2030 yılına kadar başarmak istediklerimiz

2030 yılına kadar bugün olduğumuzdan üç kat daha verimli olma hedefimize ulaşmak için her yıl verimliliğimizi ortalama yüzde 5 ila 6 oranında artırmamız gerekmektedir. 2011-2015 hedeflerimize ulaşırken, yarattığımız değer ile çevresel ayak izimiz arasındaki ilişkiyi toplamda yüzde 38 oranında iyileştirdik. Aynı zamanda, 2018 itibariyle yüzde 43 oranında bir verimlilik artışı gerçekleşti. Uzun vadeli hedefimiz olan, operasyon, ürün ve hizmetlerle oluşan ayak izinin üç katı oranında değer yaratmaya ulaşabilmek için önümüzdeki yıllarda bu alanlardaki performansımızı daha da artırmak istiyoruz. Bunu başarmak için yeni orta vadeli hedefler belirledik:

2020 yılı için orta vadeli hedeflerimiz

Bu yeni ara hedefler sayesinde, yarattığımız değer ile çevresel ayak izimiz arasındaki ilişkiyi 2020 yılının sonuna kadar toplam yüzde 75 oranında (2010 yılına göre) geliştirmeyi hedefliyoruz.

Daha fazla değer katmak

Sosyal gelişim

Performans

Sağlık ve Güvenlik

Daha az ayak izi

Enerji ve iklim

Malzemeler ve Atıklar

Su ve atık su

*Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.

Stratejimizi nasıl uyguluyoruz?

Paydaşlarımız ve uzun süreli ekonomik başarımız için sürdürülebilirliğin artan önemini yansıtması bakımından önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlikteki lider konumumuzu güçlendirmemize yardımcı olması amacıyla 2016 yılında üç temel faktörü belirledik. Kuruluşumuzu güçlendirmek, çalışanlarımızın bağlılığını artırmak ve etkimizi maksimize etmek istiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Başardıklarımız

Hedefleri 2020 itibariyle gerçekleştirebilme yolunda 2019 yılında kayda değer ölçüde ilerleme kaydettik. (Baz alınan yıl 2010):