7 Mar 2023  Düsseldorf / Almanya

Henkel 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Henkel, iklim koruma ve sosyal katılım konularındaki ilerlemelerle sürdürülebilirliği teşvik ediyor

  • İklim koruma: Dünya genelindeki üretim tesislerinde yenilenebilir elektrik kullanımının payı yüzde 70'e yükselerek karbondioksit salınımı yüzde 55 azaltıldı (ton ürün başına).
  • Döngüsel ekonomi: Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik daha fazla ilerleme sağlandı.
  • Sosyal katılım: Ukrayna'daki savaş mağdurları için 6 milyon Euro tutarında dayanışma programı tesis edildi.
  • Cinsiyet Eşitliği Hedefi: Yönetim pozisyonlarında kadın çalışan oranı daha da artırıldı
  • “Sürdürülebilirlik Öncüleri”: Küresel çalışan katılımı programı başarıyla hayata geçirildi.

Henkel 32. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayarak, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerini uygulama konusunda kaydettiği performansı ve ilerlemeyi duyurdu. Şirket, son derece zorlu bir piyasa ortamında, diğer hususların yanı sıra sürdürülebilirlik alanında birçok önemli boyutta -özellikle karbondioksit salınımlarını daha da azaltarak ve sosyal katılımını genişleterek- ilerleme kaydetmeyi başardı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Yakın geçmişte genel iş ortamının şirketimiz açısından bu kadar zorlu olduğu bir yıl hatırlamıyorum. Ukrayna'daki savaş bizi derinden sarstı ve bunun geniş kapsamlı sonuçları oldu. Bu savaş, başta enerji krizi ve yüksek ham madde fiyatlarına etki edecek şekilde ekonomik ortamı şekillendirdi. Tam da böyle zor zamanlarda sürdürülebilirliğe odaklanmak, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek daha da önemli hale geliyor. Tüm zorluklara karşın, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin büyük çoğunluğunda ilerleme kaydetmeyi başardık. Bu açıdan, dünyanın dört bir yanındaki 50.000'den fazla Henkel çalışanına güçlü bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum.”

Henkel’in İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol, “2022 yılında, yenilenebilir enerji kullanımımızı daha da genişleterek 2030 yılına kadar iklim-pozitif bir üretim gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Cinsiyet eşitliği konusunda da daha fazla ilerleme kaydetmeyi başardık. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2022 yılında yüzde 38,7'ye yükseldi. Çeşitliliğimizin tüm potansiyelinden yararlanmak için, somut programlar ve eylemlerle çabalarımızı daha da hızlandırmaya ve artırmaya kararlıyız.” şeklinde konuştu. 

Sürdürülebilirlik alanındaki başlıca ilerlemeler

Geçtiğimiz yıl, Henkel, küresel gelişmeleri dikkate alarak yeni ve ilave hedefler belirlediği 2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ni yayınladı. Bu doğrultuda Henkel, üretimdeki karbondioksit salınımlarını metrik ton ürün başına yüzde 55 oranında azaltarak, 2022 yılında iklim koruma konusunda ilerleme kaydetti (2010 baz yılına kıyasla). Henkel, yenilenebilir kaynaklardan satın aldığı elektriğin payını yüzde 70'e çıkardı. Henkel, 2030 yılına kadar dünya genelindeki üretimi için iklim-pozitif bir karbon ayak izi elde etmeyi ve üretim tesislerinde kullanılan elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Aralık 2022'de, yenilenebilir enerji tedarikine yönelik olarak, IGNIS ile imzalanan 10 yıllık sanal enerji satın alma anlaşması (VPPA), enerji kuruluşlarıyla iş birliğinin örneklerinden biri oldu. Sözleşme, İspanya'da iki yeni fotovoltaik tesisin inşası ile eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu sayede Henkel'in Avrupa'daki tesislerine yılda yaklaşık 200 GWh düzeyinde yenilenebilir enerji tedariki sağlanacak.

Henkel ayrıca, atıkları ve bunların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, özellikle kendi tüketici ürünlerine yönelik ambalaj malzemelerinin kullanımını önlemek, azaltmak ve bunları mümkün olduğunca uzun süre ekonomik döngülerde tutmak için sürekli olarak çaba gösteriyor. 2025 yılına kadar, ambalajların yüzde 100'ü geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir* olacak şekilde tasarımlar geliştirilecek.  Bu oran 2022 yılında yaklaşık yüzde 87'ye yükseldi. Henkel ayrıca tüketici ürünleri ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik içeriğin payını artırmayı hedefliyor. Bu pay 2022 yılında yüzde 16 civarındaydı.

Bunun yanı sıra, Henkel, 2025 yılına kadar atık hacmini 2010 yılına kıyasla ton ürün başına yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket 2022 yılında, atık hacminde hâlihazırda yüzde 43'lük bir azalma kaydetti. Henkel, 2030 yılına kadar üretim atık malzemelerinin döngüsel kullanımına ulaşmayı hedefliyor.

Henkel, geçtiğimiz yıl, doğal kaynakların korunması konusunda da ilerleme kaydetti. Şirket, tedarik yönetiminin bir parçası olarak, sürdürülebilir ham madde tedarikini sağlamak için, seçilmiş stratejik tedarikçilerle çalışıyor. Örneğin Henkel, 2022 yılında palmiye kaynaklı ham maddelerin fabrikaya kadar izlenebilirlik oranını bir önceki yıla kıyasla yüzde 84'ten yüzde 89'a çıkarmayı başardı.

Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan jeopolitik olaylar bağlamında, Henkel sosyal katılımını daha da genişletti. Şirket, 2030 yılına kadar sosyal projeler ve bağışlar yoluyla dünya genelinde 30 milyon insanın hayatını iyileştirmeyi hedefledi. Henkel geçtiğimiz yıl bu hedefini aştı. Henkel, 2010'dan 2022'nin sonuna kadar 30 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başardı. Bu kapsamdaki sosyal etki, özellikle küresel COVID 19 salgınıyla mücadeleye yapılan katkının yanı sıra, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına verilen destekten kaynaklanıyordu.

Henkel, fırsat eşitliğini teşvik etmek için, yönetim kademelerindeki kadın oranını sürekli olarak artırmayı hedefliyor ve 2025 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğine ulaşma amacını güdüyor. 2022 yılında, yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı bir önceki yıla göre daha da artarak yüzde 38,7 civarına ulaştı.

Ürün portföyünün sürdürülebilir dönüşümü sağlanıyor

Sürdürülebilirlik, Henkel'in inovasyon stratejilerinin temelini oluşturur. Gerek tüketici ürünleri, gerekse de endüstriyel müşterilere yönelik ürünlerde sürdürülebilirlik en önemli yapı taşıdır.

Tüketici ürünlerinde, diğer faktörlerin yanı sıra bileşenlerin optimize edilmesine de odaklanılıyor. Henkel bu amaçla çeşitli partnerlerle çalışıyor. Örneğin, Henkel geçen yıl BASF ile uzun süreli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Biyokütle dengesi olarak adlandırılan yaklaşımın yardımıyla, fosil ham maddelerin yenilenebilir ham maddelerle değiştirilmesi ve bunun yılda 110.000 metrik tona ulaşması planlanıyor.

Yapıştırıcı Teknolojileri endüstriyel iş biriminde, şirketin inovatif çözümleri, salınımların azaltılmasına, enerji ve malzeme verimliliğinin artırılmasına ve değerli kaynakların geri dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Buna bir örnek, döngüsel esnek ambalajların geliştirilmesi için geri dönüşümü optimize edilmiş yapıştırıcılar. Henkel bunun için ambalaj üreticileri ve geri dönüşüm uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Yapıştırıcıların geri dönüştürülebilirliği ise bağımsız kuruluşlarca onaylanmış durumdadır.

Küresel çalışan katılımı programı hayata geçirildi

Sürdürülebilirlik konusunda çalışan katılımını daha ileriye taşımak isteyen Henkel, mevcut eğitim programını, Mart 2022'de uygulamaya koyduğu bütünsel bir katılım programıyla genişletti. “Sustainability at Heart” programı, dünya genelinde Henkel çalışanlarını, sürdürülebilirlik konusunda daha kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek ve eğitmek amacını taşıyor. Örneğin, IESE Business School ile iş birliği içinde geliştirilen “Sustainability Pioneer” (Sürdürülebilirlik Öncüsü) eğitimi birçok farklı dilde seçenek sunuyor. Sadece 2022 yılında, 5.800'den fazla çalışan bu eğitime katıldı. Çalışanları, çalışma ortamlarında ve özel yaşamlarında, sürdürülebilirliği aktif olarak teşvik etmeleri konusunda motive etmek ve desteklemek, eğitimin temel amaçlarından bir diğeri olarak öne çıkıyor.


*İçerik maddelerinin ya da kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç

Basın Bülteni (30,08 KB)

Henkel, palm yağı için sürdürülebilir tedarik zincirlerini destekliyor.

Henkel, çalışanlarına küresel bir sürdürülebilirlik katılım programı sunuyor.

Henkel, üretimi için kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek istiyor.

Henkel, CO2-nötr bir gelecek yaratmaya kararlı.