, özellikle ormanlara, toprağa ve suya odaklanarak biyolojik çeşitliliği korumayı ve restore etmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkeleri kendi tesislerimizdeki faaliyetlere yansıtmanınyanı sıra, ham maddelerin sorumlu yönetimi ile yenilenebilir girdilerin kullanımını da teşvik ediyoruz.