Stratejik Çerçeve

Henkel’de bizler geleceğimizi, amacımız ve değerlerimiz üzerine inşa ettiğimiz uzun vadeli stratejik çerçevemiz doğrultusunda şekillendiriyoruz.  

Bu çerçeve bize, 2020’li yılları amaca yönelik büyümeye net bir şekilde odaklanarak Henkel için kazanmamızda yardımcı olacak. Bu da, içinde bulunduğumuz pazarların büyümesinden daha fazla büyümek için üstün müşteri ve tüketici değeri yaratmak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi sağlamlaştırmak ve çalışanlarımızın Henkel’de ürettikleri ile hem profesyonel hem de kişisel olarak gelişmesine olanak sağlamak anlamına geliyor.

Stratejik çerçevemizin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve yenilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, işbirliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam bir temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleridir.

2020’Lİ YILLARI AMACA YÖNELİK

BÜYÜME İLE KAZANMAKStrategic Framework
  • KAZANDIRAN BİR PORTFÖY
  • REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ: YENİLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTAL
  • GELECEĞE HAZIR İŞLETME MODELLERİ
  • İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ VE YETKİN İNSANLAR

Kazandıran bir portföyü titizlikle oluşturmak

Aktif portföy yönetimi, gelecek rotasının en önemli unsurlarından biridir. Ağırlıklı olarak tüketici iş birimlerinde yer alan, bir milyar Euro’yu aşan toplam satış hacmi bulunan ve yaklaşık yüzde 50 oranında bir kısmı 2021 itibariyle elden çıkarılacak ya da üretimi durdurulacak olan marka ve kategorileri belirledik.  Buna ek olarak, Birleşmeler & Satın Almalar (M&A) Henkel’in stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir. Uygunluk, stratejik uyumluluk ve finansal açıdan caziplik satın almalar için potansiyel hedeflerin değerlendirileceği en önemli kriterlerdir. Yüksek etkili satın almalar için güçlü bilançomuzu kullanacağız. Yapıştırıcı Teknolojileri alanındaki teknolojik liderliğimizi satın almalar aracılığıyla geliştirmeyi amaçlarken, tüketici iş birimlerimizde farklı ülke ve kategorilerde liderlik pozisyonları kazanmanın yanı sıra, “beyaz noktalara” ve yeni işletme modellerine odaklanacağız.

Güçlü inovasyonlara artan yatırımlarla hız kazandırmak

Hayata geçirdiğimiz güçlü inovasyonları arttırdığımız yatırımlarla destekleyerek hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu da, daha hızlı ve etkili içgörü kazanımı için dijital araç ve veri kullanımının genişletilmesi örneğinde olduğu gibi, güçlendirilmiş bir yenilik yaklaşımını içinde barındırıyor. Kurumumuz genelinde karar verme mekanizmalarını piyasa koşullarına daha uygun hale getirip, açık bir yenilik anlayışı ve kitle kaynaklı bir fikir oluşturma sürecinin sunduğu potansiyelden yararlanırken, bir yandan da daha çevik yaklaşımları keşfediyor, iş geliştirme ve inovasyon merkezlerine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu da, üç iş biriminin tümünde güçlü inovasyonların gelişimine olanak sağlıyor. İnovasyonlar ve markalar, ana kategori ve bölgelerde sürekli yatırımlarla desteklenecektir. Bu bağlamda Henkel, reklam, dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri alanlarında büyüme yatırımlarını 2018’e kıyasla 350 milyon Euro daha artırma konusunda kararlıdır.

Geçmişteki başarılı performansa dayanarak iddialı hedeflerle sürdürülebilirliği artırmak

Bu alandaki başarılı geçmiş performansımızı temel alarak ve 2020 ve sonrası için olan hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek, sürdürülebilirliği rekabette fark yaratan bir faktör olarak güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tüketiciler, müşteriler, iş ortakları ve genel çerçevede toplumu ilgilendiren üç önemli konuda bir sonraki kilometre taşlarımızı belirledik: 2040’a kadar iklim-pozitif bir şirkete dönüşebilmek amacıyla, tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte, 2025’e kadar üretimlerimizden kaynaklanan karbon ayak izimizi yüzde 65 oranında azaltmayı ve 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Döngüsel bir ekonomiyi hayata geçirmek ve doğada sıfır plastik atık hedefine ulaşmak amacıyla 2025 için iddialı ambalajlama hedefleri belirledik: Henkel’in ambalajlarının tamamının yeniden dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir1 olmasının yanı sıra, tüketim ürünleri ambalajlarımızda kullanılan fosil esaslı ve daha önceden geri dönüştürülmemiş plastik miktarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar bünyesinde ortaya koyduğumuz pozitif toplumsal etkimizi, 50.000’in üzerinde çalışanımızın katkısının artmasıyla ortaya çıkan sorumlu kaynak kullanımının yanı sıra, 2025’e kadar dünya çapında 20 milyon insanın hayatını daha iyi hale getirerek güçlendirmek istiyoruz. 

Sürdürülebilirlik tüm faaliyetler içinde güçlü bir şekilde yer alacaktır. Sürdürülebilirliği, yenilik stratejilerinin merkezinde konumlandıran Beauty Care ve Çamaşır ve Ev Bakım tüketici iş birimleri, ürün portföylerini sürdürülebilir ambalajlama çözümlerine odaklanarak ve amaca yönelik markalar üreterek geliştireceklerdir. Yapıştırıcı Teknolojileri, endüstri standartlarını belirleyen ürün ve teknolojileriyle potansiyelini güçlendirmeye devam edecektir.

Dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmek

Dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Doğrudan tüketici ilişkileri için mevcut dijital platformların kapsamını genişleterek ve yenilerini yaratarak tüketici iş birimlerinde 1’e 1 etkileşimi ve dijital satışları artırmak istiyoruz. Endüstriyel iş birimlerinde gerçekleşen baştan sona müşteri odaklı dijitalleşme, yeni iş potansiyeli üretmek ve müşteri deneyimini tüm temas noktalarında daha dijital hale getirmek için kullanılacak. Buna ek olarak, baştan sona veri entegrasyonu yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu da şirkete, yapay zeka tarafından yönetilen yenilikçi ve kişiye özel çözümler geliştirmek gibi fırsatlar sağlayacak. Aynı zamanda, başta gelecek odaklı becerilere ve sektörde derin teknolojik uzmanlığa sahip veri bilimciler ve mühendisler olmak üzere dijital yeteneklere yatırım yapacağız. Son olarak, dijital işletme odağını ve verimliliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dijital yapımızı baştan sona yeniden organize edecek ve “Dijital İşletme” adı ile yeni bir yapı oluşturacağız. 2019 sonunda, yeni bir CDIO (Dijital ve Bilişim Yöneticisi) pozisyonu oluşturduk. Henkel bünyesindeki Dijital ve Bilgi Teknolojileri ekipleri bundan sonra, direkt olarak CEO’ya bağlı olan CDIO liderliğinde, bir arada faaliyet gösterecek.

Henkel’in yeni “Dijital İş Modeli” iki ana temel üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, verimliliği değer zinciri boyunca iş süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri sistemlerini sürekli optimize ederek yöneten bir araç olan “İş Teknolojisi.” İkinci temel ise, piyasa odaklı bir geliştirme ve inovasyon birimi olan “Henkel Dijital.” Bu çatı altında Berlin, Silikon Vadisi ve Asya’da dijital inovasyon merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz.

1 Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.

İşletme modellerini yalın, hızlı ve basit bir hale getirmek

Şirket genelinde işletme modellerimizi yalın, hızlı ve basit hale getirirken süreçlerimizin ve yapılarımızın da rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz. Yeni iş modellerine olanak tanımaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı, daha hızlı karar alma süreçleriyle müşteri ve tüketici yakınlığını artırmayı ve sürekli olarak verimliliği geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Yetkin insanlarla işbirliği kültürünü güçlendirmek

Güçlü bir kültür, paylaşılan değerler ve bir ekip olarak işbirliği içinde çalışmak için net bir çerçeve Henkel’in gelecekteki başarısının anahtarını oluşturuyor. İlk adım olarak, 2019’da küresel ölçekte tüm çalışanlar için yeni Liderlik Sorumluluklarını tanıttık. Merkezinde bu sorumlulukları barındıran kültürel yolculuğu hızlandırmayı, işbirliği ve yetkinlik kültürünü geliştirmeyi, çalışanlarımızın gelecek odaklı becerilerini artırmayı ve paydaşlarımızın gelişimlerine destek olmayı planlıyoruz.