Tedarikçiler

Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik gerekliliklerimize uygun hareket etmesini bekleriz.

Tedarikçilerimizi seçerken ve geliştirirken, sürdürülebilirliğe ilişkin performanslarını dikkate alırız. Bu uygulama, global ölçekte geçerli olan kurumsal satın alma standartlarımıza ve 1997 gibi erken bir tarihte geliştirdiğimiz, o zamanlarda dahi kendimizi tüm değer zinciri boyunca sorumluluk almaya adadığımızın bir göstergesi olan Güvenlik, Sağlık ve Çevre standartlarına dayanmaktadır.

Dünya genelindeki satın alma piyasaları

Henkel'in hali hazırda yaklaşık 130 ülkeden tedarikçisi ve pek çok iş ortağı bulunmaktadır. Satın alma hacmimizin yüzde 70'den fazlası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)'na üye ülkelerden gelmektedir. Aynı zamanda, OECD üyesi olmayan ülkelerde de giderek artan sayıda yeni satın alma pazarları oluşturmaktayız. Sonuç olarak, dünya genelindeki tüm tedarikçilere aynı detaylı talepleri sunuyoruz. Tedarikçilerimiz, kilit ticaret ve işletme göstergelerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik performansını ve riksleri de içeren kapsamlı bir süreçte değerlendirilir.

Tedarikçiyi bağlayıcı tüzük

Dünya genelindeki tüm Henkel tedarikçileri için, sektörler arası Alman Malzeme Yönetimi, Satın alma ve Lojistik Birliği (BME) Tüzüğüne uyum zorunludur. Tüzüğü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin on ilkesine dayandığından ve bu nedenle uluslararası olarak kullanılabildiğinden dolayı, Henkel 2009 yılında BME'ye katılmıştır. BME tüzüğü, stratejik tedarikçilerimiz ile sözleşmeye dayalı ilişkilerimizde temel teşkil etmektedir. Bu, ya BME tüzüğünü ve dolayısıyla Küresel Sözleşme ilkelerini tanıdıkları ya da kendi benzer tüzüklerini hazırladıkları anlamına gelir. Tedarikçilerimizin yanıt vermesini kolaylaştırmak adına, Tüzüğümüzü ve tüm ilişkili anketleri, 2012 yılında BME ile birlikte on dile tercüme ettik.

Standartların belirlenmesi – sinerji geliştirilmesi

Henkel, 2011 yılından beri, tüketici malları sektöründeki bir şirketler forumu olan AIM-PROGRESS'in üyesidir. Bu forum, sorumlu kaynak kullanımı uygulamalarının ve sürdürülebilir üretim sistemlerinin teşvik edilmesi için oluşturulmuştur. AIM-PROGRESS'in temel amacı, sürdürülebilir tedarik zincirlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulması ve deneyimlerin paylaşılması için tartışma platformunun oluşturulmasıdır. Başka bir amacı da, amaçları veya ilgi alanları benzer olan diğer global girişimler ile etkili işbirliğinin ve potansiyel yakınlaşmanın desteklenmesidir. Forum aynı zamanda, değer zincirinde sürdürülebilirlik performansının belirlenmesine yönelik paylaşımlı değerlendirme yöntemlerini geliştirip iyileştirmenin yollarını aramaktadır. Üye şirketler, rekabete yönelik olmayan bilgilerin edinilmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılması yoluyla verimliliklerini artırmaktadır. Bu durum, özellikle denetim sonuçlarının müşterek olarak kabul edilip, paylaşılması ile ilgilidir.

Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Hep Birlikte)

2012 yılında, Henkel ve kimya sektöründeki beş diğer şirket, "Together for Sustainability - Sürdülebilir Tedarik Zincirlerine Yönelik Kimyasal Girişim" (TfS) olarak adlandırılan bir girişim oluşturdu. Bu girişim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerine ve Uluslararası Kimya Birlikleri Konseyi'nin (ICCA) Sorumlu Bakım Girişimine dayanmaktadır.

Girişimin amacı, giderek daha karmaşık hale gelen tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi ve dünya genelindeki iş ortakları arasında diyaloğun optimize edilmesidir. Her şeyin ötesinde, kaynakların minimum idari çabayla daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yalnızca üye şirketler değil aynı zamanda ortak tedarikçilerimiz arasında sinerji oluşturulması gerekir. Girişimin temeli aşağıdaki düşünceye dayanır: "Birimiz için denetim, hepimiz için denetimdir."

Gelecekte, tedarikçilerin yalnızca bir değerlendirmeyi veya denetimi geçmesi gerekecek. Bunlar bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilmekte olup, daha sonra sonuçların bilgilendirme ve onay için girişimin tüm üyelerine ulaştırılabilmesi amacıyla internet platformu kullanılmaktadır.

2013 yılında girişim, üye şirketlerin global tedarik zincirlerine yönelik değerlendirme ve denetimlerin on-iki aylık pilot aşamayı başarılı bir şekilde tamamlamıştır. TfS üyeleri pilot aşama sırasında 2.000 civarında değerlendirme ve denetim gerçekleştirmiştir. TfS denetimleri için yaklaşık 30 temel kriter belirtilmiş ve yaklaşık 40 nitelikli denetçi tanımlanmıştır.

Bir sonraki adım, TfS girişiminin faaliyetlerinin diğer satın alma pazarlarına yayılması ve yeni üyelerin kazanılmasıdır.