9 Mar 2020  Düsseldorf / Alemanya

Ekonomik yavaşlama ve artan yatırımlar performansı etkiledi.

Henkel 2019’da değişken bir iş performansı sergiledi ve 2020 için öngörüsünü açıkladı

 • Yavaşlayan ekonomik büyüme ve şirket genelinde artarak devam eden tüketici iş birimlerine ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlardan etkilenen 2019 sonuçları:
  • Organik satışlar istikrarını korurken, satışlar %1,1 oranında bir artış göstererek 20,114 milyar Euro seviyesine ulaştı.
  • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı* %-1,6 oranında bir değişimle %16 seviyesinde gözlendi.
  • İmtiyazlı hisse başına karlılık* (EPS) nominal olarak %-9,7 oranında, sabit kur ile ise %-10,1 oranında bir değişimle 5,43 Euro seviyesine ulaştı.
  • Serbest nakit akışı 554 milyon Euro değerinde bir artışla 2,471 milyar Euro seviyesine ulaştı.
  • Temettü** ise geçen yılın aynı seviyesinde gözlendi: İmtiyazlı hisse başına 1,85 Euro
 • 2020 için Öngörü: Belirsiz endüstriyel piyasa ortamında daha da artan büyüme yatırımları
  • Yüzde 0 ile 2 arasında bir organik satış büyümesi bekleniyor.
  • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı* %15 seviyelerinde öngörülüyor.
  • Hisse senedi başına karlılıkta* (EPS) sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde azalma bekleniyor.

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “2019’da genel olarak değişken bir iş performansı sergiledik. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’miz, başta otomotiv ve elektronik sektörleri olmak üzere, önemli müşteri segmentlerinde gerçekleşen belirgin yavaşlamadan etkilendi. Aynı zamanda, Çamaşır ve Ev Bakım ve Beauty Care tüketici iş birimlerimiz birçok piyasada yoğun bir rekabetle karşılaştı.” şeklinde görüşlerini bildirdi.

Carsten Knobel sözlerini, “2019 yılının başında, markalarımızı, teknolojilerimizi ve yeniliklerimizi güçlendirmek ve Henkel’in dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 2019 ve sonrası için büyüme yatırımlarını yıllık 300 milyon Euro civarında artırma planımızı açıkladık.” şeklinde sürdürdü. Henkel, söz konusu büyüme yatırımlarını 2019 boyunca kademeli olarak şirket genelinde artırdı; ancak ek bütçe bütünüyle değerlendirilmedi. Azalan hacim ve artan büyüme yatırımları, 2019’da hem karı, hem de faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjını etkiledi. Carsten Knobel yorumlarına, “Maliyet yönetimine sürekli şekilde odaklanmamız, süreçlerimizin yükselen verimliliği ve yapılarımızın adaptasyonu sayesinde bu etkileri kısmen azaltmayı başardık. Aynı zamanda üretim alanlarının ve inovasyon merkezlerinin genişletilmesine ve iyileştirilmesine yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Ayrıca, farklı iş birimlerimizi yaklaşık 600 milyon Euro değerinde hedefe yönelik satın alma ve ortaklıklarla güçlendirdik.” sözleriyle devam etti.

Knobel, 2019’da iş geliştirme alanında gösterilen performansı, “Bunlara karşın, elde ettiğimiz sonuçlardan tatmin olmadık. Henkel için daha yüksek hedeflere sahiptik ve bunun bir sonucu olarak, gelecekte finansal performansımızı artırma ve büyüme potansiyelimizden tümüyle yararlanmak için kararlı adımlar atacağız.” şeklinde özetledi.

2020 için Öngörü

Henkel bugün, 2019 Aralık ayında duyurmuş olduğu gibi, 2020 mali yılı için olan öngörüsünü yayınladı. Henkel 2020’de yüzde 0 ile 2 arasında bir organik satış büyümesi beklemektedir. Henkel, mevcut endüstri ortamında süregelen belirsizlikler ve iş birimlerini sürdürülebilir bir biçimde güçlendirmek amacıyla pazarlama, reklam, dijitalleşme ve IT alanlarında yapılan ve bir yıllık dönemde artan büyüme yatırımları düşünüldüğünde, 2020’de kar performansının negatif yönde etkileneceğini öngörmektedir. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjının yüzde 15 seviyelerine ulaşması beklenirken, imtiyazlı hisse başına karlılıkta (EPS) ise sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde azalma öngörülüyor.

2019 Mali Yılında Satış ve Kar Performansı

2019 mali yılında satışlar nominal olarak yüzde 1,1 oranında yükselerek 20,114 milyar Euro olarak gerçekleşti. Kur etkilerinin satış büyümesi üzerinde yüzde 0,6 oranında pozitif bir etkisi oldu. Kur etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde satışlarda yüzde 0,5 oranında bir büyüme gerçekleşti. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı da yüzde 0,5 oranında idi. Kur etkileri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satış büyümesi değişiklik göstermeyerek yüzde 0,0 oranında gerçekleşti.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi organik satışlarda yüzde -1,5 ile negatif bir değişim ortaya koydu. Beauty Care İş Birimi’nde satışlar organik olarak geçen yılın seviyesinin yüzde -2,1 oranında altında gerçekleşti. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise yüzde 3,7 oranında bir organik satış büyümesi ortaya koydu.

Gelişmekte olan piyasalar, ortaya konan yüzde 2,5 organik satış büyümesi ile organik satışlardaki gelişimin ana etkeni olarak kendini gösterdi. Gelişmiş piyasalarda ise yüzde -1,6 oranında negatif bir organik satış değişimi gözlendi.

Batı Avrupa’da satışlar organik olarak bir yıllık dönemde yüzde -1,2 oranında azalma gösterirken, Doğu Avrupa’da yüzde 6,5 oranında organik büyüme gözlendi. Afrika / Orta Doğu bölgesinde satışlar organik olarak yüzde 13,3 oranında büyüdü. Kuzey Amerika organik satışlarda yüzde -2,3 ile negatif bir değişim ortaya koydu. Latin Amerika’da satışlar organik olarak yüzde 4,9 oranında büyürken Asya-Pasifik bölgesinde aynı kategoride yüzde -6,5 oranında bir azalma gözlendi.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) geçen yıla ait 3,496 milyar Euro rakamına kıyasla yüzde -7,9 oranında düşerek 3,220 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT marjı) bir yıllık dönemde yüzde -1,6 oranında düşerek yüzde 16,0 seviyesinde gerçekleşti. Grup’un karlılığı, 2019 başında duyurulmuş olan markalar, teknolojiler, yenilikler ve dijitalleşme alanlarındaki artan yatırımlardan negatif yönde etkilendi. Bununla beraber ek bütçe bütünüyle değerlendirilmedi. Toplamda, planlanan miktar olan 300 milyon Euro’nun yaklaşık yüzde 50 oranında bir kısmı 2019’da harcandı.

Mali sonuç, 2018’deki -65 milyon Euro’nun ardından -88 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bunun sebebini ise büyük ölçüde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 16’nın ilk kez uygulanmasını takiben gerçekleştirilen finansal kiralama kaynaklı faiz giderleri oluşturdu.

Düzeltilmiş net gelir, kontrol gücü olmayan payların çıkartılması sonrası, 2018 mali yılındaki 2,603 milyar Euro’nun ardından, 2,353 milyar Euro olarak gerçekleşti.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) 2018 mali yılındaki 6,01 Euro’dan yüzde -9,7 oranında azalarak 5,43 Euro’ya düştü. Sabit döviz kuru üzerinden ise imtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -10,1 oranında azalma gösterdi.

Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Hissedarlar Komisyonu, 20 Nisan 2020'de yapılacak Yıllık Genel Kurul’a, temettülerin geçen yıl ile aynı seviyede - imtiyazlı hisse senedi başına 1,85 Euro ve hisse senedi başına 1,83 Euro - olarak gerçekleşmesini önerecektir. Bu ödeme, geçen yıla kıyasla yüzde 3,3 oranında bir artışla yüzde 34,2 değerinde ödeme oranına karşılık gelmekte, bu da yüzde 30 ila 40 arasındaki hedeflenen temettü ödeme aralığında yer almaktadır.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde -1,2 oranında değişim göstererek yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti.

Serbest nakit akışı, yeni en yüksek rakam olan 2,471 milyar Euro şeklinde gerçekleşti (geçen yıl: 1,917 milyar Euro).

Net mali durum, daha da ilerleme göstererek yılı -2,045 milyar Euro ile kapattı (31 Aralık 2018: -2,895 milyar Euro).

İş Birimi Performansı

2019 mali yılında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışları nominal olarak yüzde 0,6 oranında artarak 9,461 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv ve elektronik sektörlerinin ciddi anlamda düşüşe geçtiği zorlu endüstriyel ortamda satışlar organik olarak yüzde -1,5 oranında azalma gösterdi. Düzeltilmiş faaliyet karı bir yıllık dönemde yüzde -2,8 oranında azalma göstererek 1,712 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18,1 seviyesinde idi. (geçen yıl: yüzde 18,7)

Beauty Care İş Birimi’nde 2019 mali yılında organik satışlar yüzde -2,1 oranında negatif bir değişiklik ortaya koydu. Nominal olarak ise satışlar geçen yılın seviyesinden -1,8 oranında daha aşağıda 3,877 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı geçen yıla kıyasla yüzde -23,1 oranında düşüş sergileyerek 519 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise, temelde brüt kar oranında gerçekleşen azalmanın yanı sıra markalar, teknolojiler, yenilikler ve dijitalleşmeye yönelik artan yatırımlar sebebiyle bir yıllık dönemde gerileyerek yüzde 13,4 seviyesinde gözlendi. (geçen yıl: yüzde 17,1)

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi 2019 mali yılında yüzde 3,7 ile güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar yüzde 3,7 oranında artarak 6,656 milyar Euro olarak ortaya çıktı. Düzeltilmiş faaliyet karı 1,096 milyar Euro ile geçen yılın yüzde -5,7 oranında altında idi. Düzeltilmiş satış kazancı ise temelde markalar, teknolojiler, yenilikler ve dijitalleşmeye yönelik artan yatırımlar sebebiyle yüzde -1,6 oranında bir düşüşle yüzde 16,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni Stratejik Çerçeve: 2020’li Yılları Amaca Yönelik Büyüme ile Kazanmak

Carsten Knobel görüşlerini “Henkel’in gelecekteki başarılı gelişimini garantiye almak hedefiyle, amaca yönelik bir büyüme için yeni bir stratejik çerçeve belirledik. Sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik ortak amacımızın bize kattığı motivasyonla güçlü bir temel üzerine inşa ettiğimiz bu çerçevenin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve yenilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, işbirliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam bir temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleridir.” sözleriyle sonlandırdı.


* Tek seferlik harcamalar/kazançlar ve yeniden yapılandırma harcamaları için ayarlanmıştır.
** 20 Nisan 2020’de gerçekleşecek Yıllık Genel Kurul’da hissedarlara sunulacak teklif.