4 Mar 2024  Düsseldorf / Almanya

Henkel 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Henkel, sürdürülebilirlik hedeflerine güçlü bir şekilde ilerliyor

  • İklim koruma: 
    • Üretimdeki karbondioksit salınımları yüzde 61 oranında azaldı.
    • Yenilenebilir kaynaklardan satın alınan elektriğin payı yüzde 89 seviyesine ulaştı.
  • Döngüsel ekonomi: Geri dönüştürülmüş plastiğin payı, dünya genelinde yüzde 19 seviyesine yükseldi. 
  • Doğal Kaynaklar: Sürdürülebilir palm (çekirdek) yağı için Solidaridad ile gerçekleştirilen işbirliği 10. Yılında.
  • Cinsiyet eşitliği hedefi: Ci̇nsi̇yet ayrımı gözetmeyen ebeveyn i̇zni̇ uygulaması hayata geçirildi. 
  • Sürdürülebilir çözümler: Ürün portföyü daha da geliştirildi.
  • Çalışan bağlılığı: “Sustainability at Heart” programının kapsamı genişletildi.

Henkel 2023 mali yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak, başta yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve döngüsel ekonominin teşvik edilmesi olmak üzere global sürdürülebilirlik stratejisini uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeyi duyurdu. Buna ek olarak, şirket, daha sürdürülebilir bir ürün portföyü konusunda sistematik çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda çalışan bağlılığı programını daha da kapsamlı hale getirdi. 

Henkel CEO’su Carsten Knobel konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Sürdürülebilirlik, ‘Amaca Yönelik Büyüme Gündemi’mizin temel unsurlarından biridir. Özellikle bu gibi zorlu zamanlarda, sürdürülebilir eylem her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik hedeflerimizi hayata geçirmek için durmaksızın çalışıyoruz. 2023 yılında kaydettiğimiz ilerlemeden büyük gurur duyuyorum. Önde gelen dış ESG derecelendirmelerinde elde ettiğimiz üst düzey sonuçlar, örneğin tekrarlanan EcoVadis Platinum başarısı, doğru yolda olduğumuzu ve ilerlememizin takdir edildiğini gösteriyor.”

Henkel'in İnsan Kaynakları, Altyapı ve Sürdürülebilirlikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl, çevresel ve sosyal etki taahhütlerimizi daha ileri taşımaya odaklandık. Ana maddelerin sürdürülebilir kaynağını sağlamak konusunda kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi vurgulamak isterim, örneğin palm ve palm çekirdeği yağı sertifikasyonu. İş birimlerimizin her ikisinde de döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaya yönelik önemli çabalar sarf ettik. Bunun yanı sıra, sosyal eşitliği teşvik etmeye devam ettiğimizi ve global ölçekte tüm çalışanlarımıza yönelik cinsiyetten bağımsız ebeveyn izni uygulamamızı başlattığımızı belirtmek isterim".

Önemli ölçüde geliştirilen sürdürülebilirlik performansı

“2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi”, Henkel'in çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında izleyeceği global sürdürülebilirlik yolu için net hedefler ve amaçlar tanımlıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl iklim alanında önemli gelişmeler kaydederek üretimdeki toplam karbondioksit salınımlarını metrik ton ürün başına (2010 baz yılına kıyasla) yüzde 61 oranında azaltırken, yenilenebilir kaynaklardan satın aldığı elektriğin payını da yüzde 89 seviyesine çıkardı. 2023 yılında toplamda 14 tesis daha karbon-nötr üretime geçirildi. Henkel, ham madde ve ambalaj kaynaklı karbondioksit salınımlarını (2017 baz yılına kıyasla bir ton ürün başına) yüzde 17 oranında azaltarak, tüm salınım kategorilerinde net sıfır hedefine biraz daha yaklaştı.

Henkel'in önemli hedeflerinden biri de döngüsel ekonomiyi teşvik etmektir. Henkel, tüketici ürünlerinin ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastiğin payını dünya genelinde yüzde 19'a yükseltti. Persil örneğinde olduğu gibi, Avrupa'daki sıvı deterjanlar portföyünün tamamında geri dönüştürülmüş içerik seviyesinin iki katına çıkarılarak yüzde 50 seviyesine getirilmesi, bu konudaki önemli örneği ifade etmektedir.

Henkel ayrıca, palm ve palm çekirdeği yağı gibi ham maddelerin sorumlu kullanımının da dahil olduğu, doğal kaynakların korunmasına yönelik çabalarını sürdürdü. 2023 sonunda şirket, global talebinin yüzde 96’sını sürdürülebilir sertifikalı palm (çekirdek) yağıyla karşılayabilir hale geldi ve izlenebilirlik seviyesini yüzde 89'a çıkarmayı başardı. Özellikle palm yağı üretiminde küçük ölçekli çiftçileri desteklemeye odaklanan Henkel, kalkınma kuruluşu Solidaridad ile yaptığı işbirliğinin 10. yılını kutladı. Halihazırda 39.000'i aşkın küçük ölçekli çiftçi, ortak girişimlerden faydalandı. Ortaklık, önümüzdeki yıllarda Kolombiya ve Endonezya da dahil olmak üzere belirli projeler aracılığıyla daha da genişletilecek. 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında Henkel, diğer konuların yanında, 2025 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğini sağlama amacını güdüyor. Geçen yıl, yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 39,5'e yükseldi. Henkel, daha fazla eşitlik ve aile dostu olmaya yönelik bir şirket olma yolunda, cinsiyetten bağımsız ebeveyn izni programı başlattı. Yeni politika, dünya genelindeki tüm çalışanlar için sekiz haftalık yüzde 100 ücretli ebeveyn iznini garanti ediyor.

Sürdürülebilir ürün portföyü geliştirilmeye devam edildi

Geçtiğimiz yıl Henkel, ürün portföyünü sürdürülebilir şekilde dönüştürmeye yönelik çalışmalarına devam etti. Bu çalışmaların bir örneği Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’ne ait bir projedir. Birim, ürün portföyünün sürdürülebilirlik performansına ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamak için, iç değerlendirme metodolojisini daha da geliştirdi. Değerlendirmenin sonuçları, portföy yönetiminin bir parçası olup salınımların azaltılmasını ve döngüsel bir ekonomiyi mümkün kılan yeni çözümlere doğru geçişi desteklemektedir.

Henkel, Tüketici Markaları İş Birimi’nde 2023 yılında “Bizimle başlar” (“It starts with us”) girişimini başlattı. Bu girişimin amacı, çamaşır makinelerinin ECO programını kullanmak gibi günlük yaşamdaki basit ipuçlarıyla, tüketicilerin ürünleri daha verimli bir şekilde kullanmalarını desteklemektir.

Sürdürülebilirlik alanındaki performans ve ilerlemenin dış kuruluşlarca tanınması 

Önceki yıllarda olduğu gibi, Henkel'in 2023 yılındaki sürdürülebilirlik performansı, aralarında Henkel'i değerlendirilen şirketler arasında ilk yüzde 1'e yerleştiren EcoVadis ve Sustainalytics'in de bulunduğu çeşitli derecelendirme kuruluşları tarafından tanındı.

Global bağlılık programının kapsamı genişletildi

Henkel, 2022 yılında global olarak başlattığı "Sustainability at Heart" programının bir parçası olarak, çalışanlarının sürdürülebilirliğe olan bağlılığını daha da teşvik etmeyi amaçlıyor. Şirket bu maksatla 2023 yılında sunduğu eğitimlerin kapsamını genişletti. Halihazırda 10.000'den fazla çalışan, birçok dilde e-eğitim ve üretimde çalışanlar için yeni geliştirilen bir format şeklinde mevcut olan temel eğitime katıldı. Ayrıca detaylı eğitim programlarının yanı sıra, çalışanlara kendi sürdürülebilirlik fikirleri üzerinde çalışma fırsatı veren yeni bir Sürdürülebilirlik İnkübatör Laboratuvarı da mevcuttur.

Basın Bülteni (147,39 KB)

Henkel, sürdürülebilirlik gündemini sürdürerek, 2023 yılında önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Sylvie Nicol, Henkel'in İnsan Kaynakları, Altyapı ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.