2030 yılına kadar başarmak istediklerimiz

2030 yılına kadar bugün olduğumuzdan üç kat daha verimli olma hedefimize ulaşmak için her yıl verimliliğimizi ortalama yüzde 5 ila 6 oranında artırmamız gerekmektedir. 2011-2015 hedeflerimize ulaştık ve yarattığımız değer ile çevresel ayak izi arasındaki ilişki toplamda %38 oranında iyileştirildi ve 2016 yılına kadar % 42'lik bir verimlilik artışı oldu. Uzun vadeli hedefimiz " Faktör 3 "ile önümüzdeki yıllarda bu alanlarda performansımızı daha da artırmak istiyoruz. Bunu başarmak için yeni orta vadeli hedefler belirledik:

2020 yılı için orta vadeli hedeflerimiz

Bu yeni ara hedefler sayesinde, yarattığımız değer ile çevresel ayak izimiz arasındaki ilişkiyi 2020 yılının sonuna kadar toplam yüzde 75 oranında (2010 yılına göre) geliştirmeyi hedefliyoruz.

Daha fazla değer katmak

Sosyal gelişim

Performans

Sağlık ve Güvenlik

Daha az ayak izi

Enerji ve iklim

Malzemeler ve Atıklar

Su ve atık su

Stratejimizi nasıl uyguluyoruz?

Paydaşlarımız ve uzun süreli ekonomik başarımız için sürdürülebilirliğin artan önemini yansıtması bakımından önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlikteki lider konumumuzu güçlendirmemize yardımcı olması amacıyla 2016 yılında üç temel faktörü belirledik. Kuruluşumuzu güçlendirmek, çalışanlarımızın bağlılığını artırmak ve etkimizi maksimize etmek istiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Başardıklarımız

2030 yılına kadar bugünkünden üç kat daha verimli hale gelmek ("Faktör 3") olan uzun vadeli hedefimize ulaşmak için, kendimize 2020 için (baz yıl: 2010) sağlam geçici hedefler koyduk. İşte bugünkü durum:

Hedeflerimize genel bakış


Kuruluşu güçlendirmek

  • 2030 yılına kadar üç kat daha verimli olmak
  • 2020 yılına kadar %75 daha verimli olmak
  • Her yeni ürünün odak noktalarımızdan en az birinde birinde sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam etmesi gerekir.


Bağlılığı artırmak:

  • Sürdürülebilirlik için tüm çalışanları etkin hale getirmek ve eğitmek
  • 2020 yılına kadar eğitim girişimlerimiz sayesinde 200.000 çocuğa ulaşmak
  • 2020 yılına kadar sosyal bağlılık faaliyetlerimizle 20 milyon insana ulaşmak


Etkiyi maksimize etmek

  • 2030 yılına kadar üretimimizdeki karbon ayak izini %75 oranında azaltmak
  • 2020 yılına kadar müşterilerimizin ve tüketicilerimizin 50 milyon ton CO2 tasarrufu etmesine yardımcı olmak
  • 2020 yılına kadar iş ortaklarımızla birlikte tedarik zincirimizdeki bir milyon çalışan için iş yeri koşullarını iyileştirmek