GÜVENILIR ORTAK

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmakta kararlıyız. Eşit fırsatları teşvik etmek, çeşitliliği güçlendirmek ve insan haklarına saygı göstermek gibi çok önemli sosyal sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımıza ömür boyu öğrenme fırsatları ve sağlıklı, keyifli bir çalışma ortamı sunuyoruz. Dünya çapında sosyal ilerlemeyi savunuyor ve eğitime erişimi destekliyor, acil durumlarda yardım sağlıyoruz.

Performans

İş başarımızın temelleri olarak müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için sınıfının öncüsü ürün performansını ve kimyasal güvenliği sunmak.

Henkel Tüketici Markaları ve Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimlerimizin stratejileri, sürdürülebilirlik stratejimizi yansıtmaktadır. İş birimlerimiz, kendi ürün portföyleri ve sektörel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini, markalarını ve teknolojilerini sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla tasarlıyor ve öncelikli odak noktalarını bu doğrultuda belirliyorlar.

Geniş bir yelpazedeki ürün çözümlerimiz ve teknolojilerimizle; ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor ve bu konuda iş ortaklarımızla birlikte ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu hedef, hem yerel hem de global düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya etkili bir şekilde katkıda bulunmamıza ve ekonomik başarımızı artırırken, faaliyetlerimizi sorumlu bir şekilde şekillendirmemize olanak tanıyor. Bu hedef doğrultusunda, müşterilerimize ve tüketicilerimize en yüksek düzeyde ürün kalitesi ve güvenliği sunmak bizler için çok önemli.

Sunduğumuz her yeni ürünün, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2025 yılına kadar müşterilerimize ve tüketicilerimize ürünlerimizin kapsamlı bir sürdürülebilirlik profilini sunmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik dönüşümünü, hem ürün portföyümüz hem de şirketimiz açısından ölçmeyi hedefliyoruz. Şirket genelinde 2030 hedefimiz, operasyonlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin pozitif çevresel katkısını üç katına çıkarmaktır (2010 yılına kıyasla).

İş birimlerimizin sürdürülebilirliğe nasıl yön verdiğini öğrenin.

Şeffaflık

Sürdürülebilirliği; iş yönetimimize, süreçlerimize ve politikalarımıza şeffaf raporlama, açıklama ve katılım aracılığıyla entegre etmek.

Şeffaflık, hem iş dünyasında hem de günlük hayatlarımızda, sorumluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz eylemleri ve sürdürülebilirlik performansımızı değerlendirmek noktasında esastır. İş ortakları, tüketiciler, yatırımcılar ve finans piyasası, sürdürülebilirlik odaklı ürünler ve çözümlere giderek daha fazla ilgi göstermekte ve faaliyetlerimizin değer zinciri boyunca olan etkisini anlama konusuna daha fazla önem vermektedir. Sürdürülebilir finans ve uluslararası yasal gelişmeler, şeffaflığı daha ileri noktalara taşıma yaklaşımını teşvik etmektedir.

Aynı zamanda, kendi sürdürülebilirliğimizi değerlendirebilmek ve yönetebilmek açısından, şirket genelinde ve değer zincirimiz boyunca hedeflerimiz doğrultusundaki ilerlememizi ölçebilmek, bizler için çok önemli. Bu amaç doğrultusunda dijital çözümleri destekliyor, dünya çapındaki iş birimlerimiz & fonksiyonlarımız arasındaki iş birlikleri ve dış paydaşlarımızla olan ortak çalışmalarımız doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu bakış açısı ile bilgi tabanımızı güçlendirmekte ve sürdürülebilirlik performansımıza olan güveni artırmaktayız. Hedefimiz, sürdürülebilirliği iş yönetimimize, süreçlerimize ve politikalarımıza daha fazla entegre etmek; şeffaf raporlama, kamuyounu aydınlatma noktasındaki gerekliliklere uyum ve etkileşimi teşvik etmektir.

Bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları tarafından yapılan tanımlama ve değerlendirmeler de sürdürülebilirlik performansımız noktasında şeffaflık yaratmaktadır.

2025 yılına kadar palm ve palm çekirdeği yağı için %100 şeffaflık ve izlenebilirlik sağlamak.

Faaliyetlerimizden, özellikle palm çekirdeği yağı bazlı türevler için şeffaflık ve izlenebilirlik açısından daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyulduğunu ve "sıfır net ormansızlaşma" hedefine ulaşılması için sektörler arası girişimlerin gerekli olduğunu öğrendik.

Yönetişim & Uyum

Uyum organizasyonumuz tüm önleyici ve reaktif önlemler için global bir sorumluluğa sahiptir. Organizasyonumuz, entegre yönetim sistemleri ve açıkça tanımlanmış sorumlulukları olan bir organizasyon yapısı ile desteklenmektedir.

Dış sürdürülebilirlik değerlendirmeleri

Bağımsız sürdürülebilirlik uzmanlarının değerlendirmesi ve takdiri, şeffaflığı artırmanın yanında sürdürülebilirlik stratejimizi ne kadar etkili bir şekilde uyguladığımız hakkında önemli geri bildirimler sağlar.

İşbirliği

İş ortaklarımız ile, tedarik zincirlerimizde sorumlu iş uygulamalarına önayak olan sürdürülebilirlik etkisini ölçeklendirmek.

Sürdürülebilir kalkınma, bu konuda harekete geçme taahhüdünü ve alanda etkili partnerlerle iş birliğini gerektirir. Farklı bakış açılarının entegrasyonu, sürdürülebilirliğin global ölçekteki karşılıklılık prensibine dayanan, karmaşık yapısını içselleştirebilmek adına sağlam bir temel sağlar. Bu şekilde alana yönelik uzman bilgisi ve kaynaklar etkili bir şekilde bir araya getirilir ve dönüşümsel harekete yön verilir. İş birliği anlayışımız, sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen faaliyetler ve değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik anlamında etkili ortaklıklar geliştirmeyi içermektedir.

Bu doğrultuda, tedarik zincirlerimiz boyunca kapsamlı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı sunmak için tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde, sorumlu kaynak sağlama yöntemlerini kullanıyoruz. Sürdürülebilir kaynak kullanımı noktasında müşterilerimizle kurduğumuz iş birliklerine de aynı derecede önem veriyoruz. Perakende ortaklarımızla sürdürülebilir ve kaynak verimli tüketimi teşvik etmek için dirsek temasıyla çalışmanın önemine inanıyoruz.

Paydaşlarımızla etkin bir diyalog yürütme konusunda kararlıyız. Sektör temsilcileri ve sivil toplum aktörleriyle birlikte dünya genelinde girişimlere dahil oluyor, politik ve sosyal tartışmalara katılıyoruz. Kurduğumuz ağ; ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkileri daha bütünsel bir şekilde değerlendirmemize ve birlikte sistematik çözümler geliştirmemize yardımcı oluyor.

100% Sorumlu Kaynak Kullanımı

Sorumlu kaynak kullanımı yaklaşımımız, iş ortaklarımızla birlikte tüm tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilirlik bakış açısını merkeze alarak, insanlar ve gezegenimiz için dönüşümsel harekete yön vermeyi amaçlar. Bu nedenle, insan haklarını merkeze alan yaklaşımımız doğrultusunda ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek amacıyla, tedarikçilerimizle yoğun diyalog ve iş birliğimizi sürdürüyoruz. Misyonumuz, yalnızca yasaları ve gereklilikleri yerine getirmenin ötesine geçerek, daha aktif bir bakış açısıyla, tüm değer zincirimizde etki ve değişim yaratmak, müşterilerimize sürdürülebilir değerler sunmaktır.

İş ortaklarımızla birlikte %100 sorumlu kaynak sağlama taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Paylaştığımız ortak bakış açısı ve satın alma organizasyonumuzun geniş global ölçeğinin gerektirdiği ortak sorumluluk duygumuz temelinde, global düzeyde sorumluluk bilincimizi yansıtan kararlar alıyor; tüm dünyada, bölgelerimizde, iş birimlerimizde ve tüm materyal grupları için sorumlu kaynak kullanımı stratejimiz çerçevesinde hareket ediyoruz. Sürdürülebilir tedarik uygulamalarını, global tedarik zincirlerinde, ancak her bir karar vericinin sürdürülebilirlik ruhuyla hareket etmesi durumunda gerçekleştirebilceğimize inanıyoruz. Bu bakış açısı, sürdürülebilir tedarik konusunda her bir aktörün sorumluluğunun net bir şekilde ortaya konulmasını, doğru tutumu benimsemeyi ve bu konudaki bilgi ve becerilerimizi her geçen gün geliştirmeyi gerektirir.