25 Şub 2019  Düsseldorf / Alemanya

Henkel 2018 Mali Yılı’nda karlı bir büyüme gerçekleştirdi

Henkel güçlü bir kazanç, karlılık ve nakit akışı ile iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi.

  • Satışlar 19,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Negatif kur etkileri 1,1 milyar Euro değerinde; organik büyüme ise %+2,4 oranında gerçekleşti.
  • Faaliyet karı (EBIT)1 ilerleme gösterdi ve %1,0 oranında artarak 3,496 milyar Euro seviyesine ulaştı.
  • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında1 artış gerçekleşti. 30 baz puan artış ile %17,6 seviyesine yükseldi.
  • İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS)1 %+7 oranındaki sabit kur ile %2,7 oranında artışla 6,01 Euro’ya ulaştı.
  • Serbest nakit akışında güçlü bir gelişme yaşandı ve %12,7 oranında bir artış ile 1,917 milyar Euro’ya ulaştı.
  • İmtiyazlı hisse senedi başına artış %+3,4 ile 1,85 Euro’ya ulaştı ve rekor seviyede temettü2 ödemesi gerçekleşti.
  • Stratejik önceliklerin hayata geçirilmesinde oldukça iyi bir gelişme gözlendi.
  • Büyüme yönündeki girişimler, Henkel’in karlı büyüme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Henkel CEO’su Hans Van Bylen “2018’de Henkel için karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Yeni seviyelere çıkan kazanç ve karlılık ile iyi bir organik büyüme gerçekleştirdik. Nakit akışını kayda değer ölçüde artırdık. Aynı zamanda, ciddi negatif kur etkileri ve direkt malzeme fiyatlarındaki artış ile karşı karşıya kaldık. İş performansındaki genel ilerleme bir kez daha cazip piyasa ve kategorilerde lider konumlarda bulunan başarılı markalarımız ve yenilikçi teknolojilerimiz öncülüğünde gerçekleşti. Karlı büyümemiz endüstriyel ve tüketici iş birimlerimizde gerçekleşen satın almaların katkısı ile desteklendi. Güçlü masraf disiplinimizi koruduk ve verimliliğimizi sürekli olarak geliştirdik.” şeklinde konuştu.

Hans Van Bylen sözlerini, “2020 ve sonrası için geçerli olan stratejik önceliklerimizin uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydettik. Önemli stratejik girişimlerimizi başarıyla hayata geçirdik ve rekabet gücümüzü daha da geliştirdik. Özellikle tüketici iş birimlerimizdeki ek büyüme olanaklarından faydalanabilmek ve şirketimizin dijital dönüşümüne daha fazla ivme kazandırmak için Ocak ayında, 2019 ve sonrası için yatırımları yıllık 300 milyon Euro civarında artıracağımızı açıkladık. Orta-uzun vadeli mali hedefimiz, sürdürülebilir karlı bir büyüme ve kazanç için olan kararlılığımıza vurgu yapmaktadır.” şeklinde sürdürdü.

2019 İçin Öngörü

Henkel, 2019 ve sonrası için artan büyüme yatırımlarını yansıtacak şekilde,  bu mali yılda yüzde 2 ila 4 arasında bir organik satış büyümesi öngörmektedir. Henkel, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı için yüzde 16 ila 17 arasında bir oran öngörürken, hisse başına karlılıktaki (EPS) gelişim için ise sabit kurlarda geçen yılın seviyesinden az olacak şekilde tek haneli yüzde oranın orta seviyelerinde (yüzde 4-6) bir beklentiye sahiptir.

2018’de Satış ve Kar Performansı

Nominal olarak satışlar 2018’e kıyasla yüzde 0,6 oranında gerileyerek 19,899 milyar Euro olarak gerçekleşti. Kurlarda yaşanan değişimlerin satışlar üzerinde genel olarak yüzde -5,4 oranı ile 1,1 milyar Euro miktarında bir negatif etkisi oldu. Kur etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde satışların yüzde 4,8 oranında arttığı gözlendi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Kur etkileri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 2,4 oranında iyi bir artış elde edildi.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 4,0 oranında güçlü bir organik artış ortaya koydu. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar geçen yılın seviyesinin yüzde 0,7 altında gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise organik satışlarda yüzde 1,9 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan piyasalar organik satışlarda yüzde 6,3 oranı ile yine çok güçlü bir artış sağladı. Gelişmiş piyasalar ise, organik satışlardaki yüzde -0,4 oranındaki değişimle hafif bir düşüş sergiledi.

Satışlar Kuzey Amerika dışındaki tüm bölgelerde organik olarak büyüdü. Batı Avrupa, satışlardaki yüzde 0,3 oranındaki organik büyüme ile pozitif bir gelişim gösterdi. Doğu Avrupa’da satışlar organik olarak yüzde 7,6 oranında büyüdü. Afrika / Orta Doğu’da ise satışlardaki organik artış yüzde 11,3 oranında gerçekleşti. Kuzey Amerika’da organik satışlar geçen yılın seviyesinin yüzde 1,0 altında gerçekleşti. Bu değişimin sebebi ise 2018 başında Henkel’in Kuzey Amerika tüketici iş birimlerinde yaşanan dağıtım zorlukları idi. Bu bölgede, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi güçlü bir performans gösterirken, Profesyonel Saç Bakımı kayda değer bir büyüme ortaya koydu. Latin Amerika yüzde 9,3 oranında organik bir satış büyümesi gösterirken Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlarda yüzde 0,9 oranında organik bir büyüme kaydedildi.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) yüzde 1,0 oranında arttı ve Henkel için en yüksek seviye olan 3,496 milyar Euro’ya ilk kez ulaştı.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) yüzde 0,3 oranında artarak yüzde 17,6’ya yükseldi.
Bu, şirket için aynı şekilde yeni bir en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Mali sonuç, 2017 mali yılındaki -67 milyon Euro'nun3 ardından, -65 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş Net gelir, kontrol gücü olmayan paylar sonrası, yüzde 2,8 oranında artarak 2,604 milyar Euro’ ya yükseldi (2017: 2,534 milyar Euro).

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) yüzde 2,7 oranında artarak 5,85 Euro’dan, 6,01 Euro’ya yükseldi. Sabit döviz kuru üzerinden EPS büyümesi yüzde 7 oranına ulaştı.

Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Hissedarlar Komisyonu, 8 Nisan 2019'da yapılacak Yıllık Genel Kurul’a, imtiyazlı hisse senedi başına temettülerin yüzde 3,4 oranında artışla, 1,85 Euro (önceki yıl: 1,79 Euro) olarak gerçekleşmesini önerecektir. Hisse başına önerilen temettü önceki yılla (1,77 Euro) karşılaştırıldığında yüzde 3,4 oranında artarak 1,83 Euro oldu. Bu ödeme, yüzde 30,9 değerinde ödeme oranına karşılık gelmesiyle, şirket tarihindeki en yüksek temettü ödemesi konumunda.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yıl boyunca – özellikle de yılın ikinci yarısında -  iyi bir ilerleme göstererek yüzde 5,1 oranına ulaştı ve neredeyse geçen yılın aynı dönemi ile aynı seviyede (yüzde 4,8) gözlendi.

Net mali durum, yılı -2,895 milyar Euro ile kapattı (31 Aralık 2017: -3,222 milyar Euro3). Önceki yılın sonuyla kıyaslandığında, bu değişim öncelikle güçlü serbest nakit akışındaki ilerleme nedeniyle gerçekleşti.

İş Birimi Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi 2018 mali yılında yüzde 4,0 ile güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak, satışlar yüzde 0,2 oranında artarak 9,403 milyar Euro'ya yükseldi. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,6 oranında artarak 1,761 milyar Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 18,7 seviyesine ulaştı.

Beauty Care İş Birimi’ndeki organik satışlar 2018 malı yılı ile karşılaştırıldığında yüzde -0,7 oranında hafif bir negatif değişiklik gösterdi. Nominal olarak satışlar yüzde 2,1 oranında artarak 3,950 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,6 oranında büyüyerek 675 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 17,1 ile geçen seneki seviyesinin çok az altında gerçekleşti.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise 2018 mali yılında yüzde 1,9 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal olarak, satışlar geçen sene gerçekleşen 6,651 milyar Euro’nun ardından 6,419 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 0,7 oranında azalarak 1,162 milyar Euro olarak ortaya çıktı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,5 oranında güçlü bir artış göstererek yüzde 18,1 seviyesine ulaştı.

2018’de Stratejilerin Hayata Geçirilmesinde İlerleme Sağlandı

Hans Van Bylen, “Henkel için net bir uzun dönem stratejisine sahibiz: Sürdürülebilir bir karlı büyüme ortaya çıkarmak istiyoruz. Henkel 2020+ ile 2020 yılı ve sonrası için dört stratejik öncelik belirledik: büyümeyi yönetmek, dijitalleştirmeyi hızlandırmak, çevikliği artırmak ve büyümeye yatırım. Son iki yılda oldukça ilerleme kaydettik ve önemli stratejik girişimlerimizi başarıyla hayata geçirdik.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Henkel 2018’de, dünya genelinde içinde yer aldığı piyasalarda büyümeye yön vermek için bir dizi proje ve girişimi hayata geçirmeye devam etti. Henkel’in hem endüstriyel hem de tüketici iş birimleri çerçevesinde, düzenli olarak müşterileriyle gerçekleştirdiği derinlemesine görüş alışverişi ve işbirliği, başarıya götüren en önemli faktörler arasında yer aldı.

Yeni piyasa hareketlerini ve müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde ele almak için inovasyon döngüsünü hızlandırma ve inovasyon hazırlık süresini kısaltmaya özel bir önem verildi. Henkel, inovasyon süreçlerini geliştirerek yüksek inovasyon oranlarına ulaşmanın yanı sıra inovasyon - ya da en iyi on inovasyon – kaynaklı ilk yıl satışlarını da artırdı.

Henkel aynı zamanda, satın alınan işletmelerin entegrasyonu konusunda gelişme kaydetti ve rekabet kabiliyetini güçlendirmenin yanı sıra endüstriyel ve tüketici iş birimlerinin portföylerini de destekleyecek birçok yeni satın alma gerçekleştirdi.

Henkel’in Kurumsal Girişim Sermayesi birimi, yeni büyüme kaynakları elde etmek için yeni teknolojilere, materyallere, uygulamalara, iş ve hizmet modellerine yatırım yapmanın yanı sıra, start-up’lara ve diğer girişim fonlarına da direkt yatırım yapmaya devam etti. Henkel 2017 ile 2020 arasında girişim faaliyetlerine 150 milyon Euro yatırım yapmayı planlamıştı. 2018 sonu itibariyle bu yatırımın yaklaşık yarısı yapıldı ya da taahhüt edildi.

Henkel, şirketin dijital dönüşümü alanında iyi bir ilerleme kaydetti. 2018 yılında, Grup seviyesindeki dijital satışlar, tüketici iş birimlerinde yüzde 30 oranının üzerinde gerçekleşen organik büyümenin olumlu etkisiyle, organik olarak çift haneli büyüme oranlarında artış gösterdi. Henkel aynı zamanda Endüstri 4.0’ın potansiyelini artırmak amacıyla üretim tesislerine de yatırım yapmaya devam etti. Bu da, üretim tesisleri ve süreçlerinin optimum düzeyde yönlendirilmesini, bir diğer deyişle daha yüksek kalite, artan bir verimlilik ve daha çok sürdürülebilirliğin sağlanmasını olanaklı kılıyor.

Yönetim Kurulu’na dijital dönüşüm süreci hakkında önerilerde bulunmak üzere, endüstrideki tanınmış uzmanlardan oluşan bir Dijital Danışma Kurulu oluşturuldu.

Henkel X, Henkel’in dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla iç ve dış bir platform olarak hayata geçirildi. Henkel aynı zamanda, dijital proje ve girişimlerde yer alan çalışanlarını desteklemek ve onlara danışmanlık sunabilmek amacıyla, içlerinde şirket dışından kurucular, dijital uzmanlar ve kanaat önderlerinin bulunduğu 150 kişilik benzersiz bir mentörlük ağı oluşturdu.  Buna ek olarak, tüm organizasyonun dijital yetkinliğini ve becerisini artırmak amacıyla geniş bir yelpazede şirket içi ve dışında aktiviteler düzenlendi.

Dijital dönüşüm, Henkel’in stratejik önceliklerinden biri olan çevikliği artırmak ile bağlantılıdır. 2018’de Henkel, çalışanlarının ve ekiplerinin girişimci ruhunu teşvik etti, değişim için açık olmayı cesaretlendirdi, iş akışını optimum hale getirdi, daha şeffaf bir iletişimi destekledi ve karar verme süreçlerinde bireysel hareket alanlarını genişletmeyi amaçladı.

Henkel, büyümeye yatırım stratejisinin bir parçası olarak masraf disiplini ve verimliliğine odaklanmaya devam etti. Bu bağlamda şirket dört girişimi devam ettiriyor. Henkel 2018’te ONE!VIEW ve Net Gelir Yönetimi girişimlerini şirket çapında görücüye çıkardı. Aynı zamanda Henkel’in entegre küresel tedarik zinciri organizasyonu olan ONE!GSC ve paylaşımlı hizmet faaliyetleri optimizasyonu da verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaya devam etti. 2020 yılına kadar bu girişimlerin toplamda 500 milyon Euro'nun üstünde yıllık verimlilik kazancı sağlaması öngörülüyor. Henkel 2018 yılında, hedeflenen toplam verimlilik kazancının yüzde 50’den fazlasını gerçekleştirdi.

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin Kararlılık

Hans Van Bylen görüşlerini, “2018 Henkel için iyi bir yıldı. Kayda değer kur rüzgarları ve yükselen direkt malzeme fiyatlarına karşın iyi bir organik satış büyümesi,  güçlü bir kazanç, karlılık ve nakit akışı elde ettik.  Stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesinde iyi bir gelişme gösterdik ve rekabet gücümüzü daha da artırdık. Henkel’in gelecek için iyi konumlandığından eminiz. Net bir stratejiye sahibiz ve iddialı hedeflerimiz için çalışıyoruz. Markalar, teknolojiler, inovasyonlar ve dijitalizasyon için artan yatırımlarımızla, sürdürülebilir karlı büyüme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.” şeklinde özetledi.
 

1 Tek seferlik harcamalar/kazançlar ve yeniden yapılandırma harcamaları için ayarlanmıştır.
2 8 Nisan 2019’da gerçekleşecek Yıllık Genel Kurul’da hissedarlara sunulacak teklif
3 Geçen senenin rakamları düzeltildi (büyük ölçüde IFRS - International Financial Reporting Standards- tarafından gerçekleştirilen muhasebe politikaları değişikliği nedeniyle)