STRATEJIK ÇERÇEVE

Henkel’de bizler geleceğimizi, amacımız ve değerlerimiz üzerine inşa ettiğimiz uzun vadeli stratejik çerçevemiz doğrultusunda şekillendiriyoruz.  

Bu çerçeve bize, 2020’li yılları amaca yönelik büyümeye net bir şekilde odaklanarak Henkel için kazanmamızda yardımcı olacak. Bu da, içinde bulunduğumuz pazarların büyümesinden daha fazla büyümek için üstün müşteri ve tüketici değeri yaratmak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi sağlamlaştırmak ve çalışanlarımızın Henkel’de ürettikleri ile hem profesyonel hem de kişisel olarak gelişmesine olanak sağlamak anlamına geliyor.

Stratejik çerçevemizin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve yenilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, işbirliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam bir temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleridir.

Shaping our Future - Thumbnail

2020’Lİ YILLARI
AMACA YÖNELİK BÜYÜME

İLE KAZAMANK
(Purposeful Growth)

Kazandıran bir portföyü titizlikle oluşturmak

Aktif portföy yönetimi, stratejik rotamızın en önemli unsurlarından biridir. Ağırlıklı olarak tüketici iş birimlerinde yer alan, toplam satış hacmi bir milyar Euro'yu aşan markaları ve kategorileri belirledik. Bu marka ve kategorilerin büyük bir kısmı, ‘Amaca Yönelik Büyüme Gündemi’nin uygulamaya konulmasından bu yana satıldı veya faaliyetleri durduruldu. Buna ek olarak, Birleşme ve Satın Almalar (M&A) Henkel’in stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Satın almalar açısından temel kriterlerimizi, potansiyel hedefin uygunluğu, stratejimize uyumu ve finansal cazibesi olarak belirledik. Yüksek etkiye sahip satın almalar gerçekleştirmek için güçlü bilançomuzdan faydalanacağız. Yapıştırıcı Teknolojileri alanındaki teknoloji liderliğimizi satın almalarla genişletmeyi hedeflerken, tüketici iş birimlerimizde lider ülke ve kategori konumuna gelmenin yanı sıra, el değmemiş alanlara ve yeni iş modellerine odaklanacağız.

Güçlü inovasyonlara artan yatırımlarla hız kazandırmak

Hayata geçirdiğimiz güçlü inovasyonları, yatırımlarla destekleyerek hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu çabalarımız, daha hızlı ve etkili içgörülere sahip olmak için, dijital araç ve verilerin kullanımının yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle güçlendirilmiş bir inovasyon yaklaşımını içermektedir. Şirketimiz genelinde karar alma süreçlerini piyasa koşullarına daha uygun hale getirip, açık bir yenilik anlayışı ve kitle kaynaklı bir fikir oluşturma sürecinin sunduğu potansiyelden yararlanırken, bir yandan da daha çevik yaklaşımları keşfediyor, iş geliştirme ve inovasyon merkezlerine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımız her iki iş biriminde de güçlü inovasyonların gelişimine imkan tanıyacaktır. İnovasyonlar ve markalar, ana kategori ve bölgelerdeki sürekli yatırımlarla desteklenecektir. Bu nedenle Henkel; reklam, dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri alanlarındaki büyüme yatırımlarını bir kez daha önemli ölçüde artırdı. 

Geçmişteki başarılı performansa dayanarak iddialı hedeflerle sürdürülebilirliği artırmak

Bu alandaki güçlü geçmiş performansımızı temel alarak ve 2020 yılı ve sonrasına yönelik hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek, sürdürülebilirliği rekabette fark yaratan bir faktör olarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüketiciler, müşteriler, partnerler, ve genel olarak toplum açısından son derece önemli olan üç önemli konuda önümüzdeki kilometre taşlarını belirledik: 2030 yılına kadar faaliyetlerimizde iklim-pozitif olma yolunda, üretimimize ait karbon ayak izini yüzde 65 oranında azaltmayı ve tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte 2025 yılına kadar, 2010 baz yılına kıyasla 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca 2030 yılına kadar, tedarik ettiğimiz elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Döngüsel bir ekonomi ve sıfır plastik atık hedefi çerçevesinde çalışarak 2025 yılı için iddialı ambalaj hedefleri belirledik: Henkel'in ambalajlarının yüzde 100'ünün geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olmasının1 yanı sıra, tüketici ürün ambalajlarımızdaki fosil esaslı ve daha önce geri dönüştürülmemiş plastikleri yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, partnerlerimizle birlikte yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımı yoluyla bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar üzerinde ortaya koyduğumuz pozitif sosyal etkiyi güçlendirmek istiyoruz. Bu etkiyi yaklaşık 48.000 çalışanımızın katılımından faydalanarak gerçekleştirmeyi ve 2030 yılına kadar dünya genelinde 30 milyon kişinin yaşamına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik, tüm faaliyetlerde güçlü bir şekilde yer alacaktır. Sürdürülebilirliği inovasyon stratejilerinde merkezi konuma getiren Tüketici İş Birimi, ürün portföylerini özellikle sürdürülebilir ambalaj çözümlerine ve amaca yönelik markalar yaratmaya odaklanarak geliştirecektir. Yapıştırıcı Teknolojileri, endüstri standartlarını belirleyen ürünler ve teknolojiler aracılığıyla kendi potansiyelini geliştirmeye devam edecektir.

Dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmek

Dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Doğrudan tüketici ilişkileri için mevcut dijital platformların kapsamını genişleterek ve yenilerini yaratarak tüketici iş birimlerinde 1’e 1 etkileşimi ve dijital satışları artırmak istiyoruz. Endüstriyel iş birimlerinde gerçekleşen baştan sona müşteri odaklı dijitalleşme, yeni iş potansiyeli üretmek ve müşteri deneyimini tüm temas noktalarında daha dijital hale getirmek için kullanılacak. Buna ek olarak, baştan sona veri entegrasyonu yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu da şirkete, yapay zeka tarafından yönetilen yenilikçi ve kişiye özel çözümler geliştirmek gibi fırsatlar sağlayacak. Aynı zamanda, başta gelecek odaklı becerilere ve sektörde derin teknolojik uzmanlığa sahip veri bilimciler ve mühendisler olmak üzere dijital yeteneklere yatırım yapacağız. Son olarak, dijital işletme odağını ve verimliliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dijital yapımızı baştan sona yeniden organize edecek ve “Dijital İşletme” adı ile yeni bir yapı oluşturacağız. 2019 sonunda, yeni bir CDIO (Dijital ve Bilişim Yöneticisi) pozisyonu oluşturduk. Henkel bünyesindeki Dijital ve Bilgi Teknolojileri ekipleri bundan sonra, direkt olarak CEO’ya bağlı olan CDIO liderliğinde, bir arada faaliyet gösterecek.

Henkel’in yeni “Dijital İş Modeli” iki ana temel üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, verimliliği değer zinciri boyunca iş süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri sistemlerini sürekli optimize ederek yöneten bir araç olan “İş Teknolojisi.” İkinci temel ise, piyasa odaklı bir geliştirme ve inovasyon birimi olan “Henkel Dijital.” Bu çatı altında Berlin, Silikon Vadisi ve Asya’da dijital inovasyon merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz.

1 Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.

İşletme modellerini yalın, hızlı ve basit bir hale getirmek

Şirket genelinde işletme modellerimizi yalın, hızlı ve basit hale getirirken süreçlerimizin ve yapılarımızın da rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz. Yeni iş modellerine olanak tanımaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı, daha hızlı karar alma süreçleriyle müşteri ve tüketici yakınlığını artırmayı ve sürekli olarak verimliliği geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Yetkin insanlarla işbirliği kültürünü güçlendirmek

Güçlü bir kültür, paylaşılan değerler ve bir ekip olarak işbirliği içinde çalışmak için net bir çerçeve Henkel’in gelecekteki başarısının anahtarını oluşturuyor. İlk adım olarak, 2019’da küresel ölçekte tüm çalışanlar için yeni Liderlik Sorumluluklarını tanıttık. Merkezinde bu sorumlulukları barındıran kültürel yolculuğu hızlandırmayı, işbirliği ve yetkinlik kültürünü geliştirmeyi, çalışanlarımızın gelecek odaklı becerilerini artırmayı ve paydaşlarımızın gelişimlerine destek olmayı planlıyoruz.