5 Mar 2020  Düsseldorf / Alemanya

Amaca Yönelik Büyüme için Yeni Stratejik Çerçeve

Henkel büyüme programını hayata geçiriyor

 • Yeni stratejik çerçeve ile gelecek rotasını çizmek
  • Kazandıran bir portföyü titizlikle oluşturmak
  • Güçlü inovasyonları artan yatırımlarla hızlandırmak
  • Geçmişteki başarılı performansa dayanarak iddialı hedeflerle sürdürülebilirliği artırmak
  • Dijitalleşmeyi, müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmek
  • İşletme modellerini yalın, hızlı ve basit bir hale getirmek
  • Yetkin insanlarla işbirliği kültürünü güçlendirmek
 • Orta ila uzun vadeli finansal hedeflere dayanan büyüme programı
  • Yüzde 2 ila 4 arasında organik satış büyümesi
  • İmtiyazlı hisse başına karlılıkta* sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde büyüme  
  • Serbest nakit akışında gelişmeye odaklanma

Henkel, yatırımcılara, analistlere ve medyaya yönelik 5 Mart’ta gerçekleştirdiği sunumda, geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıkladı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Henkel’de bizler geleceği güçlü bir temel üzerine inşa ediyoruz: güçlü markalar ve yenilikçi teknolojiler, dünya genelindeki piyasalarda lider konumlarda bulunan cazip iş birimleri, görevine adanmış bir ekip ve yüksek seviyede nakit sağlama kapasitesine sahip mükemmel bir bilanço. Bununla birlikte yakın zaman içindeki genel performansımız hem bizim hedeflerimizin, hem de hissedarlarımızın beklentilerinin altında idi. Daha iyi bir performans ortaya koymak için daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Şirketimiz için geliştirdiğimiz yeni stratejik çerçeveyi; güçlü yönlerimizin kapsamlı analizi ve değişime duyduğumuz ihtiyacı göz önünde bulundurarak oluşturduk. Bu çerçeve bize, amaca yönelik büyümeye net bir şekilde odaklanarak, 2020’li yılları Henkel için kazanmamızda yardımcı olacak. Bu da, içinde bulunduğumuz pazarların büyümesinden daha fazla büyümek için üstün müşteri ve tüketici değeri yaratmak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi sağlamlaştırmak ve çalışanlarımızın Henkel’de ürettikleri ile hem profesyonel hem de kişisel olarak gelişmesine olanak sağlamak anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

Carsten Knobel düşüncelerini, “Amaca yönelik büyüme için oluşturduğumuz yeni stratejik çerçevemiz, Henkel’in gelecekteki başarılı gelişimini yönetecek ve zaman içinde ilerleyerek devam edecektir. Bu çerçevenin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, işbirliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam bir temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleridir. Amaca yönelik büyüme konusundaki kararlılığımız orta ila uzun vadeli finansal hedeflerimizde de kendini göstermektedir.” şeklinde özetledi.

Kazandıran Bir Portföyü Titizlikle Oluşturmak

Aktif portföy yönetimi, gelecek rotasının en önemli unsurlarından biridir. Henkel, ağırlıklı olarak tüketici iş birimlerinde yer alan, bir milyar Euro’yu aşan toplam satış hacmi bulunan ve yaklaşık yüzde 50 oranında bir kısmı 2021 itibariyle elden çıkarılacak ya da üretimi durdurulacak olan marka ve kategorileri belirledi.  Buna ek olarak, Birleşmeler & Satın Almalar (M&A) Henkel’in stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir. Uygunluk, stratejik uyumluluk ve finansal açıdan caziplik satın almalar için potansiyel hedeflerin değerlendirileceği en önemli kriterlerdir. Henkel etkili satın almalar için güçlü bilançosunu kullanacaktır. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri alanındaki teknolojik liderliğini satın almalar aracılığıyla geliştirmeyi amaçlarken, tüketici iş birimlerini de farklı ülke ve kategorilerde liderlik pozisyonları kazanmaya, “beyaz noktalara” ve yeni işletme modellerine odaklayacaktır.

Rekabet Üstünlüğü: Yenilik, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme

Rekabet üstünlüğünü güçlendirmek için Henkel, güçlü inovasyonlarına hız kazandırmaya, fark yaratan bir faktör olarak sürdürülebilirliği artırmaya ve dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmeye odaklanacaktır.

Güçlü inovasyonlara artan yatırımlarla hız kazandırmak

Henkel güçlü inovasyonları artan yatırımlarla destekleyerek hızlandırmayı amaçlıyor. Bu da, daha hızlı ve etkili içgörü kazanımı için dijital araç ve veri kullanımının genişletilmesi örneğinde olduğu gibi, güçlendirilmiş bir inovasyon yaklaşımını içinde barındırıyor. Henkel, kurum genelinde karar verme mekanizmalarını piyasa koşullarına daha uygun hale getirip, açık bir inovasyon anlayışı ve kitle kaynaklı bir fikir oluşturma sürecinin sunduğu potansiyelden yararlanırken, bir yandan da daha çevik yaklaşımları ölçeklendiriyor, iş ve iş geliştirme merkezlerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu da, üç iş biriminin tümünde güçlü inovasyon gelişimine olanak sağlıyor. Inovasyonlar ve markalar, ana kategori ve bölgelerde sürekli yatırımlarla desteklenecektir. Bu sebeple Henkel, reklam, dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri alanlarında büyüme yatırımlarını 2018’e kıyasla 350 milyon Euro daha artırma konusunda kararlıdır.

Geçmişteki başarılı performansa dayanarak iddialı hedeflerle sürdürülebilirliği artırmak

Henkel, bu alandaki başarılı geçmiş performansını temel alarak ve 2020 ve sonrası için olan hedefleri doğrultusunda ilerleyerek, sürdürülebilirliği rekabette fark yaratan bir faktör olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket tüketiciler, müşteriler, iş ortakları ve genel çerçevede toplumu ilgilendiren üç önemli konuda izleyeceği kilometre taşlarını belirledi: Henkel, 2040’a kadar iklim-pozitif bir şirkete dönüşebilmek amacıyla, tüketicileri, müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte, 2025’e kadar üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini yüzde 65 oranında azaltmayı ve 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyor. Henkel aynı zamanda döngüsel bir ekonomiyi hayata geçirmek ve doğada sıfır plastik atık hedefine ulaşmak amacıyla 2025 için iddialı ambalajlama hedefleri belirledi: Üretilen ambalajların tamamının yeniden dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir** olmasının yanı sıra Henkel, tüketim ürünleri ambalajlarında kullanılan fosil esaslı ve daha önceden geri dönüştürülmemiş plastik miktarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyor.  

Henkel aynı zamanda, içinde faaliyet gösterdiği toplumlar bünyesinde ortaya koyduğu pozitif toplumsal etkiyi, 50.000’in üzerinde çalışanının sunduğu katkının artmasıyla ortaya çıkan sorumlu kaynak kullanımının yanı sıra, 2025’e kadar dünya çapında 20 milyon insanın hayatını daha iyi hale getirerek güçlendirmek istiyor.

Sürdürülebilirlik tüm faaliyetler içinde güçlü bir şekilde yer alacaktır. Sürdürülebilirliği, inovasyon stratejilerinin merkezinde konumlandıran Beauty Care ve Çamaşır ve Ev Bakım tüketici iş birimleri, ürün portföylerini sürdürülebilir ambalajlama çözümlerine odaklanarak ve amaca yönelik markalar üreterek geliştireceklerdir. Yapıştırıcı Teknolojileri, endüstri standartlarını belirleyen ürün ve teknolojileriyle potansiyelini güçlendirmeye devam edecektir.

Dijitalleşmeyi Müşteri ve Tüketici Değeri Yaratan Bir Araca Dönüştürmek

Henkel, Dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmeyi amaçlıyor. Şirket, doğrudan tüketici ilişkileri için mevcut dijital platformların kapsamını genişleterek ve yenilerini yaratarak tüketici iş birimlerinde 1’e 1 etkileşimi ve dijital satışları artırmak istiyor. Endüstriyel iş birimlerinde gerçekleşen baştan sona müşteri odaklı dijitalleşme, yeni iş potansiyeli üretmek ve müşteri deneyimini tüm temas noktalarında daha dijital hale getirmek için kullanılacak. Buna ek olarak Henkel, baştan sona veri entegrasyonu yönündeki çalışmalarını sürdürecek. Bu da şirkete, yapay zeka tarafından yönetilen yenilikçi ve kişiye özel çözümler geliştirmek gibi fırsatlar sağlayacak. Henkel aynı zamanda, başta gelecek odaklı becerilere ve sektörde derin teknolojik uzmanlığa sahip veri bilimciler ve mühendisler olmak üzere dijital yeteneklere yatırım yapacak. Son olarak, Henkel dijital işletme odağını ve verimliliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Henkel dijital yapısını baştan sona yeniden organize edecek ve “Dijital İş Birimi” adı ile yeni bir yapı oluşturacak. Henkel 2019 sonunda yeni bir CDIO (Dijital ve Bilişim Yöneticisi) pozisyonu oluşturdu. Henkel bünyesindeki Dijital ve Bilgi Teknolojileri ekipleri bundan sonra, direkt olarak CEO’ya bağlı olan CDIO liderliğinde, bir arada faaliyet gösterecek.

Henkel’in yeni “Dijital İş Modeli”si iki ana temel üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, verimliliği değer zinciri boyunca iş süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri sistemlerini sürekli optimize ederek yöneten bir araç olan “İş Teknolojisi.” İkinci temel ise, piyasa odaklı bir geliştirme ve inovasyon birimi olan “Henkel Dijital.” Henkel bu çatı altında Berlin, Silikon Vadisi ve Asya’da dijital inovasyon merkezleri oluşturmayı hedefliyor.

İşletme Modellerini Yalın, Hızlı ve Basit Bir Hale Getirmek

Henkel, şirket genelinde işletme modellerini yalın, hızlı ve basit hale getirirken süreçlerinin ve yapılarının da rekabet gücünü artırmak için çalışıyor. Şirket yeni iş modellerine olanak tanımaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmayı, daha hızlı karar alma süreçleriyle müşteri ve tüketici yakınlığını artırmayı ve sürekli olarak verimliliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Yetkin İnsanlarla İşbirliği Kültürünü Güçlendirmek

Güçlü bir kültür, paylaşılan değerler ve bir ekip olarak işbirliği içinde çalışmak için net bir çerçeve Henkel’in gelecekteki başarısının anahtarını oluşturuyor. İlk adım olarak Henkel, 2019’da küresel ölçekte tüm çalışanları için yeni Liderlik Sorumluluklarını tanıttı. Henkel merkezinde bu sorumlulukları barındıran kültürel yolculuğu hızlandırmayı, işbirliği ve yetkinlik kültürünü geliştirmeyi, çalışanlarının gelecek odaklı becerilerini artırmayı ve paydaşlarının gelişimlerine destek olmayı planlıyor.

Orta ila Uzun Vadeli Finansal Hedefler

Carsten Knobel görüşlerini, “Amaca yönelik büyüme için oluşturduğumuz yeni stratejik çerçevemiz orta ila uzun vadeli finansal hedeflerimizde de kendini göstermektedir: yüzde 2 ila 4 arasında organik satış büyümesi, imtiyazlı hisse başına karlılıkta* sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde büyüme ve serbest nakit akışında gelişmeye yönelik devam eden odaklanma.” şeklinde ifade etti.

Carsten Knobel sözlerini, “Özetlemek gerekirse, Henkel’in gelecekteki başarılı gelişiminin temellerini bugünden attığımız konusunda inancımız tam. Şimdi bu tedbirleri uygulamaya, değişimi yönetmeye ve büyüme programımızı geliştirmeye odaklanacağız.” şeklinde sonlandırdı.


* Tek seferlik harcamalar/kazançlar ve yeniden yapılandırma harcamaları için ayarlanmıştır.
** Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.