1 Nis 2020  Düsseldorf / Alemanya

Sürdürülebilirlik alanında geçmişteki başarılı performansı daha ileri taşımak

Henkel sürdürülebilir ambalajlama ve iklimin korunması alanlarında yeni ve iddialı hedefler belirledi.

  • 2020 sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolda güçlü ilerleme.
  • 2025 için yeni ambalajlama hedefleri ile plastik atıkları azaltmak ve önlemek
  • 2040’a kadar iklim-pozitif bir şirket olma hedefi.

Henkel sürdürülebilirliğin her boyutunda gerçekleştirdiği gelişme ve ilerlemenin detaylarıyla ortaya konulduğu 29. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Henkel aynı zamanda, geleceğe yönelik stratejik çerçevesini ve sürdürülebilir ambalajlama ve iklimin korunması gibi önemli alanlardaki yeni hedeflerini ana hatlarıyla açıkladı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, yıllardır kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur. 2020 için belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışırken, bir yandan da gelecek için olan hedeflerimizi; iklimin korunmasına, döngüsel bir ekonomiye ve sosyal ilerlemeye aktif olarak katkı yapmak amacıyla yeni kilometre taşları oluşturarak daha üst seviyelere taşıyoruz. Sürdürülebilirlik, rekabet üstünlüğünü yöneten bir faktör olarak, yeni stratejik çerçevemiz içinde sağlam bir şekilde yer etmiştir.” şeklinde ifade etti.

Henkel İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol konu hakkında, “Önümüzdeki beş yıl hem küresel düzeyde, hem de şirket olarak bizim için belirleyici olacak. Küresel ısınmanın sınırlanması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesi için doğru yolda olduğumuzdan emin olmalıyız.” şeklinde konuştu.

2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerine Giden Yolda Güçlü İlerleme

Henkel 2030 yılına kadar faaliyetlerini, 2010 yılındaki çevresel ayak izine kıyasla üç kat daha verimli hale gelmeyi hedefliyor. Bu, Henkel’in sürdürülebilirlik stratejisinin temel taşını oluşturuyor. 2019 sonunda Henkel halihazırda toplam verimliliğini yüzde 56 oranında artırmayı başarmıştı (2010’a kıyasla).

Henkel, 2020 hedeflerinden üçünü zamanından önce gerçekleştirmiş durumdadır: Karbondioksit salınımları yüzde 31 oranında azaltıldı ve bir ton ürün başına düşen atık miktarı yüzde 40 oranında aşağı çekildi. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüzde 42 oranında bir ilerleme ile Henkel bu alandaki 2020 hedefinden daha üst düzeyde bir gelişme kaydetti. Bir ton ürün başına tüketilen su miktarı ise 2010’a kıyasla yüzde 28 oranında azaldı. Bu da, yüzde 30 oranında azalma hedefine ulaşmanın oldukça mümkün olduğuna işaret etmektedir.

İklimin Korunması Yönünde Net Hedefler

Henkel, küresel ısınmayı sınırlandırmak için karbondioksit salınımında azalma gerçekleşmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, iklim-pozitif bir şirket olmak ve değer zincirinin ilgili alanlarında gelişime öncülük etmek adına uzun vadeli vizyonunu ileri taşıdı.

Sylvie Nicol görüşlerine, “2040 yılına kadar iklim-pozitif bir şirket olma vizyonumuzla, karbondioksit salınımımızı nötr hale getirmenin bir adım ötesine geçerek, Henkel’in sürdürülebilirlik alanında lider olma kararlılığını sergiliyoruz. Kendi faaliyetlerimizde ilerlemeyi yönetmeyi ve değer zinciri boyunca yer alan ortaklarımızla beraber çalışarak dünyanın korunmasına ortak katkı sağlamayı istiyoruz.” sözleriyle devam etti.

Şirket, 2040’a kadar iklim-pozitif olma hedefine doğru ilerlerken, üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2025’e kadar yüzde 65 oranında azaltmayı planlıyor. Henkel bu hedefe enerji verimliliğini sürekli artırarak ve kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak ulaşmayı amaçlıyor. Henkel, aynı zamanda 2040’a kadar üretim süreçlerinde kullandığı fosil yakıtlarını karbon ayak izi üretmeyecek alternatiflere dönüştürmeyi ve bu alternatiflerle sağlanan fazla enerjiyi üçüncü şahıs ya da kurumlara tedarik etmeyi hedefliyor.

Henkel buna ek olarak, marka ve teknolojilerini müşterilerin, tüketicilerin ve tedarikçilerin 2025’e kadar uzanan 10 yıl boyunca 100 milyon ton karbondioksit tasarruf etmelerine yardım amacıyla güçlendirmek istiyor.

2025 için Yeni Ambalajlama Hedefleri

Döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir ambalajlama alanında gerçekleştirdiği ilerleme ve faaliyetleri daha ileri taşımak hedefiyle Henkel, 2025 için yeni ve daha da iddialı sürdürülebilir hedefler belirledi:

  • %100 geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir*: Tüm Henkel ambalajları geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir* olacak.
  • Fosil esaslı plastikleri %50 oranında azaltmak: Henkel, tüketim ürünlerinde fosil kaynaklı geri dönüştürülmemiş plastik miktarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu hedef ise tüketim ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranını, küresel ölçekte yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkarmak, plastik kullanımını azaltmak ve yenilenebilir biyolojik kaynaklarla üretilen plastiğin kullanımındaki artış ile gerçekleşecektir.  
  • Sıfır atık: Henkel, atıkların doğaya bırakılmasını engellemek için katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sebeple şirket, atık toplama ve geri dönüşüm girişimlerini destekliyor ve kapalı döngü geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla yenilikçi çözüm ve teknolojilere yatırım yapıyor. Henkel geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yoluyla her yıl 2 milyardan fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

2019 sonunda Henkel’in ambalajlarının yüzde 85’i geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir* özelliğe sahipti. Henkel’in Avrupa’daki tüketim ürünleri ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranı ise yüzde 12 seviyesinde idi.

Toplumlar Üzerinde Pozitif Sosyal Etki

Sosyal ilerlemeye katkı sağlamak Henkel’in sürdürülebilirlik stratejisinin odaklandığı altı başlıktan biridir. Henkel 2025’e kadar toplumlara sağladığı pozitif değeri; sürdürülebilirlik elçisi olmak amacıyla eğitim almış 50.000’in üzerinde çalışanı ile sorumlu kaynak kullanımının artışına sağlayacağı katkı ve dünya çapında 20 milyon insanın hayatını daha iyi hale getirerek güçlendirmek istiyor.

Sorumlu Kaynak Kullanımı

Henkel, sürdürülebilir uygulamaları ve insan haklarına saygıyı, değer zinciri boyunca teşvik etmek amacıyla tedarikçileriyle yakın diyaloğu sürdürmektedir. Henkel’in sorumlu kaynak kullanımı stratejisinin en önemli unsuru, tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için kullanılan ve şirketin satın alma faaliyetlerinde önemli bir yer tutan, altı kademeli sorumlu kaynak kullanımı sürecidir. Şirket 2019’da satın alma hacminin yaklaşık yüzde 86’sını ambalajlama, hammadde ve sözleşmeli üretim alanlarında gerçekleştirdi.

Henkel’in sorumlu kaynak kullanımı konusundaki kararlılığının güçlü örneklerinden biri, Henkel’in de kurucuları arasında olduğu ve 2011’den beri faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik için Hep Birlikte - Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerine Yönelik Kimyasal Girişimidir (TfS). Bu girişimde, kimya endüstrisinden 23 ortak, sürdürülebilirlikle bağlantılı ve sürekli artan kompleks bir yapıya sahip olan tedarik zinciri yönetim süreçlerini düzenli hale getirmek amacıyla güçlerini birleştiriyorlar. Bu girişimin ana unsurları, seçilmiş ve bağımsız denetim şirketleri ve sürdürülebilirlik analizi konusunda uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcı olan EcoVadis tarafından gerçekleştirilen denetleme ve online değerlendirmelerdir.

Fark Yaratan Bir Etken Olarak Sürdürülebilirlik

Carsten Knobel, “Henkel’de bizler, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizde güçlü bir şekilde varetmek ve tüm iş birimlerimizin inovasyon stratejilerinde merkezi bir biçimde konumlandırmak istiyoruz. Bu, Henkel’in kaynak verimliliğini artırırken rekabet üstünlüğümüzü de güçlendirecektir.” şeklinde konuştu.

Örnek olarak, Beauty Care ve Çamaşır ve Ev Bakım tüketici iş birimleri, ürün portföylerini sürdürülebilir ambalajlama çözümlerine odaklanarak ve amaca yönelik markalar üreterek geliştireceklerdir. Yapıştırıcı Teknolojileri ise, bu sektörde çığır açıcı çözümlere olanak sağlayan ürün ve teknolojilerle potansiyelini daha da güçlendirecektir.

Henkel’in sürdürülebilirlik stratejisi, performansı ve ilerlemesi hakkında daha fazla bilgi için henkel.com.tr/surdurulebilirlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


* Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.