KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ: BÖLÜM 1

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:
Unvan: Türk Henkel Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze 2 Şubesi
Adres: Demirciler Osb Mahallesi Atatürk Blv. No:7/1 Dilovası/Kocaeli

2. “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanması:
Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:
İşletmemiz, PVA ve akrilik esaslı yapıştırıcı, endüstriyel yapıştırıcı, sıvı metal kimyasalı (Galvano plasti yardımcısı, fosfatlama maddesi, yağ alma ürünü vb.), otomotiv mastik ve sızdırmazlık ürünü üretimi konu/konularında faaliyet göstermekte olup, yukarıda belirtilen adreste bina sahibi olarak faaliyet göstermektedir.

Mpt - Sıvı Metal Kimyasalları ünitesinde özellikle fosfatlama kimyasalları, yağ alma ürünleri, galvanoplasti yardımcılarının üretimleri yapılmaktadır. Yapıştırıcı tesisinde, polimerler, sentetik reçineler, dolgu maddeleri, bakterisitler kesikli batch tipi çalışan reaktörlere yüklenir ve üretim gerçekleşir.

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
uyarınca Zararlılık Kategorileri 
H KODLARI
‘H’ – SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR

H2 AKUT TOKSİK

H300 – Yutulması halinde öldürücüdür.
H301 – Yutulması halinde toksiktir. 
H310 – Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H311 – Cilt ile teması halinde toksiktir. 
H330 – Solunması halinde öldürücüdür.
H331 – Solunması halinde toksiktir
‘P’– FİZİKSEL ZARARLAR 

P5a ALEVLENİR SIVILAR

H226 – Alevlenir sıvı ve buhar.

P5b ALEVLENİR SIVILAR

H225 – Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226 – Alevlenir sıvı ve buhar

P5c ALEVLENİR SIVILAR

H226 – Alevlenir sıvı ve buhar

P8 OKSİTLEYİCİ SIVILAR VE KATILAR

H271 – Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
H272 – Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
‘E’ – ÇEVRESEL ZARARLAR

E1 Sucul ortam için zararlı

H410 – Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H400 – Sucul ortamda çok toksiktir.

E2 Sucul ortam için zararlı

H411 – Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:
Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.
Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

Nasıl bilgilendirilirim?

 • Polis / Jandarma /  itfaiye araçları
 • Hoparlör duyuruları, sirenler
 • Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 • Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
 • Koku ile,
 • Yüksek bir patlama ile,
 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
 • Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?

 • Kaza mahallinden uzak durun,
 • Kaza yerini ziyaret etmeyin,
 • Yakın yerleşim yerlerinde iseniz dışarı çıkmayın.
 • Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
 • Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
 • Pencere ve kapıları kapatın,
 • Tesis, ofis, ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapacağım?

 • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
 • Şayet televizyon veya radyodan bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse, bulunduğunuz yerden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doğru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

 • Yangın ve polis/ Jandarma acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
 • Size bildirim yapılmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin, yürüyerek veya araba ile uzaklaşmayın.