ทิม เพทซินน่า ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย พร้อมโลโก้เฮงเค็ล