Taahhüdümüz:

Deterjanlarımız ve ev bakım ürünlerimiz için hayvanlar üzerinde deney yapılmamaktadır.  

Tüketicilerimiz deterjan ve ev bakım ürünlerimizin hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini sıkça merak ediyorlar.

Bizler de, bu konudaki yaklaşımımızı ve genel hukuki çerçeveyi açıklamak istiyoruz:

Bu konuda net bir taahhüt veriyoruz: Deterjan ve ev bakım ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmediğimiz gibi üçüncü şahıslar tarafından bizim adımıza bu testlerin uygulanmasını da talep etmiyoruz. Bu, dünya genelindeki tüm portföyümüz için geçerlidir. Buna karşın, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin, deterjan ve ev bakım ürünlerinin satışa sunulacakları pazarda tescil edilebilmeleri için zorunlu tutulduğu münferit pazarlar ne yazık ki halen mevcut. Söz konusu yetkili mercileri hayvan deneylerini sonlandırmaları konusunda ikna etmek amacıyla ilgili kurumlarla çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye’de piyasaya sürdüğümüz ürünlerin hiçbiri için hayvanlar üzerinde test yapılmadığını açıkça belirtmek isteriz. 

Deterjan ve ev bakım ürünlerimizin güvenliğinin yanı sıra, içerdikleri bileşenlerin güvenliğini ortaya koymak için hayvan deneylerine alternatif olacak test metotlarının geliştirilmesi ve tanınması konusundaki çalışmalarımızı 40 yıldır sürdürmekteyiz.

Deterjan ve ev bakım ürünlerinin bileşenlerinin, kimyasallara ilişkin mevzuat uyarınca kullanım güvenliğini sağlaması gereken taraf, ilgili bileşenin üreticisidir. Ne yazık ki, bazı durumlarda kanunlar bu standardın sağlanması için hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri zorunlu tutmaya devam etmektedir. Bileşenlerin, Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen REACH Yönetmeliği uyarınca güvenliği konusunda daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz: 

Sıkça sorulan sorular:

Bu konuda net bir taahhüt veriyoruz: Deterjan ve ev bakım ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmiyoruz ve üçüncü şahıslar tarafından bizim adımıza bu testlerin uygulanmasını talep etmiyoruz. Bu, dünya genelindeki tüm portföyümüz için geçerli. Buna karşın, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin, deterjan ve ev bakım ürünlerinin satışa sunulacakları pazarda tescil edilebilmeleri için zorunlu tutulduğu münferit pazarlar ne yazık ki halen mevcut. Söz konusu yetkili mercileri hayvan deneylerini sonlandırmaları konusunda ikna etmek amacıyla ilgili kurumlarla çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye’de piyasaya sürdüğümüz ürünlerin hiçbiri için hayvanlar üzerinde test yapılmadığını açıkça belirtmek isteriz.

Bilindiği üzere, 2013 yılında Avrupa Birliği ve 2015 yılında Türkiye, kozmetik bileşenler için hayvanlar üzerinde deneyler uygulanmasını yasakladı. Eşzamanlı olarak biz de, deterjanlarımız ve ev bakım ürünlerimiz için uygulanan hayvan deneylerine hızlıca son verdik.

2013 yılının öncesinde dahi, deterjanlarımızın, ev bakım ürünlerimizin ve bunların bileşenlerinin güvenliğini hayvan deneylerine başvurmadan sağlama amacını taşımaktaydık. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere, sadece ve sadece bu deneylerin kanunlar tarafından zorunlu tutulduğu ve ilgili ürüne ait gerekli güvenlik verilerini sağlamaya yönelik, bilinen alternatif bir metodun bulunmadığı durumlarda başvurduk. 

Deterjanlarımızın ve ev bakım ürünlerimizin içerdikleri bileşenlerin çoğunluğu, tedarikçilerimizden temin edilmektedir. Bu bileşenlerin güvenliğinden bize bunları temin eden ilgili tedarikçilerimiz sorumludur. Oldukça az sayıda bileşeni kendimiz üretmekteyiz. Bu sınırlı sayıdaki bileşenin güvenliğini, kanunların izin verdiği her durumda, mevcut veriler ya da kabul gören alternatif test metotları aracılığı ile, hayvan deneylerine başvurmadan ortaya koymaktayız. Bir maddenin güvenliğini doğrulamak için hayvan deneylerine ancak kanunlar tarafından özellikle zorunlu tutulduğu zaman başvurmaktayız. Bileşenlerin, Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen REACH Yönetmeliği uyarınca güvenliği konusunda daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz: https://echa.europa.eu/animal-testing-under-reach