Çeşitlilik ve Kapsama

Biz Henkel’de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda bütünsel bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çalışanlarımızın çeşitliliği, geçmişleri, deneyimleri, becerileri, bilgi birikimleri, yaratıcılıkları ve bireysel farklılıklarına sahip çıkmaları rekabetçi üstünlüğümüzün temelini oluşturmaktadır. Global olarak faaliyet gösteren bir şirket olarak Henkel 120 farklı ulustan, 75’ten fazla ülkede çalışanı istihdam etmektedir. Çalışanlarımızın yaklaşık %85’i Almanya dışında ve yarısından fazlası gelişmekte olan piyasalarda çalışmaktadır. “Sürdürülebilir değer yaratmak” biz Henkel çalışanlarını bir araya getiren, kendimizi adadığımız amacımızdır. Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir şirket kültürünün yaratıcılık, inovasyon ve yeni buluşları teşvik ettiğine inanıyoruz. Mükemmel sonuçlar sunma konusundaki yeteneğimiz, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ı kurumsal kültürümüze ve iş yapış şeklimize katmamızla güçleniyor.

Global yapımızın genelinde birbirinden farklı kişilerin biraraya gelerek oluşturduğu doğru ekiplere güçlü bir bağlılığımız var. Bu ekipler pazarların ve müşterin ihtiyaçlarını bilgisi, yetenekleri ve kültürel birikimleri doğrultusunda karşılıyor. Çeşitlilik içeren ekiplerin inovasyon ve yeni çözüm yollarını teşvik edeceğine inanıyoruz, bununla beraber onların en iyi şekilde görevlerini yerine getirmeleri için yardımcı olacak kapsayıcı bir kültüre ve liderliğe ihtiyaçları var. 

Henkel hakkında bilgiler