25 Şub 2019  Düsseldorf / Alemanya

Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Henkel Sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemesine devam ediyor

  • Kaynak verimliliği üzerine küresel odaklanma
  • İklim korunmasına aktif katkı
  • Plastik ve sürdürülebilir ambalajlamayı içeren döngüsel bir ekonomi için kararlılık
  • Uluslararası endeksler ve derecelendirmelerde üst sıralar

Geride bıraktığımız yıl içinde Henkel sürdürülebilirlik stratejisini hayata geçirme konusunda ilerleme kaydetmeye devam etti. Şirketin sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonominin geliştirilmesi için ambalajlama alanında sahip olduğu iddialı hedeflerin en önemli odak noktalarından birini plastik oluşturdu.

Henkel İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Konseyi Başkanı Kathrin Menges, “Sürdürülebilirlik uzun zamandan beri Henkel için en önemli öncelik olmuştur. Bugün, kaynak tüketimini azaltırken değer yaratma yolunda ilerlememizi 28’inci kez rapor ediyoruz. Bugüne kadar, ortaklarımızın da kayda değer yardımlarıyla birçok proje, girişim ve aktiviteyi başarılı bir şekilde daha ileriye taşımayı başardık.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Sürdürülebilir değer yaratmak

Henkel, sürdürülebilir gelişime katkı sağlamak amacıyla çevresel ayak izini azaltırken, aynı zamanda müşteri ve tüketicileri, faaliyet gösterdiği toplumlar ve şirketin kendisi için 2030 yılına kadar daha fazla değer yaratmak istiyor. Bu bağlamda Henkel, Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te kabul edilmiş olan 17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi’nin (SDGs) hayata geçirilmesini aktif olarak destekliyor.

Henkel geçen sene, 2020 için olan ara hedefleri açısından aşağıdaki sonuçları elde etti (Baz alınan yıl 2010):

  • Bir ton ürün başına karbondioksit salınımında yüzde 25 oranında düşüş sağlandı
  • Bir ton ürün başına ortaya çıkan atık yüzde 29 oranında azaldı
  • Bir ton ürün başına düşen su tüketimi yüzde 24 oranında azaldı
  • Bir ton ürün başına düşen net satışlar yüzde 6 oranında arttı
  • Çalışılan bir milyon saat başına düşen iş güvenliği yüzde 17 oranında arttı

Genel olarak bakıldığında şirket toplam verimliliğini, dünyadaki tüm bölgelerde gerçekleşen faaliyetlerin de yardımıyla, baz alınan yıl olan 2010’a göre yüzde 43 oranında arttırdı. Henkel kaynak verimliliğini 2020 yılına kadar yüzde 75 oranında arttırmayı hedeflemektedir.

İklim korunmasına aktif katkı

Paris İklim Sözleşmesi çerçevesinde Henkel küresel ısınmayı iki derecenin (Celsius) altında tutmak amacına aktif bir katkı sağlamak amacını taşıyor. Şirketin ilk amacı kendi üretim faaliyetlerinin yarattığı karbondioksit ayak izini 2030 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltmak. Buna ek olarak Henkel, üretim sürecinde kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışıyor. Şirket aynı zamanda marka ve teknolojilerinin potansiyelini de güçlendirmek istiyor:  Henkel müşteri ve tüketicilerinin 2020 yılına kadar 50 milyon metrik ton miktarında karbondioksit tasarrufu yapmasına yardımcı olmak amacını taşıyor.

Sürdürülebilir ambalajlama ve döngüsel ekonomi için kararlılık

Henkel, ambalajlama alanında ilerleme sağlamak üzere geri dönüştürülmüş materyallerin kullanımının artırılmasının yanı sıra, kullanılan materyallerin azaltılması ve bu materyallerin yeniden kullanılmasına odaklanıyor. Yeni ambalajlama stratejisinin parçası olarak şirket, 2025 yılına kadar ambalajlarının yüzde 100’ünü geri dönüştürülebilir yapmayı amaçlıyor. Bu amaç, 2018 sonu itibariyle ambalajların yüzde 80’inden fazlasında gerçekleştirildi. Henkel buna ek olarak 2025’e kadar Avrupa’daki tüketim ürünlerinin ambalajlarında yüzde 35 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı amaçlıyor. Bu amaç ise, 2018 sonu itibariyle yaklaşık yüzde 10 oranında gerçekleştirildi.

Henkel, ilerlemeyi döngüsel bir ekonomiye doğru yönlendirmek için değer zincirinde yer alan ortaklarla beraber çalışmaktadır. Okyanuslardaki plastik atık varlığına son vermenin yanı sıra yoksulluk yaşayan insanlar için olanaklar yaratmayı amaçlayan bir sosyal girişim olan Plastik Bankası ile kurulan ortaklık buna bir örnektir. Henkel işbirliği ile Haiti’de kurulan üç toplama merkeziyle bugüne kadar toplam 63 metrik ton civarında plastik toplandı, sınıflandırıldı ve ardından geri dönüşüm değer zincirine dahil edildi. Henkel halihazırda bu Sosyal Plastik®‘i 25.000 çamaşır deterjanı ve ev temizlik ürünleri şişesinde kullandı. Şirket kararlılığını bu yıl da sürdürmektedir: Henkel “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW) (Plastik Atıkları Sona Erdirmek için İttifak) organizasyonunun kurucu üyesidir.

50.000 Henkel çalışanı aynı zamanda Sürdürülebilirlik Elçileri

“Dünya genelindeki çalışanlarımızın kararlılığı, Henkel’in sürdürülebilirlik alanındaki başarılı ilerlemesinde belirleyici bir faktördür.” şeklinde konuşan Kathrin Menges sözlerini “Geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde 50.000 civarında çalışanımız Sürdürülebilirlik Elçisi olmak için gerekli eğitimleri aldı. Çalışanlarımız bilgilerini iş arkadaşları ve müşterilerle diyalog kurmanın yanı sıra topluluklar, okullar ve üniversitelerde gerçekleştirilen projelerde de kullanıyorlar.” şeklinde tamamladı.

Endeksler ve derecelendirmelerde üst sıralar teyit edildi

Henkel’in sürdürülebilirlik performansı 2018’de bağımsız uzmanlar, derecelendirme kuruluşları ve sermaye piyasaları tarafından bir kez daha teyit edildi. Şirket 18. kez üst üste FTSE4Good Etik Endeksi’nde yer almasının yanı sıra bir çok diğer endekste de (ECPI Endeksleri, Ethibel Sürdürülebilirlik Endeksleri, Euronext Vigeo Eiris Endeksleri, Global Challenges Endeksi, MSCI ESG Liderleri ve SRI Endeksleri ve STOXX Küresel ESG Liderleri Endeksleri) listelendi. Henkel aynı zamanda EcoVadis, Oekom Research ve Sustainalytics derecelendirmelerinde de lider şirket olarak tanındı. 2018’de Henkel aynı zamanda 1,5 milyar Euro’ya varan bir hacme sahip olan ve sürdürülebilirlik performansına bağlı olarak işleyen bir kredi olanağı olan “green loan”ı sonuçlandıran ilk Alman şirketi oldu.