2030 yılına kadar başarmak istediklerimiz

2030’a uzanan 20 yıllık hedefimiz, faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle oluşan çevresel ayak izimizin üç katı oranında değer yaratmış olmak. 2030 yılına kadar bugün olduğumuzdan üç kat daha verimli olma hedefimize ulaşmak için her yıl verimliliğimizi ortalama yüzde 5 ila 6 oranında artırmamız gerekmektedir. 2011-2015 hedeflerimize ulaşırken, yarattığımız değer ile çevresel ayak izimiz arasındaki ilişkiyi toplamda yüzde 38 oranında iyileştirdik. Aynı zamanda, 2020 itibariyle yüzde 64 oranında bir verimlilik artışı gerçekleşti. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ara hedeflerimiz, 2030 için olan üç kat verimlilik hedefimize giden yolda önemli kilometre taşlarını temsil ediyor. Bu uzun vadeli hedefimize giden yolda ilerlerken performansımızı daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bu sebeple 2025 için yeni ara hedefler belirledik:

Daha fazla değer katmak

Daha az ayak izi

*Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.

Başardıklarımız

Geçmiş yıllarda, 2020 için olan ara hedeflerimizi gerçekleştirmek açısından kayda değer bir ilerleme kaydettik (baz alınan yıl: 2010). Bu stratejik dönemin sonu itibariyle karbondioksit salınımı, atık ve iş güvenliği alanlarındaki hedeflerimizin ötesinde bir başarı ortaya koyduk.