8 Mar 2022  Düsseldorf / Almanya

Henkel 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ve yeni ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ni yayınladı

2021’de güçlü bir sürdürülebilirlik performansı sergilendi, 2030 ve sonrası için yeni hedefler belirlendi

 • 2021’de önemli alanlarda güçlü performans ve ilerleme sağlandı.
 • ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ ile geliştirilmiş sürdürülebilirlik stratejisi ortaya kondu.
 • Yeni hedefler belirlendi: Üretim süreçlerine iklim-pozitif anlayış da dahil edilerek hedefler 2040’tan 2030’a öne çekildi.

Henkel, 2021’deki başarıların ve ilerlemelerin detaylarıyla ortaya konulduğu ‘31. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapor aynı zamanda, ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ni de ele alıyor.  

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Sürdürülebilirlik şirketimizin DNA’sında vardır ve iş yapış şeklimizin önemli bir unsurudur. Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan inovasyon ve dijitalleşme ile birlikte, sürdürülebilirlik de ‘Amaca Yönelik Büyüme’ gündemimizin merkezinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik aynı zamanda temel değerlerimizden biridir ve kurumsal yaklaşımımızda da nihai amaç olarak yerini almaktadır: ‘Pioneers at heart for the good of generations’ (Gelecek Nesiller İçin İyiliğe Öncülük Ediyoruz). Daha da iddialı hedeflerle belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz ile dönüşümümüze hız kazandırırken, portföyümüzü ve süreçlerimizi de sürdürülebilirlik doğrultusunda daha güçlü bir şekilde geliştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Henkel’in İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol ise düşüncelerini, “Covid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiği 2021 yılı, direncimizi hem şirket, hem de bireyler ve toplumlar düzeyinde sınadı. Çevresel, sosyal ve politik zorlukları ele alışımızdaki kararlılığımız hiç bu kadar net olmamıştı. 2021’in sunduğu zorlu ortama karşın Henkel’in, sürdürülebilirliği iklimin korunması ve döngüsel ekonomi gibi kritik alanlarda daha da ileri taşımış olmasından dolayı gurur duyuyorum.” şeklinde ifade etti.

Zorlu Bir Yılda Başarılı Performans

2021’de Henkel, sürdürülebilirlik stratejisini iş faaliyetlerinde daha güçlü bir şekilde devam ettirdi. Faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit salınımını azalttı (özellikle yeşil elektriğe geçiş yaparak) ve ham maddelerin sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir finansın da aralarında bulunduğu birçok alanda ilerleme sağladı.

Henkel, üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2025’e kadar yüzde 65 oranında azaltmayı hedefliyor (baz alınan 2010 yılına kıyasla). 2021’in sonuna kadar Henkel, üretimlerinden kaynaklanan karbondioksit ayak izini yarı oranda azaltmayı başardı. Şirket bunu başarmak için enerji verimliliğini artırmaya odaklanıyor ve kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü, 2030 yılına kadar sadece yenilenebilir kaynaklardan sağlar hale gelmeyi hedefliyor. Henkel 2021 sonu itibariyle, Kolombiya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 21 ülkede, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir hale dönüştürdü. Henkel bugün hâlihazırda yüzde 68 oranında yenilenebilir elektrik kullanımı seviyesine ulaşmış durumdadır.

Henkel bunlara ek olarak, gerçek anlamda döngüsel bir ekonominin inşası için aktif olarak ve kararlılıkla ilerliyor. Bu doğrultuda Henkel, değer zinciri boyunca çeşitli ortakların yanı sıra, Plastic Bank ve Ellen MacArthur Vakfı tarafından yürütülen Yeni Plastik Ekonomisi (New Plastics Economy) gibi uluslararası girişimlerle beraber çalışıyor. Şirket, geliştirilmiş ambalajlama stratejisi ile, daha az miktarda ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak, ambalajların doğayı kirletmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Öne çıkan 2025 hedeflerinden biri, Henkel ambalajlarının yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir hale getirilmesi. Bu hedef, 2021 sonu itibariyle hâlihazırda yaklaşık yüzde 86 oranında gerçekleşmiş durumdadır. Henkel aynı zamanda, tüketici ürünlerinin tüm plastik ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme oranını 2025’e kadar dünya genelinde yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkarmak için istikrarlı bir şekilde çalışıyor. 2021 sonu itibariyle bu oran yaklaşık yüzde 18’e çıkmış durumdadır.

Henkel aynı zamanda, palm ve palm çekirdeği yağında yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımı yolculuğunda önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket 2021’de, bu alandaki tüm sertifikalı ham madde ihtiyaçlarının – ve türev ürünlerinin – yüzde 93’ünü Sürdürülebilir Palm Yağı Sertifikasyonu (Roundtable on Sustainable Palm Oil) kütle dengesi modeline uygun olarak karşılamıştır. Henkel bu alandaki başarısının sebebini;  Güney Amerika, Afrika ve Asya’da faaliyet gösteren küçük palm yağı çiftliği sahiplerini destekleyen bir gelişim organizasyonu olan ‘Solidaridad’ ile yapmış olduğu ve uzun süredir devam eden işbirliği olarak değerlendiriyor. Henkel ve Solidaridad bugüne kadar, dünya genelinde 36.000’in üzerinde küçük çiftlik sahibine pozitif yönde etki sağlamayı başardı.

Bir diğer önemli kilometre taşı ise, Henkel’in sürdürülebilirlik stratejisi ile kaynak yaratma stratejisi arasında doğrudan bağlantı kuran yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nin duyurulması oldu. Bu çerçeve, iki muhtemel kaynak yaratma biçimini içeriyor: Sürdürülebilirlik ile bağlantılı tahvillerin yanı sıra yeşil tahvillerin de çıkartılması. 2021’de Henkel sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye bağlı faiz oranlarına sahip bir Euro tahvil çıkaran kendi sektöründeki ilk şirket oldu. Şirket toplamda, 700 milyon Euro’yu aşan hacme sahip tahviller çıkartmış oldu.

Hedefler, ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ kapsamında daha ileri taşınıyor

Bu başarılar, Henkel’in 2010’da belirlediği uzun vadeli hedefler doğrultusunda gerçekleşti. Sürdürülebilirlikte başarılı bir ilerleme ile geçen on yıldan sonra, 2021’de Henkel, süregelen dış gelişmeleri ve beklentileri de dikkate alarak stratejisini ve hedeflerini daha da ileri taşımak üzere bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirme, ekonomi ve toplumu sürdürülebilirlik doğrultusunda dönüştürme amacı taşıyan ek uzun vadeli hedefleri de kapsayan, yeni ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’nin oluşturulmasıyla sonuçlandı.

Henkel’in ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ üç boyuttan oluşuyor:

 • Yenileyici Gezegen: İşleri, ürünleri ve ham maddeleri, bilimin ve inovasyonların desteğiyle dönüştürerek, döngüsel ve net-sıfır karbonlu bir geleceğe olanak sağlamak.
 • Gelişen Topluluklar: İşlerin ve markaların kolektif gücünü kullanarak eşitlik, eğitim ve refahı desteklemek yoluyla insanların daha iyi bir yaşam sürmesine katkı sağlamak.
 • Güvenilir Ortak: Performansı ve sistem değişikliklerini; değer temelli bir kültür, bilimle temellendirme ve teknoloji tutkusu ile bütünsel bir şekilde daha ileri taşımak.

Henkel’de Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yöneticilik (Chief Sustainability Officer) görevini sürdüren Ulrike Sapiro görüşlerini şöyle açıkladı: “2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi kapsamındaki hedeflerimizin -çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konularına dair artan sorumluluğumuzu da göz önüne alarak- paydaşlarımızın beklentileri ile aynı doğrultuda olmasını amaçlıyoruz. Daha ileri gidebileceğimiz, daha hızlı hareket edebileceğimiz ve daha cesur olabileceğimiz alanları araştırdık. Vardığımız en önemli sonuçlardan biri ise, iklim-pozitif anlayışın üretim süreçlerimizde etkin hale getirilmesi hedefinin 2040’tan 2030’a çekilmesi oldu.”

Önemli yeni hedeflerden bazıları:

 • 2030’a kadar operasyonların iklim-pozitif olması ve “Bilim Temelli Hedefler” girişimi ile uyumlu şekilde, ‘Kapsam 3’ salınımları (kaynaktan rafa) için net sıfır bir yol belirlenmesi.
 • Döngüselliğin, 2030’a kadar suyun ve üretim atıklarının döngüsel kullanımının artırılması yoluyla güçlendirilmesi.
 • 2025’e kadar tüm yönetim seviyelerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması.
 • Toplumsal eğitim programlarının ve gönüllülüğün kapsamının genişletilmesi.
 • 2021’de başlatılan “Smart Work” programının daha çok geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi yoluyla, şirket ve çalışanları için çalışma hayatının geleceğinin şekillendirilmesi.

Ulrike Sapiro sözlerini, “Yaşadığımız dünyanın, paydaşlarımızın beklentilerinin ve sürdürülebilirliği daha ileri taşıma fırsatlarının sürekli bir dönüşüm halinde olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ni, yeni somut hedefler doğrultusunda, zaman içinde düzenli olarak değerlendirmeyi ve güncellemeyi planlıyoruz.” şeklinde sürdürdü.

Basın Bülteni (378,74 KB)

Henkel, döngüsel ve net-sıfır karbonlu bir geleceğe olanak sağlamak istiyor.

Henkel, işlerinin ve markalarının kolektif gücünü kullanarak insanların daha iyi bir yaşam sürmesine katkı sağlamak istiyor.

Henkel, sürdürülebilirliği tüm portföyüne ve iş süreçlerine entegre ediyor.