ÇEŞITLILIK, EŞITLIK VE KAPSAYıCıLıK (DEI)I am Unique. We are Henkel.

st-jun22-henkel-global-hr-0094-final

Global Çalışanlarımızın Benzersizliği

Henkel'de benzersizliğin gücüne inanıyoruz. Topluluklarımızın ve çalışma ortamımızın vazgeçilmez değerleri olan eşitlik ve aidiyet duygusunu, farklılıklarımızla beraber kucaklıyoruz. 

Çalışanlarımızın geçmişleri, deneyimleri, bakış açıları ile zenginleşen çeşitliliğimiz ve tüm bireysel farklılıkların takdiri, başarıya giden yol haritamızın temelini oluşturmaktadır. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa (DEI) odaklanan bir şirket kültürünün, yaratıcılık ve inovasyonu ileriye taşıdığına inanıyoruz. Bu bağlamda, başarılı sonuçlara ulaşmadaki yetkinliğimiz, kurumsal kültürümüze ve iş süreçlerimize DEI'yi entegre edebilmekten kaynaklanmaktadır. 

Faaliyet gösterdiğimiz pazarların ve birlikte çalıştığımız müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden, farklı beceriler ve bilgilerle donanımlı, kültürel çeşitliliğe sahip ekipler oluşturmaya kararlıyız. Çeşitliliğe sahip ekiplerin, gerek inovasyonu harekete geçiren, gerekse de yeni çözüm yolları geliştirebilen yetkinliğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra, kapsayıcı kültr ve liderliği de, ekiplerin potansiyelinin üst düzeye taşınmasındaki belirleyici rolü olarak görüyoruz. 

Sylvie Nicol

Fark yaratanlar meslektaşlarımızdır. Çeşitlilik gösteren global ekibimiz ve kapsayıcı şirket kültürümüz, yaratıcılığımızı ve yenilikçi kültürümüzü güçlendirmemizi sağlamaktadır.

Henkel, 2007 yılında, kendi bünyesinde global çeşitlilik ekibi kuran ilk Alman DAX şirketlerinden biriydi. Bugün; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, şirket stratejisinin ve kurum kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu şirketin tüm alanlarında var etmek ve harekete geçirmek için, tüm departmanlar ve bölgeler arasında işbirliği içinde çalışan bir global DEI ağı kurduk. 

İlham Kaynağımız ve Hedefimiz

Henkel'deki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularının başarılı geleceğine yönelik motivasyonumuz, yol haritamızın öncü rehberidir.

2025 Cinsiyet Eşitliği Hedefi

Daha çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir organizasyon adına olan açık taahhüdümüzü, somut hedefler ve eylemlerle destekliyoruz.

Çeşitliliğin temel boyutlarından biri cinsiyettir. Cinsiyet çeşitliliğinin, başarımız açısından belirleyici bir rol oynadığına inanıyoruz. Tüm ekiplerimizde cinsiyet eşitliğini ve fırsatlara eşit erişimi sağlamayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu yüzden cesur bir hedef peşinde ilerlemeye karar verdik: 

2025 yılına kadar tüm yönetim seviyelerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz.

Üst yönetim kadrolarımızdaki kadın çalışan sayısında önemli bir artışa ulaşmayı ve aynı zamanda alt yönetim kadrolarındaki çalışanlar için de gelecekteki liderlik pozisyonları için temel inşa etmeyi hedefliyoruz.

Son yıllarda kayda değer bir ilerleme sağladık; kadın çalışanların oranını tüm yönetim pozisyonlarında %38'e çıkardık. Bununla birlikte, daha da fazlasının yapılması gerektiğini açıkça görüyoruz ve çabalarımızı önemli ölçüde hızlandırmaya kararlıyız.

TOGETHER FOR GENDER PARITY

Global Bilgiler ve Rakamlar (2022)

Temsil ettiğimiz pazarları ve toplumları yansıtan bir iş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Son yıllarda farklı yeteneklerimizin temsilini sürekli olarak artırdık, ancak daha da hızlanmak istiyoruz. Bugün bulunduğumuz noktada:

38.7%

oranında kadın çalışanımız, global olarak yönetim seviyelerinde bulunmaktadır

124

farklı ülke vatandaşı Henkel’de birlikte çalışmaktır

56%

oranında gelişmekte olan pazar bölgelerinden çalışanımız bulunmaktadır

78

farklı ülke vatandaşı
Düsseldorf’taki
merkezimizde
çalışmaktadır

54

adet dünya çapında Henkel
‘Çalışan Kaynak Grubu’
(ERG) bulunmaktadır.

Çeşitliliğin Unsurları ve Girişimlerimiz

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bizim için çeşitlilik, her birimizi benzersiz kılan yeteneklerin, tutumların, bakış açılarının, güçlü yönlerin, becerilerin ve daha birçok özelliğin çeşitliliğini ifade eder.

Çalışan Kaynak Gruplarımız (ERG’ler)

Çalışanlarımızı; deneyim paylaşmak, mentorluk sağlamak ve içgörü kazanmak amaçlı platformlar olan kaynak grupları oluşturmaya teşvik ediyoruz.

Henkel'de cinsel kimlik, etnik köken, cinsel yönelim ve bedensel farklılıklar gibi çok çeşitli konuları ele alan, çeşitlilikle ilgili 54 ERG bulunmaktadır. ERG üyelerimiz bir araya gelerek içgörü ve deneyim alışverişinde bulunmakta ve kapsayıcı işyerimizi güçlendirmek için stratejik girişimlerde, global DEI ağımızla ortaklık kurmaktadır.

DÜNYAGENE­LİNDE58 ERG

Ortaklıklarımız ve Üyeliklerimiz

Ortaklıkların gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, öğrenmeye devam etmek ve en iyi örnek uygulamaları hayata geçirmek üzere çeşitli iletişim ağlarından, sözleşmelerden ve yuvarlak masa toplantılarından yararlanıyoruz.

Out Leaderhip

Henkel, 2021 yılında, inovasyon ve dönüşüm araçları sağlamayı amaçlayan global bir LGBTQ+ iş ağı olan ‘Out Leadership'in bir üyesi oldu.

Disability:IN

Henkel, 2022 yılında, kar amacı gütmeyen Disability:IN adlı, bedensel farklılıklarla iş yaşamına katılımı destekleyen bir organizasyona üye oldu.

“IMS” ile Ortaklık

IMS, Fransa'da bulunan, sağlıklı bir çalışma ortamına, çeşitliliğe, fırsat eşitliğine ve kapsayıcı iş davranışına odaklanan ve ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluğu’ teşvik etmek için Henkel ile ortaklık kuran bir kuruluştur.

Gönüllü Bağlılık: Alman Genel Eşit Muamele Ödülü’nün Kurucusu ve Ortağı

2006 yılında Genel Eşit Muamele Yasası’nın oluşturulmasından bu yana, 1300'den fazla şirket ve kurum, bu yasanın içeriğine bağlı kalmıştır. Henkel, bu yasaya bağlılık gösteren ilk şirketlerden biridir ve 2011'den beri, bir hayır kurumu olarak faaliyet gösteren derneğin kurucu üyesidir.

“Más Vida Red” ile Ortaklık

Henkel İspanya, "Más Vida Red" (Daha Fazla Yaşam Ağı) servis sağlayıcısı ile birlikte çalışarak, Henkel çalışanlarının aileleri ve çalışmaları ile ilgili çeşitli eğitim kursları, servis ve destek faaliyetlerinden oluşan bir program geliştirmiştir.