Uygulama

Stratejimizi nasıl uyguluyoruz?

Faaliyetlerimizi, süreçlerimizle bağlantılı sürdürülebilir gelişmenin zorluklarını yansıtan altı noktaya odaklandırdık. Stratejimizi başarılı bir şekilde uygulamak ve hedeflerimize ulaşmak için kuruluşumuzu güçlendirmek, çalışanlarımızın katılımını artırmak ve etkimizi maksimize etmek istiyoruz.

Kuruluşu güçlendirmek

İnsanların gezegendeki sınırlı kaynaklarla iyi yaşama arzusuna uygun olabilmek ve ekonomik başarımızı artırabilmemiz için verimliliğimizi önemli oranda geliştirmemiz gerekecek. Henkel sürdürülebilir gelişimin global zorlukları çerçevesinde kendisine uzun vadeli bir hedef belirledi: 2010 yılı baz alındığında 2030'a kadarki hedefimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin çevresel ayak iziyle ilişkili ticari faaliyetlerimiz aracılığıyla yarattığımız değeri üçe katlamaktır.

Bağlılığı artırmak

Sürdürülebilirlik stratejimizi uygulamada çalışanlarımız bağlılıkları, yetenekleri ve bilgileriyle önemli bir rol üstlenir. Hem günlük iş hayatlarında hem de toplumun birer bireyleri olarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunurlar. Müşterilerimizle ortak bir zemin yaratarak ve inovasyonu teşvik ederek Henkel'e eşsiz kimliğini kazandırırlar. Bu nedenle çalışanlarımızın bağlılığını geliştirmek ve artırmak istiyoruz.

Etkiyi maksimize etmek

Büyük global zorluklarla başa çıkarken ortaya koyduğumuz katkıları güçlendirmek ve faaliyetlerimizle, marka ve teknolojimizle elde ettiğimiz etkiyi maksimize etmek istiyoruz. Henkel emisyonu azaltma gerekliliğinin farkında olarak çevreye duyarlı bir şirket olmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar üretimimizin karbon ayak izini yüzde 75 oranında azaltma ve müşterilerimizin ve tüketicilerimizin CO2 emisyonunu azaltmalarına yardımcı olmak için markalarımızın ve teknolojilerimizin potansiyelini geliştirme bakımından net bir hedefe sahibiz. Bu nedenle aynı zamanda yenilenebilir kaynaklarımızdan daha fazla enerji sağlayarak enerji verimliliğimizi sürekli olarak geliştirmek istiyoruz.