18 Kas 2019  Düsseldorf / Alemanya

Henkel 2019 Mali Yılı için olan hedefini teyit etti

Sürekli artan zorluktaki piyasa ortamında farklılık gösteren performans

  • Yapıştırıcı Teknolojileri güçlü bir performans sergiledi.
  • Beauty Care İş Birimi geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında performans gösterdi.
  • Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi başarılı bir gelişim gösterdi.
  • Satışlar yüzde 0,8 oranında artarak 5,077 milyar Euro olarak gerçekleşirken, organik satış büyümesi %-0,3 olarak kaydedildi.
  • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı*  %-1,7 oranında bir değişimle %16,7 seviyesinde gözlendi.
  • İmtiyazlı hisse başına karlılık* nominal olarak %-9,5 oranında, sabit kur ile ise %-10,8 oranında bir değişimle 1,43 Euro seviyesine ulaştı.
  • Markalara ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlar artırıldı.
  • Serbest nakit akışında çok güçlü bir gelişme yaşandı ve 339 milyon Euro’luk artışla 823 milyon Euro’ya ulaştı.

2019’un üçüncü çeyreğinde, Henkel’in iş geliştirme alanında sürekli artan zorluktaki piyasa ortamının etkileri kendini göstermiştir. Satışlar nominal olarak artarken organik olarak ise geçen yılın aynı çeyreğinin hafif oranda altında idi. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) ve imtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS), büyük oranda tüketici iş birimleri ve dijitalleşmeye yönelik yapılan ve yılın başlangıcında açıklanan ek büyüme yatırımlarının etkileri dolayısıyla, geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında gerçekleşti.

“Üçüncü çeyrekte iş birimlerimiz farklılık gösteren bir performans sergiledi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’mizin gelişimi, önemli sektörlerdeki talebin ciddi ölçüde azalmasının etkilerini hissetmeye devam etti. Buna karşın bu iş birimimiz güçlü bir performans gösterdi ve faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı yine çok yüksek bir seviyede gözlendi.” şeklinde konuşan Henkel CEO’su Hans Van Bylen sözlerine, “İlk başlarda gözlenen ve markalar ve yeniliklere yönelik gerçekleştirdiğimiz ek yatırımlardan kaynaklanan pozitif etkilere karşın Beauty Care İş Birimi’nin gelişimi geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında kaldı. Profesyonel Saç Bakım Birimi pozitif gelişimini sürdürürken, Retail birimimiz beklendiği üzere Batı Avrupa’da yavaş seyreden bir toparlanma ve Çin’de devam etmekte olan stok eritme faaliyetlerinden etkilendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise, yeniliklerin başarıyla hayata geçirilmesi pozitif gelişime katkı sağladı.” şeklinde devam etti.

2019 Mali Yılı için Öngörü Teyit Edildi

Henkel, 2019 mali yılı için olan öngörüsünü teyit etti. Henkel, Grup için yüzde 0 ila 2 arasında bir organik satış büyümesi beklemeye devam ediyor. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri için yüzde -1 ila 1 arasında bir organik satış büyümesi ve Beauty Care için organik satışlarda yüzde -2 ila 0 arasında bir gelişim öngörürken, Çamaşır ve Ev Bakım için ise yüzde 2 ila 4 arası organik büyüme beklentisini sürdürüyor.

Henkel, Grup seviyesinde yüzde 16 ila 17 aralığında bir düzeltilmiş satış kazancı beklemeye devam ediyor.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) açısından ise Henkel, sabit kurlarda geçen yılın seviyesinden az olacak şekilde tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde olan beklentisini devam ettirmektedir.

2019’un Üçüncü Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2019’un üçüncü çeyreğinde satışlar nominal olarak yüzde 0,8 oranında artarak 5,077 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde -0,3 oranında hafif bir azalma gözlendi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satış büyümesi üzerindeki pozitif etkisi yüzde 0,7 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda organik olarak yüzde -2,4 ile negatif bir değişim ortaya koydu. Beauty Care İş Birimi’nde satışlar organik olarak geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde -2,2 oranında altında idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise yüzde 4,0 ile güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan piyasalar yüzde 2,7 ile iyi bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Gelişmiş piyasalar ise organik satışlarda yüzde -2,3 oranında negatif bir değişim gösterdi.

Batı Avrupa’daki satışlar organik olarak yüzde -2,1 oranında negatif bir değişim gösterdi. Doğu Avrupa organik olarak yüzde 7,7 oranında bir büyüme ortaya koydu. Afrika/Orta Doğu ise organik satışlarda yüzde 19,1 oranında bir büyüme gerçekleştirdi. Kuzey Amerika’daki organik satışlarda yüzde -3,1 oranında negatif bir değişim yaşandı. Latin Amerika’da organik satışlarda yüzde -3,4 oranında negatif bir değişim gerçekleşirken, Asya-Pasifik bölgesinde bu değişim yüzde -5,7 oranında gözlendi.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki 926 milyon Euro rakamına kıyasla yüzde -8,2 oranında düşerek 850 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) geçen yılın aynı çeyreğinde gerçekleşen seviyesinden yüzde -1,7 oranında daha aşağıda, yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık, 2018’in üçüncü çeyreğindeki 1,58 Euro değerine kıyasla yüzde -9,5 oranında azalarak 1,43 Euro seviyesinde gerçekleşti. Sabit kurlarda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -10,8 oranında azaldı.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşti (2018’in üçüncü çeyreği: yüzde 6,6).

2019’un üçüncü çeyreğinde serbest nakit akışı, 823 milyon Euro ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla (484 milyon Euro) kayda değer ölçüde daha yüksek gerçekleşti. Bu gelişme ise şirketin güçlü nakit akışı yaratma becerisi için bir kanıt niteliği taşıyor.

İş Birimi Performansı

2019’un üçüncü çeyreğinde Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde satışlar 2,395 milyar Euro’ya ulaşarak geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,9 üstünde gerçekleşti. Başta otomotiv sektörü olmak üzere gittikçe daha da güçsüzleşen endüstriyel üretim ortamında, organik satışlar negatif yönde yüzde -2,4 oranında değişim gösterdi. Düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde -1,7 oranında azalarak 458 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise 2018’in üçüncü çeyreğindeki seviyenin altında kalarak yüzde 19,1 seviyesinde gerçekleşti.

Beauty Care İş Birimi’nde, 2019’un üçüncü çeyreğinde satışlar organik olarak yüzde -2,2 oranında bir değişim gösterdi. Bu iş birimimiz, Batı Avrupa’nın rekabetçi piyasa ortamındaki yavaş seyreden toparlanmadan ve beklendiği şekilde, Çin’deki Retail biriminde devam eden stok eritme faaliyetlerinden etkilenmeye devam etti.  Beauty Care, Kuzey Amerika’da ise pozitif bir gelişme ortaya koydu. Nominal olarak ise satışlar geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde -2,3 oranında altında kalarak 970 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş faaliyet karı 2018’in üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde -21,2 oranında azalarak 144 milyon Euro değerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı da benzer şekilde geçen yılın aynı çeyreğinden daha aşağıda gerçekleşirken, ek büyüme yatırımlarının da etkisiyle, yüzde 14,8 seviyesine ulaştı.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise, gelişmekte olan piyasalardaki çift haneli artış sayesinde, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 4,0 oranında güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Diğer yandan, Kuzey Amerika’daki çamaşır bakım birimi ise baskı altında kalmaya devam etti. Nominal olarak, geçen yılın aynı çeyreğinde 1,641 milyar Euro olan satışlar, yüzde 2,5 oranında artarak 1,682 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde -9,0 oranında bir azalma göstererek 267 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15,9 seviyesinde gerçekleşen düzeltilmiş satış kazancı ise, büyük oranda sene başında duyurulan yüksek ölçekli büyüme yatırımlarının etkisiyle, 2018’in üçüncü çeyreğindeki seviyesinin gerisinde kaldı.

2019’un İlk Dokuz Ayında İş Performansı

2019’un ilk dokuz ayında Henkel, yüzde 1,0 oranında bir artışla 15,2 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler ile satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar tam olarak geçen yılın aynı çeyreğinde gözlenen seviyede gerçekleşti. Döviz kurlarının etkileri satış büyümesine yüzde 0,5 oranında katkı yaptı.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde -7,5 oranında azalarak 2,694 milyar Euro’dan 2,491 milyar Euro’ya geriledi.

Düzeltilmiş satış kazancı, 2018’in ilk dokuz ayında bulunduğu yüzde 17,9 seviyesinin ardından, yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -8,5 oranında negatif bir değişim göstererek 4,59 Euro’dan 4,20 Euro’ya geriledi. Sabit kurlarda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -8,9 oranında azaldı.

2019’un ilk dokuz ayında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, organik satışlarda yüzde -1,5 oranında negatif bir değişim ortaya koydu. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 18,5 seviyesinde idi (geçen yıl: yüzde 18,9). Beauty Care İş Birimi yüzde -2,3 oranında negatif bir organik satış değişimi gösterirken düzeltilmiş satış kazancı yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti (geçen yıl: yüzde 17,7). Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 3,5 ile güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti (geçen yıl: yüzde 18,1).

Güçlü bir nakit yönetimi ve net işletme sermayesinde gerçekleşen iyileştirmeler sayesinde serbest nakit akışı 2019’un ilk dokuz ayında yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve 690 milyon Euro’luk artışla 1,813 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Henkel’in net mali durumu geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık bir milyar Euro miktarında artış gösterdi. 30 Eylül 2019 itibariyle net mali durum -2,256 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir (30 Eylül 2018: -3,248 milyar Euro).


* Tek seferlik harcamalar/kazançlar ve yeniden yapılandırma harcamaları için ayarlanmıştır.