Seveso Kamu Bilgilendirmesi – Tuzla Fabrika

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetmelik kapsamında alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

BÖLÜM 1

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi,

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşletmecinin ismi: Mehmet Yılmaz

Kuruluşun tam adresi: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nokra Caddesi No:5 G-3 Özel Parsel, Tuzla / İstanbul.

2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirdiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 10 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu bköp raporunun hazırlandığının belirtilmesi

Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik Madde 10 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz BKÖP belgemizi hazırlamış bulunmaktayız.

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması,

Kuruluşumuzda yapıştırıcı ve şampuan üretimi yapmaktadır. Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla Fabrikası Yapıştırıcı Teknolojileri - akrilik mastik, poliüretan (PU) parke yapıştırıcısı ve poliüretan köpük (aerosol), metal yüzey temizleme kimyasalı (toz) üretimi ile silikon esaslı, PU esaslı mastik, polivinil klorür (PVC) yapıştırıcı ve kauçuk (neopren) esaslı yapıştırıcı dolum işlemleri; Şampuan Bölümü şampuan, saç kremi üretimi konularında faaliyet göstermektedir.

4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları,

Kuruluşta, 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen zararlılık  kategorisine sahip 7 adet kimyasal mevcuttur; Izobütan, LPG, Dimetil Eter, Cereclor S 45, Sodyum Nitrit, aseton ve mazot.

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca maddeler şu temel zararlılık özelliklerine sahiptir:

Fiziksel Zararlılık Kategorileri

H220: Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

H225: Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2

H226: Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3

H280: Basınç altındaki gazlar

H272: Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 2, 3

Sağlık Kategorileri:

H362: Üreme Sistemi Toksisitesi, İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine etki

H301: Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3

H319: Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2

H336: Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi

H315: Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2

H332: Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4

H351: Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2

Çevresel Kategoriler:

H400: Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1

H410: Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1

H411: Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda Acil Durum El Kitabı kapsamında müdahale gerçekleştirilecektir. Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, El kitabında da yer alan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Özel Yüzyıl Hastanesi Gebze, İtfaiye Orhanlı, IDOSB Ambulans ve/veya IDOSB Acil Güvenlik (7/24)’e haber verilerek (ilgili olanlardan) il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir.

Ayrıca “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında kuruluşta senaryo edilen her kimyasal için hazırlanan “Tehlikeli Madde Müdahale Kartları”, büyük kaza olması ihtimaline karşı acil servis hizmetlerine tavsiye niteliğinde olarak, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı olunan OSB’ye, belediye ve/veya itfaiye teşkilatına gönderilmiştir ve güncelliği sağlanacaktır.

Türk Henkel Kimya A.Ş. Tuzla Fabrikasında meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Kuruluşta meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz ya da tanık olursanız aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 • Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
 • Koku ile,
 • Yüksek bir patlama ile,
 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
 • Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?

 • Kaza mahallinden uzak durun,
 • Kaza yerini ziyaret etmeyin,
 • Gereksiz müdahalelerde bulunmayın,
 • Önce kendi güvenliğinizi sağlayın.

Sonra ne yapacağım?

 • Acil durum ve kurtarma hizmet birimlerinin talimatlarını izleyin.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara vb.) kaçının,
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara vb.) kaçının,

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

 • Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
 • İstenmeden fabrikayı terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın.