9 Nis 2018  Düsseldorf / Alemanya

Yıllık Genel Kurul 2018

Sürdürülebilir kârlı büyümeye odaklanmak

  • 2017 mali yılında satış ve kazançlarda rekor seviyelere ulaşıldı
  • İmtiyazlı hisse başına temettüde 1.79 Euro ile rekor artış (+ %10.5) önerildi
  • 2018 yılı bütünü için öngörü teyit edildi
  • Stratejik önceliklerin hayata geçirilmesi sorunsuz şekilde devam ediyor

Henkel CEO'su Hans Van Bylen, bugün Henkel'in Yıllık Genel Kurulu'nda 2017 mali yılının en önemli gelişmelerini anlattı ve firmanın stratejik önceliklerinin hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan ilerlemeyi ana hatlarıyla açıkladı. Hans Van Bylen, Henkel'in 2017 mali yılındaki güçlü performansının bir sonucu olarak firmanın tarihindeki en yüksek temettüsünün ödemesini duyurdu. Van Bylen aynı zamanda firmanın mevcut 2018 mali yılı hakkındaki öngörüsünü teyit etti.

Hans Van Bylen, "Geriye baktığımızda arkamızda bıraktığımız iş yılının başarılı geçtiğini görüyoruz. İlk defa 20 milyar Euro sınırını geçerek satış alanında yeni bir kilometre taşına ulaşmış olduk. Bununla birlikte kazançta ve brüt kârda da yeni rekor seviyelere ulaştık ve kârlı bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu sebeple de Yıllık Genel Kurul'da imtiyazlı hisse başına temettüde bir rekor olan 1.79 Euro öneriyoruz." şeklinde konuştu ve ekledi: "Bu başarı dünya genelindeki 53.000'den fazla çalışanımızın bağlılığının bir sonucudur. Dünyanın neresinde olursa olsun çalışanlarımız her gün firmamız için yüksek bir kendini adamışlık ve bağlılık sergilemektedirler."

Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah, 2017 mali yılındaki özverileri için Yönetim Kurulu'na ve çalışanlara teşekkür etti.

Temettü yeni bir rekor seviyeye ulaşıyor

İmtiyazlı hisselerde hisse başına 1.79 Euro, normal hisselerde ise 1.77 Euro olmak üzere her iki hisse türünde de temettü başına 17 sentlik bir artış hissedarlara sunuldu; bu da imtiyazlı hisselerde geçen seneye göre yüzde 10.5, normal hisselerde ise yüzde 10.6 oranında bir artışa tekabül ediyor. Bu konuda Hans Van Bylen "Sunulan temettü daha önce çıkılmamış bir seviyeyi temsil ediyor." şeklinde konuştu.

2018 mali yılının bütünü için öngörü teyit edildi

Mevcut mali yıl içindeki ekonomik ortam hakkındaki beklentilerle ilgili yorum yapan Hans Van Bylen, "Geneli düşünüldüğünde ekonomik durum iyi halde, ancak endişe veren birçok nokta da mevcut. Avrupa özelinde Brexit'in nasıl hayata geçirileceği halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik de ekonomi üzerinde bir yük oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Firma CEO'su aynı zamanda gümrük vergileri, ticaret kısıtlamaları ve alınabilecek karşı önlemlere atıfta bulunarak "Bu dünya genelindeki ekonomik gelişme için elverişli bir durum değil." şeklinde konuştu ve ekledi; "Hammadde ve ambalajlama fiyatlarının, geçen seneye kıyasla artmaya devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Döviz kurlarının etkisi önemli bir faktör olmaya devam edecek. Bu alanda yüksek bir dalgalanma öngörmekteyiz. Amerikan Doları'nın 2017'ye kıyasla Euro karşısında daha da fazla zayıflamasını bekliyoruz. Ek olarak, gelişmekte olan piyasalarda bizim için önemli olan bazı para birimleri daha da fazla zayıflayabilir."

Hans Van Bylen 2018 mali yılı için Henkel Group'un öngörüsünü teyit etti; "Sürdürülebilir kârlı bir büyümeyi sağlamak konusunda kararlıyız. 2018 mali yılının bütünü için yüzde 2 ila 4 aralığında organik satış büyümesi gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Henkel, düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) bakımından ise yüzde 17,5'in üzerinde bir seviyede gerçekleşmesini beklemektedir. İmtiyazlı hisse başına kârlılık için ise yüzde 5 ile 8 arasında bir artış bekliyoruz."

Tüketim malları alanında sevkiyat konusunda 2018'in ilk çeyreğinde Kuzey Amerika'da yaşanan zorluklardan da bahseden Hans Van Bylen; "Bu problemlerin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok üzgünüz. Bu sorunların sebepleri belirlendi ve bu konu üzerinde büyük bir konsantrasyon ile çalışıyoruz. Tedarik zinciri sorunlarının ikinci çeyrek içerisinde normale dönmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Henkel 2020+: Stratejik önceliklerin hayata geçirilmesi sorunsuz şekilde devam ediyor

Hans Van Bylen "Henkel için zorlu bir amacın peşinden gidiyoruz ve bu amaca ulaşmakta da kararlıyız." şeklinde konuştu. Bu sebeple Henkel dört stratejik öncelik belirledi: büyümeyi yönetmek, dijitalleştirmeyi hızlandırmak, çevikliği artırmak ve büyümeye yatırım. Van Bylen "Henkel daha fazla müşteri odaklı, yenilikçi, çevik ve dijital olmayı hedeflemektedir." diye ekledi.

Aynı zamanda Henkel, tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği desteklemenin yanı sıra, sürdürülebilirlik alanında uzun süredir devam eden ve uluslararası platformda kabul gören lider pozisyonunu daha da geliştirmeye devam edecektir.

Hans Van Bylen şu şekilde devam etti; "Stratejik önceliklerimizin tüm aşamalarında kayda değer ilerleme kaydettik. Henkel'in başarılı ilerlemesini sürdürmek istiyoruz; ortak amacımız budur."

Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah, Henkel CEO'su Hans Van Bylen